Main Menu
User Menu

29. pěší divize [1936-1937]

29th Infantry Division

29. Infanterie-Division

     
Název:
Name:
29. pěší divize
Originální název:
Original Name:
29. Infanterie-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1936
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
12.10.1937
Nástupce:
Successor:
29. pěší divize (motorizovaná)
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1936-12.10.1937 ?
Dislokace:
Deployed:
01.10.1936-12.10.1937 Erfurt, ? /

Velitel:
Commander:
01.10.1936-12.10.1937 Wietersheim, Gustav von (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1936-12.10.1937 Pěší pluk 86
06.10.1936-12.10.1937 Protitankový oddíl 29
06.10.1936-12.10.1937 Pěší pluk 71

Ručně vyplněné položky:
01.10.1936-12.10.1937 Pěší pluk 15
01.10.1936-12.10.1937 Pěší pluk 71
01.10.1936-12.10.1937 Pěší pluk 86
01.10.1936-12.10.1937 Dělostřelecký pluk 29
01.10.1936-12.10.1937 Dělostřelecký pluk (motorizovaný) 65 (I.)
01.10.1936-12.10.1937 Divizní jednotky 29
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/29-pesi-divize-1936-1937-t10651#407561Verze : 0
MOD
29. Infanterie-Division
URL : https://www.valka.cz/29-pesi-divize-1936-1937-t10651#32626Verze : 0
MOD
1936Divizní jednotky 29 Division Units 29 Divisions-Einheit 29
ženijní prapor 29 Pioneer Battalion 29 Pionier-Bataillon 29
protitankový oddíl 29 Anti-tank Section 29 Panzerabwehr-Abteilung 29
spojovací oddíl 29. pěší divize Infantry Division Signal Section 29 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 29
? ? Kraftfahr-Abteilung 9
Zdroj: https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/29-pesi-divize-1936-1937-t10651#407756Verze : 0
MOD