Main Menu
User Menu

Vojenský opravárenský podnik 081 Přelouč, s.p. [1989-2013]

VOP 081 Přelouč

     
Název:
Name:
Vojenský opravárenský podnik 081 Přelouč, s.p.
Originální název:
Original Name:
Vojenský opravárenský podnik 081 Přelouč, s.p.
Historie názvů:
History of Names:
DD.MM.1945-31.12.1950 Automobilní zbrojnice 1
01.01.1951-31.12.1951 1. automobilní zbrojnice
01.01.1952-DD.MM.1953 Automobilní zbrojnice 1
DD.MM.1953-DD.MM.1954 Hlavní automobilní opravárenský závod
DD.MM.1954-DD.MM.1960 1. ústřední automobilní opravárenský závod
DD.MM.1960-DD.MM.1967 Ústřední automobilní opravárenský závod
DD.MM.1967-01.07.1989 Automobilní opravárenský závod Přelouč
01.07.1989-25.01.2013 Vojenský opravárenský podnik 081 Přelouč, s.p.
Obory výroby:
Production Subjects:
Opravy a výroba speciální techniky. Opravy a výroba nákladních automobilů a výroba náhradních dílů.
Hlavně vozidel Praga V3S.
Sídlo hlavního závodu:
Headquarters:
DD.MM.1945-25.01.2013 Přelouč
Názvy a sídla poboček:
Subsidiary Name and Location:
01.09.1967-01.07.1989 pobočka Kutná Hora
Vznik:
Founded:
DD.MM.1945 ?
Zánik:
Cancelled:
25.01.2013 krach
Produkty:
Products:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR V3S-O-1 (prototyp obrněného kolového transportéru)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Praga V3S M2 (s modifikacemi pro polského zákazníka, mj. dveře otvírané po směru jízdy)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Praga V3S M6 (podvozek V3S6HY, různé nástavby)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Praga V3S M6T / Praga V3S M8 (různé nástavby)
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.vojenstvi.cz
https://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/report?sysinf.vypis....
Praga V3S: historie, vojenská provedení, nástavby, modernizace, Jan Neumann, GRADA Publishing, a.s. ISBN 978-80-247-2172-9
URL CZ: https://www.valka.cz/Vojensky-opravarensky-podnik-081-Prelouc-s-p-1989-2013-t106576#380464Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/VOP-081-Prelouc-t106576#380464Version : 0
MOD
Vojenský opravárenský podnik 081 Přelouč, s.p.


Automobilní opravárenský závod Přelouč byl gestorem oprav středních nákladních automobilů řady Praga V3S všech modifikací, včetně celkových oprav hlavních skupin, podskupin a odbytových renovací. Později zahájil opravy autobusů Karosa. V kooperaci byl schopen zabezpečit opravy včetně speciálních nástaveb. Prováděl modernizace a rekonstrukce pojízdných dílenských prostředků.


Vojenský opravárenský podnik 081 Přelouč, s.p. byl založen k 1.7.1989 rozhodnutím ministra národní obrany ČSSR na základě jím vydané zakládací listiny čj. 1105-84 ze dne 23.6.1989. Dnem 1.7.1989 na VOP 081 přešly veškerý majetek, práva a závazky zanikající výrobně hospodářské organizace Automobilního opravárenského závodu Přelouč. Speciální (vojenský) výrobní program tvořily:
- výroba strojírenského charakteru
- zástavba nákladních automobilů
- výroba náhradních dílů a autopříslušenství
- vývojová a servisní činnost
- stavba strojů s mechanickým pohonem
- výroba přívěsů za automobily
- výroba speciálních přípravků a zařízení (tanková technika, DISTAB)


Podnik se v devadesátých letech dále zabýval výrobou terénních nákladních automobilů Praga V3S M6 a M6T (M8). Na přelomu tisíciletí tvořily jeho výrobní program:
- modifikace lehkých nákladních automobilů firmy Daewoo Avia na provedení s pohonem všech kol (4x4)
- opravy nákladních automobilů Avia, Praga, LIAZ a autobusů Karosa
- výroba ocelových konstrukcí


Vzhledem k nedostatku výrobních zakázek zejména z resortu Ministerstva obrany a špatné likviditě zásob a pohledávek nemohla společnost plnit své splatné závazky a ani při pokračování v podnikatelské činnosti nebylo možné předpokládat, že by očekávaný přínos z budoucí výroby mohl zajistit pokrytí splatných závazků. Dne 19.02.2004 byl proto na společnost Vojenský opravárenský podnik 081 Přelouč prohlášen konkurs 48K81/2003. Na základě usnesení Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích ze dne 7.1.2013 byl pro nedostatek majetku zrušen konkurs na majetek společnosti. Podle rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích ze dne 10.6.2015 se VOP 081 považuje za zrušený dnem 25.1.2013. Do likvidace vstoupil dnem 5.7.2015.


Areál bývalého VOP 081 se v roce 2005 stal součástí firmy EXCALIBUR ARMY spol. s r.o., která zde v letech 2005 až 2007 provedla rozsáhlé opravy. V roce 2008 se do nově rekonstruované administrativní budovy přestěhovalo vedení společnosti s částí administrativy a byla zde spuštěna nová dílna a lakovna. Do konce roku 2016 byly do přeloučského závodu přesunuty výrobní a montážní prostředky pro zahájení obnovené produkce automobilů Avia řady D, jejichž montáž (a částečná výroba) zde byla zahájena v létě 2017.


Zdroj:
MO ČR
rejstrik-firem.kurzy.cz
https://www.excaliburarmy.com/historie-spolecnosti
URL CZ: https://www.valka.cz/Vojensky-opravarensky-podnik-081-Prelouc-s-p-1989-2013-t106576#562427Verze : 6
URL EN: https://www.armedconflicts.com/VOP-081-Prelouc-t106576#562427Version : 0
MOD