Main Menu
User Menu

Castella, Pascal Marie Léon Pierre

generál V. hodnostní třídy / General of 5th Rank Class

     
Příjmení:
Surname:
Castella
Jméno:
Given Name:
Pascal Marie Léon Pierre
Jméno v originále:
Original Name:
Pascal Marie Léon Pierre Castella
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál V. hodnostní třídy
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
03.02.1873 Marseille /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
17.02.1963 Paříž
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Castella-Pascal-Marie-Leon-Pierre-t106848#381113Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Castella
Jméno:
Given Name:
Pascal Marie Léon Pierre
Jméno v originále:
Original Name:
Pascal Marie Léon Pierre Castella
Všeobecné vzdělání:
General Education:
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.10.1892-DD.10.1894 Vojenská škola, Saint-Cyr
DD.11.1911-DD.10.1913 Vysoká válečná škola, Paris
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1894 podporučík francouzské armády
01.10.1896 poručík francouzské armády
15.12.1908 kapitán francouzské armády
19.11.1914 major francouzské armády
08.10.1918 podplukovník francouzské armády
10.07.1919 plukovník generálního štábu
27.10.1922 generál V. hodnostní třídy
25.03.1923 plukovník francouzské armády
07.12.1928 brigádní generál francouzské armády
03.02.1933 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
10.10.1919-DD.02.1921 Náčelník štábu : Zemské vojenské velitelství pro Slovensko
10.05.1921-03.07.1921 Velitel : Vojenská akademie
DD.10.1922-15.09.1925 Velitel : 12. divise
00.10.1922-15.09.1925 Velitel : Zemské vojenské velitelství pro Podkarpatskou Rus

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1892-DD.10.1894 vojenské studium, Saint-Cyr
DD.10.1894-DD.05.1905 velitel pěší čety 2. pluku alžírských střelců, Oran a saharské válčiště
DD.05.1905-DD.12.1908 praporní pobočník 4. pluku alžírských střelců, Alger a saharské válčiště
DD.12.1908-DD.11.1911 velitel pěší roty 114. pěšího pluku, Saint-Maixent
DD.11.1911-DD.10.1913 vojenské studium, Paris
DD.10.1913-DD.08.1914 důstojník štábu Vojenského guvernéra hlavního města, Paris
DD.08.1914-DD.11.1914 přidělený důstojník štábu Britských expedičních sil, západoevropské válčiště
DD.11.1914-DD.03.1915 velitel praporu 152. pěšího pluku, západoevropské válčiště
DD.03.1915-DD.12.1916 náčelník štábu 47. pěší divise, západoevropské válčiště
DD.12.1916-DD.05.1917 velitel 9. pěšího pluku, západoevropské válčiště
DD.05.1917-DD.02.1919 podnáčelník štábu V. armádního sboru, západoevropské válčiště
DD.02.1919-DD.05.1919 náčelník štábu 47. pěší divise, západoevropské válčiště
DD.05.1919-DD.09.1925 člen Francouzské vojenské mise v Republice československé
DD.06.1919-DD.10.1919 náčelník štábu Západní skupiny, slovenské válčiště
DD.10.1919-DD.04.1921 náčelník štábu Zemského vojenského velitelství pro Slovensko, Bratislava
DD.04.1921-DD.07.1921 velitel Vojenské akademie, Hranice
DD.07.1921-DD.10.1922 náčelník štábu Zemského vojenského velitelství pro Slovensko, Bratislava
DD.10.1922-DD.09.1925 velitel Zemského vojenského velitelství pro Podkarpatskou Rus, Užhorod
DD.09.1925-DD.02.1927 velitel 5. pěšího pluku, Le Mans
DD.02.1927-DD.06.1928 velitel 153. pěšího pluku, Rohrbach
DD.06.1928-DD.01.1933 velitel pěchoty 42. pěší divise, Metz
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1908

Řád Čestné legie 5. třída
Order of Legion of Honour 5th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Chevalier
-

DD.MM.1908

Řád Nichan Iftikhar důstojník (4. třída)
Order of Nichan Iftikhar Officer (4th Class)
نيشان الافتخار
-

DD.MM.1908

Koloniální medaile
Colonial Medal
Médaille coloniale
-

DD.MM.1915

Válečný kříž
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.1916

Řád Čestné legie 4. třída
Order of Legion of Honour 4th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Officier
-

DD.MM.1916

Řád Za vynikající službu
Distinguished Service Order
Distinguished Service Order (DSO)
-

DD.MM.1917

Válečný kříž
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.1918

Válečný kříž
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.1919

Válečný kříž za operace na vnějších bojištích
War Cross for foreign operational theatres
Croix de guerre des théâtres d’opérations extérieures
-

DD.MM.1919

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1920

Řád Čestné legie 3. třída
Order of Legion of Honour 3rd Class
Ordre de la Légion d'Honneur Commandeur
-

DD.MM.1922

Mezispojenecká medaile vítězství
Allied Victory Medal
Médaille Interalliée de la Victoire
-

DD.MM.1924

Pamětní medaile na válku 1914-1918
Commemorative Medal of War of 1914 - 1918
Medaille Commemorative de la Guerre de 1914-1918
-

DD.MM.1925

Řád Bílého lva vojenská skupina III. třída (Komandér) [1922]
Order of White Lion Military Division 3rd class
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Castella-Pascal-Marie-Leon-Pierre-t106848#381114Verze : 0
MOD