Main Menu
User Menu
Reklama

Dönitz, Karl

     
Příjmení:
Surname:
Dönitz
Jméno:
Given Name:
Karl
Jméno v originále:
Original Name:
Karl Dönitz
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
velkoadmirál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
16.09.1891 Berlín /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
24.12.1980 Aumühle /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- říšský prezident
- veliteľ OBdM (Hlavný štáb námornictva)
- hlavný veliteľ Wehrmachtu
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- v roce 1937 si jeho dcera Ursula vzala budoucí ponorkové eso Güntera Hesslera
- v Norimberském procesu byl odsouzen k 10 letům vězení
- psycholog US Army, Gustave Gilbert, který před Norimberským procesem zkoumal všechny obžalované, změřil Dönitzovo IQ na 138 bodů (stejně jako Göring), což mezi zkoumanými byl 3. nejvyšší výsledek
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Karl_D%C3%B6nitz
URL : https://www.valka.cz/Doenitz-Karl-t10666#403869Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Dönitz
Jméno:
Given Name:
Karl
Jméno v originále:
Original Name:
Karl Dönitz
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Marineschule Mürwik
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
15.04.1911 námořní praporčík
27.09.1913 námořní poručík
22.03.1916 námořní nadporučík
01.01.1921 kapitánporučík
01.11.1928 korvetní kapitán
01.10.1933 fregatní kapitán
01.10.1935 námořní kapitán
28.01.1939 komodor
01.10.1939 kontradmirál
01.09.1940 viceadmirál
14.03.1942 admirál
30.01.1943 velkoadmirál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
02.07.1918-04.10.1918 Velitel ponorky : UB-68 (UB-68)
27.09.1935-31.12.1935 Velitel : Ponorková flotila "Weddigen"
01.01.1936-28.01.1939 Velitel : Velitelství ponorkového loďstva
18.08.1939-31.08.1939 Velitel : Velitelství ponorkového loďstva Východ
28.01.1939-01.10.1939 Velitel : Velitelství ponorkového loďstva
31.08.1939-01.10.1939 Velitel : Velitelství ponorkového loďstva Západ
01.10.1939-17.10.1939 Velitel : Velitelství ponorkového loďstva
01.10.1939-31.07.1940 Velitel : Velitelství ponorkového loďstva Západ
17.10.1939-01.09.1940 Velitel : Velitelství ponorkového loďstva
01.09.1940-14.03.1942 Velitel : Velitelství ponorkového loďstva
14.03.1942-30.01.1943 Velitel : Velitelství ponorkového loďstva
30.01.1943-01.05.1945 Velitel : Hlavní velitelství námořnictva
30.01.1943-DD.05.1945 Velitel : Velitelství ponorkového loďstva

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

Hessenské kurfiřtství [1806-1866] / Electorat of Hesse [1806-1866] 07.06.1913

Všeobecné čestné vyznamenání
General Honor Decoration
Allgemeines Ehrenzeichen
-

07.11.1914

Železný kříž 2. třídy 1914
Iron Cross 2nd Class 1914
Eisernes Kreuz II. Klasse 1914
-

Anhaltské vévodství [1863-1918] / Duchy of Anhalt [1863-1918] 17.01.1916

Kříž Fridricha
Friedrich cross
Friedrich-Kreuz 1914
-

05.05.1916

Železný kříž 1. třídy 1914
Iron Cross 1st Class 1914
Eisernes Kreuz I. Klasse 1914
-

07.11.1916

Válečná medaile
War Medal
Harp Madalyası
-

13.03.1917

Řád Medjidie - 4. třída
Order of the Medjidie 4th Class
Mecidiye Nişanı
-

10.06.1918

Královský hohenzollernský domácí řád - rytíř s meči
Knight's Cross with Swords of the Royal House Order of Hohenzollern
Ritterkreuz des Königlichen Hausorden von Hohenzollern mit Schwerten
-

DD.MM.1930

Řád meče rytíř - 1. třídy
Order of Sword - Knight 1st Class
Svärdsorden Riddare av 1. klass
-

30.01.1935

Čestný kříž světové války 1914-1918 pro bojovníky
Honor Cross of World War 1914-18 for Combatants
Ehrenkreuz des Weltkrieges 1914-1918 für Frontkämpfer
-

02.10.1936

Vyznamenání za dlouholetou službu (Wehrmacht) 25 let
Long Service Medal (Wehrmacht) 25 Years
Dienstauszeichnung (Wehrmacht) 25 Jahre
-

18.09.1939

Spona 1939 k Železnému kříži 1914 2. třídy
Clasp 1939 to Iron Cross 1914 to 2nd Class
Wiederholungsspange 1939 zum Eisernen Kreuz 1914 2. Klasse
-

20.12.1939

Medaile na paměť 1. října 1938
Sudetenland Medal
Medaille zur Erinnerung an den 1. Oktober 1938
-

20.12.1939

Spona 1939 k Železnému kříži 1914 1. třídy
Clasp 1939 to Iron Cross 1914 to 1st Class
Wiederholungsspange 1939 zum Eisernen Kreuz 1914 1. Klasse
-

27.02.1940

Válečný ponorkový odznak
U-boat War Badge
U-Boots-Kriegsabzeichen
-

20.04.1940

Vojenský savojský řád - rytíř
Military Order of Savoy - Knight
Ordine militare di Savoia - Cavaliere
-

21.04.1940

Rytířský kříž Železného kříže 1939
Knight's Cross of the Iron Cross
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes 1939
-

10.06.1940

Řád za námořní zásluhy - velkokříž (červená dekorácia)
Order of Naval Merit - Grand Cross (Red Decoration)
Orden del Mérito Naval - Gran Cruz con distintivo rojo
-

07.11.1941

Vojenský savojský řád - komandér
Military Order of Savoy - Commander
Ordine militare di Savoia - Commendatore
-

06.04.1943

Rytířský kříž Železného kříže s dubovou ratolestí
Knight's Cross with Oak Leaves
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub
223. držitel Dubových ratolestí

07.04.1943

Řád Michala Chrabrého - 2. třída
Order of Michael the Brave - 2nd Class
Ordin Mihai Viteazul
-

07.04.1943

Řád Michala Chrabrého - 3. třída
Order of Michael the Brave 3rd class
Ordinul Mihai Viteazul Clasa III
-

11.09.1943

Velkostuha řádu Vycházejícího slunce
1st Class, Grand Cordon of the Order of the Rising Sun
勲一等旭日大綬章 / くんいっとう きょくじつだいじゅしょう
-

DD.MM.1943

Zlatý stranický odznak
Golden Party Badge
Goldenes Ehrenzeichen der NSDAP
-

DD.MM.1944

Řád Kříže svobody - 1. třída s hvězdou
Order of the Cross of Liberty - 1st Class with Star
Vapaudenristin ritarikunta - 1. luokan rintatähtineen
-

DD.MM.RRRR

Řád červené orlice 2. třída
Order of Red Eagle 2nd Class
Roter Adler Orden 2. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Medaile na památku návratu Memelu
Memel Medal
Medaille zur Erinnerung an die Heimkehr des Memellandes
-

DD.MM.RRRR

Válečný ponorkový odznak (1918)
U-boat War Badge
U-Boots-Kriegsabzeichen
-

DD.MM.RRRR

Válečný ponorkový odznak s brilianty
U-boat War Badge with Diamons
U-Boots-Kriegsabzeichen mit Brillanten
-

DD.MM.RRRR

Vojenský řád Itálie - Rytíř Velkokříže
Military Order of Italy - Knight Grand Cross
Ordine Militare d'Italia - Cavaliere di Gran Croce
-

DD.MM.RRRR

Řád Michala Chrabrého - 1. třída
Order of Michael the Brave - 1st Class
Ordin Mihai Viteazul
-

DD.MM.RRRR

Vojenský záslužný kříž 3. třída
Military Merit Cross 3rd Class
Militärverdienstkreuz III. Kl.
-

DD.MM.RRRR

Řád za zásluhy - komandér
Order of Merit - Commander
Magyar Érdemrend
-

DD.MM.RRRR

Řád Medjidie - 1. třída
Order of the Medjidie - 1st Class
Mecidiye Nişanı
-

DD.MM.RRRR

Medaile Liakat - stříbrná
Liakat Medal - Silver
Liyakat Madalyasi
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_D%C3%B6nitz
URL : https://www.valka.cz/Doenitz-Karl-t10666#422172Verze : 1
MOD
Dönitz již od mládí inklinoval k vojenství a v roce 1910 vstoupil do německé císařské námořní akademie. Od roku 1913 Karl Dönitz sloužil u německého hladinového loďstva, v roce 1916 pak nastoupil k nově vytvořenému ponorkovému vojsku. Nejprve sloužil na ponorce UB-68 jako velitel směny, poté se stal velitelem. 4. října 1918, při nočním útoku Dönitzovy ponorky na britský konvoj, byla jeho ponorka potopena a Dönitz zajat.

Po repatriaci v roce 1919 byl Dönitz jedním z mála důstojníků, kteří v německém válečném loďstvu zůstali a protože mírové smlouvy zakázali Německu ponorkové loďstvo, vystřídal Dönitz v meziválečném období různá velitelská místa na hladinových plavidlech.

S nástupem Adolfa Hitlera k moci se situace ale změnila a ponorkové loďstvo se začalo opět budovat a Dönitz se na tomto budování podílel. Dne 27. října roku 1935 vrchní velitel německého válečného loďstva admirál E. Raeder nařídil Dönitzovi postavit nové ponorkové loďstvo a ujmout se jeho velení. Karl Dönitz, kromě toho, že dohlížel na konstrukci člunů, včetně vývoje zbraní a pohonných systémů, nastínil také dva prvotní koncepty ponorkové doktríny (útoky na obchodní lodě – což vedlo k přetnutí obchodních tepen a nasazování ponorek ve skupinách tzv. vlčí smečky)

Na počátku 2. světové války měl Dönitz k dispozici 56 ponorek (plán byl 300, ale omezené německé zdroje oceli a nutnost vyzbrojit i německá pozemní a hladinová vojska, tento plán nedovolily splnit), z nichž však jenom 22 bylo schopno operačního nasazení v Atlantském oceánu. Přesto však Dönitzovy ponorky potopily za poslední čtyři měsíce roku 1939 kolem 114 obchodních lodí.
V dalším období války se Karl Dönitz se svým ponorkovým vojskem zaměřil na izolaci Velké Británie.

Po srpnu roku 1940, kdy Hitler zrušil předválečná omezení výroby, Dönitz zvýšil své úsilí a za pouhé čtyři měsíce od Hitlerova rozhodnutí potopily jeho ponorky celkem 285 lodí o celkovém výtlaku více než jednoho miliónu tun. Vstup Spojených států do války v roce 1941 představoval pro německé ponorky nový, zajímavý cíl, protože Američané neměli pro své konvoje vypravované do Velké Británie vypracován žádný obranný plán a proto v prvních šesti měsících roku 1942 německé ponorky potopily 585 amerických lodí, mnohé z nich jen několik mil od amerického pobřeží.

Dne 30. ledna roku 1943 se Karl Dönitz (nyní již v hodnosti velkoadmirála, nejvyšší hodnosti německého námořnictva) stal vrchním velitelem německého válečného loďstva. Přitom zůstával dál odpovědný za budování ponorkového loďstva. Dönitz se pokusil spojenecké převaze čelit několika vylepšeními ponorkového vojska (např. systémem šnorchlu, jenž umožňuje ponorkám nabíjet baterie, aniž se musí vynořit na hladinu) bylo jich však příliš málo a přišly příliš pozdě. V roce 1944 byla snaha německého ponorkového vojska omezit transatlantickou lodní přepravu téměř neúčinná - ztráty přitom rostly, Německo za války ztratilo 781 ponorek s více než 32 000 námořníky.

Po Hitlerově sebevraždě 30. dubna roku 1945 se Karl Dönitz stal (na Hitlerův písemný příkaz) novým říšským prezidentem. Reichskanzlerem se stal Goebbels. Ten ale 1. května 1945 spáchal sebevraždu a jeho "nástupcem" se stal dosavadní Reichsfinanzminister Johann Ludwig "Lutz" Graf Schwerin von Krosigk (oficiálně Leiter der Geschäftsführenden Reichsregierung).

V nové funkci se Karl Dönitz pokusil okamžitě zahájit jednání se západními mocnostmi o míru a konci války (jeho cílem bylo zachování nezávislosti poválečného Německa). Jednání byla ale neúspěšná, a tak 7. května roku 1945 Karl Dönitz souhlasil s bezpodmínečnou kapitulací nacistického Německa.
Po kapitulaci zůstal Dönitz hlavním představitelem Německa ještě dva týdny - 22. května roku 1945 byl pak zatčen jako válečný zločinec (ačkoliv nikdy nevstoupíïl do NSDAP a ačkoliv řada spojeneckých velitelů válečného loďstva dosvědčila, že Dönitz praktikoval stejně neomezenou ponorkovou válku jako oni sami), byl pak Dönitz na základě poněkud nejasného obvinění ze spáchání zločinů proti míru, odsouzen k trestu vězení. Ve věznici ve Špandavě si pak odseděl celých 10 let, poté byl propuštěn a zbytek života dožil v Hamburku, kde také 24. prosince roku 1980 ve věku 89 let zemřel.
URL : https://www.valka.cz/Doenitz-Karl-t10666#125483Verze : 3
Karl Dönitz
URL : https://www.valka.cz/Doenitz-Karl-t10666#125495Verze : 0
Před ponorkou UB-68 velel ještě ponorce UC-25
Dönitz, Karl - zdroj: uboat.net

zdroj: uboat.net
URL : https://www.valka.cz/Doenitz-Karl-t10666#499642Verze : 2
MOD
Dovolil jsem si doplnit ještě ňaká vyznamenání.. do tabulky výše a tady ještě připojuji ta, která nejsou při editaci na výběr:


1915? - Harp Madalyasi
xx.01.1916 - Friedrich-Kreuz /
xx.03.1917 - Mecidiye-Orden IV. Klasse
10.06.1918 - Ritterkreuz des Königlichen Hausordens von Hohenzollern mit Schwertern /
09.11.1941 - Ordine militare di Savoia - commendatore
12.04.1943 - Ordinul Mihai Viteazul III. clasa /
12.04.1943 - Ordinul Mihai Viteazul II. clasa /
11.09.1943 - Kyuokujitsusho I. třídy /
30.01.1944 - Goldenes Parteiabzeichen der NSDAP /
11.04.1944 - Vapaudenristin Suurristi (VR SR / VR SR MK)
zdroj: ww2awards.com
URL : https://www.valka.cz/Doenitz-Karl-t10666#500056Verze : 0
MOD
Hoci na väčšine fotografií sa Karl Dönitz tvári vážne, mal údajne zmysel pre humor. Tomu, že zrejme nebol suchár nasvedčuje aj táto jeho fotografia z roku 1941.

https://www.pinterest.ca/pin/190628996706418416/

URL : https://www.valka.cz/Doenitz-Karl-t10666#666632Verze : 2
MOD
Diskuse
old_Mr_Grim napsal:
22. května roku 1945 byl pak zatčen jako válečný zločinec (ačkoliv nikdy nevstoupíïl do NSDAP a ačkoliv řada spojeneckých velitelů válečného loďstva dosvědčila, že Dönitz praktikoval stejně neomezenou ponorkovou válku jako oni sami)...


Nevím, zda Dönitz vstoupil či nevstoupil do NSDAP, nicméně na téhle barevné fotografii má stranický odznak.
URL : https://www.valka.cz/Doenitz-Karl-t10666#169806Verze : 0
Nejmladší syn K.Dönitze Peter padl jako důstojník na U-954 19.5.1943 v severním Atlantiku.
Syn Klaus studoval na universitě v Tübingenu na lodního lékaře.13.5.1944 se načerno vloudil na torpédový člun S-141,který se vydával na akci k Selsey na anglickém pobřeží.
Na cetě ho vypátrala brit.fregata" Stayner "a torpédoborec Svob.Francouzů "La Combattante"a zničili ho.Spojenci zachránili 6 námořníků.Tělo Klause Dönitze bylo později vyplaveno ve Francii a je pohřben v Amiensu
URL : https://www.valka.cz/Doenitz-Karl-t10666#215265Verze : 0
V nadcházející německé aukci se bude dražit osobní automobilová vlajka velkoadmirála Dönitze. Vyvolávací cena je EUR 20 000,- .


Prameny: www.andreas-thies.de
URL : https://www.valka.cz/Doenitz-Karl-t10666#683575Verze : 2
MOD