Main Menu
User Menu

RUS - 6-palcová polní houfnice vz. 1910 (M1910)

6 inch Howitzer M1910 / 6-дм. полевая гаубица обр. 1910 г.

     
Název:
Name:
6-palcová polní houfnice vz. 1910 (M1910)
Originální název:
Original Name:
6-дм полевая гаубица обр. 1910 г.
Kategorie:
Category:
houfnice
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1911-DD.MM.1917 Putilovský závod, Petrohrad /
DD.MM.1910-DD.MM.1936 Permské dělostřelecké závody, Perm /
Období výroby:
Production Period:
DD.03.1911-DD.MM.1936
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
242
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1909
Obsluha:
Crew:
-
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
2250 kg
Přepravní hmotnost:
Manoeuvre Weight:
- kg
Ráže:
Calibre:
152 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
1900 mm
Celková délka:
Overall Length:
- mm
Celková šířka:
Overall Width:
- mm
Celková výška:
Overall Height:
- mm
Náměr:
Elevation:
-1 +42 °
Odměr:
Traverse:
6 °
Přepravní rychlost:
Manoeuvre Speed:
- km/h
Používaná munice:
Ammo Used:
-
Výkony:
Performance:
 
Maximální dostřel:
Maximum Range:
8700 m -
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
- ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
335 m/s -
Uživatelské státy:
User States:

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org

RUS - 6-palcová polní houfnice vz. 1910 (M1910) -


URL : https://www.valka.cz/RUS-6-palcova-polni-houfnice-vz-1910-M1910-t106595#542741Verze : 3
MOD
152 mm (6-palcová) poľná húfnica vz. 1910 (152-мм (6-дюймовая) полевая гаубица обр. 1910 г.) bola vyvinutá francúzskou firmou Schneider a proptotyp bol do Ruska doručený v polovici roku 1909. Vojskové skúšky húfnice prebiehali od 09.08.1909 do 10.12.1909 na Hlavnom delostreleckom polygóne a následne, v roku 1910 bola húfnica zaradená do výzbroje ruskej armády, aj napriek tomu, že prototyp s ktorým prebiehali testy bol vrátený do Francúzska.
Výroba húfnic prebiehala v Putilovskom závode a v Permskom závode
21.07.1910 si Hlavná delostrelecká správa objednala výrobu 180 ks húfnic v Putilovskom závode. Po nevyhnutných prípravách sa rozbehla sériová výroba a prvá húfnica bola doručená na testy v marci 1911. Aj napriek tomu, že sériové húfnice boli o 90 kg ťažšie ako požadovala armáda (a aj oproti francúzskemu originálu) pokračovala sériová výrobe bez zmien. K 01.01.1913 bolo do armády dodaných 87 húfnic a ďalších 47 ks čakalo na prevzatie. Celá objednaná séria bola armáde odovzdaná do konca roku 1913. V roku 1915 bola objednaná druhá, 200 ks séria húfnic s predpokladaným ukončením výroby do 12/1917. Výrobu opäť zabezpečoval Putilovský závod, ale v skutočnosti sa výroba týchto húfnic nezačala ani v roku 1917.
07.07.1911 bola v Permskom závode objednaná séria 60 ks húfnic. V 12/1914 dodal závod 24 húfnic a do 11/1915 výrobu ukončil (z celkovej objednávky armáda prevzala 57 húfnic, 3 skompletované zbrane a 5 lafiet zostali neodobraté). Už v 18.03.1915 bola aj v Permskom závode objednaná druhá séria húfnic v celkovom počte 150 ks. Z tejto objednávky bolo k 01.01.1917 do armády zaradených 84 húfnic a ďalších 55 čakalo na prevzatie. K 01.11.1917 bola výroba ukončená dokončením celej série, pričom armáda si prevzala 137 kompletných húfnic (závod vyrobil celkom 155 lafiet, z toho 140 prevzala armáda).
08.04.1926 bola v závode Červený Putilovec objednaná ďalšia, 18 ks séria húfnic. Húfnice boli do Červenej armády dodané do konca roku 1927.
Do armádnych útvarov boli húfnice zaraďované od roku 1912, pričom plánovaný počet ťažkých poľných húfnic v jednotkách (164 ks) bol dosiahnutý v roku 1913. K 20.07.1914 bolo v používaní 164 ks húfnic a uložených v skladoch bolo 9 húfnic. K 15.06.1917 sa tabuľkový počet 152 mm poľných húfnic v armáde zvýšil na 216 ks, ale u jednotiek bolo zaradených 242 ks.
K 01.11.1936 bolo v jednotkách Červenej armády ešte 96 ks týchto húfnic a ďalších 5 ks sa používalo na výcvikové úlohy. V tomto období už húfnice nevyhovovali požiadavkám na nich kladeným (napr. neumožňovali streľbu novozavedeným, ďalekonosným granátom OF-530) bolo rozhodnuté o ich modernizácii (14.05.1936). Modernizovaná húfnica bola zaradená do výzbroje ako 152 mm houfnice vz. 1910/37.


Zdroj: mega.km.ru
Иванов А.: Артиллерия СССР во Второй мировой войне; Нева 2003; Санкт-Петербург
URL : https://www.valka.cz/RUS-6-palcova-polni-houfnice-vz-1910-M1910-t106595#380491Verze : 2
MOD