Main Menu
User Menu

Pamětní medaile československého dobrovoleckého sboru v Italii

Pamětní medaile československého dobrovoleckého sboru v Italii

     
Název:
Name:
Pamětní medaile československého dobrovoleckého sboru v Italii
Název v originále:
Original Name:
Pamětní medaile československého dobrovoleckého sboru v Italii
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1948
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Nestrukturováno
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička V. Československá vyznamenání, V.část
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-ceskoslovenskeho-dobrovoleckeho-sboru-v-Italii-t106827#381034Verze : 0
     
Název:
Name:
Pamětní medaile československého dobrovoleckého sboru v Italii
Název v originále:
Original Name:
Pamětní medaile československého dobrovoleckého sboru v Italii
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1948
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
foto ZP
www.zlatakorunacz.cz
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-ceskoslovenskeho-dobrovoleckeho-sboru-v-Italii-t106827#381035Verze : 1
Pěkná a zajímavá medaile s názvem Pamětní medaile Československého dobrovoleckého sboru v Itálii byla i předmětem sporů a nelibostí neb na jedné straně byla skupina „italských„ legionářů a na druhé straně velké seskupení bývalých RU vojáků, kteří statečně bojovali a po převratu 28. října roku 1918 se stávají „dobrovolníky„ nového státu, aby posléze odjeli do vlasti a zapojili se do bojů na Slovensku.
Medaile se předávala v jednoduché obdélníkové krabičce s malou stužkou a dekret, který potvrzoval udělení dekorace.
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-ceskoslovenskeho-dobrovoleckeho-sboru-v-Italii-t106827#387065Verze : 1
Název
Name
Pamětní medaile československého dobrovoleckého sboru v Italii
-
Pamětní medaile československého dobrovoleckého sboru v Italii
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Bodický, Ladislav
DD.MM.RRRR Sozanský, Ľudevít
DD.MM.RRRR Svoboda, Ludvík
Celkem : 3
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-ceskoslovenskeho-dobrovoleckeho-sboru-v-Italii-t106827#628117Verze : 0
MOD