Main Menu
User Menu

1. československý lehký dělostřelecký pluk [1919-1920]

1st Czechoslovak Light Artillery Regiment

     
Název:
Name:
1. československý lehký dělostřelecký pluk
Originální název:
Original Name:
1. československý lehký dělostřelecký pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.02.1919
Předchůdce:
Predecessor:
1. československá dělostřelecká brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
15.07.1920
Nástupce:
Successor:
Lehký dělostřelecký pluk 1
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.02.1919-15.07.1920 Velitelství dělostřelectva 1. československé střelecké divise
Dislokace:
Deployed:

Velitel:
Commander:
01.02.1919-15.07.1920 Fajfr Jaroslav, Ing. (major legií)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.02.1919-15.07.1920 1./1. dělostřelecká baterie
01.02.1919-15.07.1920 2./1. dělostřelecká baterie
01.02.1919-15.07.1920 3./1. dělostřelecká baterie
01.02.1919-15.07.1920 4./1. dělostřelecká baterie
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský historický archiv Praha, fond 1. československý pluk lehkého dělostřelectva
URL : https://www.valka.cz/1-ceskoslovensky-lehky-delostrelecky-pluk-1919-1920-t106663#380684Verze : 1
MOD