Main Menu
User Menu

Pamětní medaile pěšího pluku 33 " Doss´ Alto"

Pamětní medaile pěšího pluku 33 "Doss´ Alto"

[img:aaaaaa][/img:aaaaaa]
     
Název:
Name:
Pamětní medaile pěšího pluku 33 "Doss´Alto"
Název v originále:
Original Name:
Pamětní medaile pěšího pluku 33 "Doss´Alto"
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1948
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
nestrukturováno
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička,V. Československá vyznamenání V. část
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-pesiho-pluku-33-Doss-Alto-t106674#380702Verze : 0
     
Název:
Name:
Pamětní medaile pěšího pluku 33 "Doss´Alto"
Název v originále:
Original Name:
Pamětní medaile pěšího pluku 33 "Doss´Alto"
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1948
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:

Medaile nemá zvýšený okraj, její průměr je 34 mm při síle střižku 2,5 mm.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička,V, Československá vyznamenání, V.část
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-pesiho-pluku-33-Doss-Alto-t106674#380703Verze : 1
Pamětní medaile 33. pěšího pluku s názvem „DOSS´ALTO" je stále poněkud tajemná a její historie ne zcela zmapovaná. Jde o nejdražší medaili a tedy ze sběratelského hlediska snad nejvzácnější .
Medaile byla založena v roce 1948. Nevíme přesně kdy a kdo organizoval tuto akci, ale předpokládá se, že byl vytvořen výbor, který měl za úkol zajistit informace, adresy a podstatné náležitosti pro pozdější rozdělování medaile. Je pravděpodobné, že právě tato „sběratelská" činnost byla nepřijatelné pro složky státní bezpečnosti, a tak se tato medaile mezi italské legionáře nedostala, případně dostala, ale jen v několika kusech. Lze předpokládat, že medaile STB v této době zabavila a jsou v lepším případě kdes uloženy, v horším případě zničeny, ale většina faleristů doufá, že se někde z pozůstalosti objeví kufr s dokumentaci a dekoracemi, tak, jak se to stalo i v případě pamětní medaile 2. pěšího pluku Jiříka z Poděbrad.
Medaile se měla předávat v papírové krabičce s malou stužkou a udělovacím dekretem.
Poznámka:
Mezi legendy či zbožné přání můžeme rovněž řadit i „BITVU“ na Doss´Altu. Již v době mezi dvěmi válkami byla bitva zpochybněně rakouskými historiky, kteří připouštěli celkem nevýznamné střetnutí rakousko-uherských (českých) vojáků s českými legionáři, ale i čeští badatelé (pan Fučík a další) nehovoří o významné bitvě. Italské legie však nutně potřebovala svůj symbol, svůj Zborov a tak existuje i štítek k upevnění na stuhu Revoluční medaile s nápisem: DOSS´ALTO.
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-pesiho-pluku-33-Doss-Alto-t106674#386242Verze : 1
Pamětní medaile 33. pěšího pluku Doss´Alto byla založena v roce 1948 při příležitosti 30. výročí vzniku.


Zdroj: https://www.aurea.cz/Katalog20/20kat0401.htm
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-pesiho-pluku-33-Doss-Alto-t106674#338227Verze : 0
Název
Name
Pamětní medaile pěšího pluku 33 "Doss´Alto"
-
Pamětní medaile pěšího pluku 33 "Doss´Alto"
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-pesiho-pluku-33-Doss-Alto-t106674#628116Verze : 0
MOD