Main Menu
User Menu
Reklama

VOP-026 Šternberk s.p. [1997-2012]

     
Název:
Name:
VOP-026 Šternberk, s.p.
Originální název:
Original Name:
VOP-026 Šternberk, s.p.
Historie názvů:
History of Names:
DD.MM.1953-DD.MM.1962 26. tankový opravárenský závod
DD.MM.1962-01.07.1989 Opravárenský závod 026
01.07.1989-DD.MM.1997 Vojenský opravárenský podnik 026 Šternberk, s.p.
DD.MM.1997-15.04.2012 VOP-026 Šternberk, s.p.
Obory výroby:
Production Subjects:
vývoj, výroba, modernizace, opravy a likvidace vojenské techniky
dodávky náhradních dílů pro vojenskou techniku
vývoj zbraní a zbraňových systémů
likvidace munice a raket
výcvik osádek a dílenských specialistů
civilní strojírenská výroba
Sídlo hlavního závodu:
Headquarters:
DD.MM.1953-15.04.2012 Šternberk /
Názvy a sídla poboček:
Subsidiary Name and Location:
DD.MM.19RR-15.04.2012 Vojenská výroba Šternberk, Šternberk /
DD.MM.19RR-15.04.2012 Strojírenská výroba Šternberk, Šternberk
01.10.2003-15.04.2012 Vojenský technický ústav pozemního vojska, Vyškov
01.10.2003-15.04.2012 Vojenský technický ústav výzbroje a munice, Slavičín
01.10.2003-15.04.2012 Vojenský technický ústav ochrany, Brno
DD.MM.2010-15.04.2012 Šenov u Nového Jičína
Vznik:
Founded:
DD.MM.1953
Zánik:
Cancelled:
15.04.2012 přejmenováním na VOP CZ, s.p.
Produkty:
Products:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR AM-70 (automobil mostní)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR MOP (mobilní opravárenské pracoviště)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR POOZ (přídavné odminovací odsuvné zařízení)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Speciální mobilní pracoviště IEDD/EOD
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR POKA 4 (polní kuchyně automobilní)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR OBLAK (mobilní hydrometeorologická stanice)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR MTPPD-B (mobilní topografické pracoviště pro pozemní dělostřelectvo - verze B)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR VAP-1M (výpočetně analytický prostředek)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ASkD-E (automobilní skříňová dílna elektro mobilní)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ASkD-GM (automobilní skříňová dílna pro opravy speciální pásové techniky-pojízdná)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ASKD-CH (automobilní střední kontejnerová dílna chemická-pojízdná)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ASkD-K (automobilní skříňová dílna pro opravy kolové techniky-pojízdná)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR MPZD (mobilní pracoviště pro zpracování dřeva)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ASkD-V (automobilní skříňová dílna výzbrojní-pojízdná)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ASkD-S (automobilní skříňová dílna spojovací-pojízdná)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ASkD-P (automobilní skříňová dílna pro opravy pásové techniky-pojízdná)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ASkD-OA (automobilní skříňová dílna pro opravy a údržbu akumulátorů-pojízdná)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR MŽD (mobilní ženijní dílna)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ATOS (automobil odběrový pro transfúzní službu)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR MHJ (mobilní hospitalizační jednotka)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR MPML (mobilní polní mikrobiologická laboratoř)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Modul zdravotnický-pracoviště operačního sálu 1OP
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Modul zdravotnický-pracoviště operačního sálu 2OP
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR MZ Dezinfekce (modul zdravotnický)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR MZ Pracoviště JIP (modul zdravotnický)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR MZ Lékárna - Sklad léčiv (modul zdravotnický)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR MZ Lékárna - Sklad spotřebního materiálu (modul zdravotnický)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR LV-PN (lékárna-výdejna léčiv a zdravotnického materiálu v kontejneru ISO 1C)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR KTS-PN (sterilizovna v kontejneru ISO 1C)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR BHL-PN (biochemicko-hematologická laboratoř v kontejneru ISO 1C)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR BIO B2 SCAM (souprava biologického průzkumu)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR BIOMASTER (vozidlo speciálního mobilního biologického týmu)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR BIOROVER B2 (souprava biologického průzkumu)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR CHPK (chladící přepravník krve a termolabilního materiálu)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR KTN-CT (kontejnerové pracoviště CT kontejner)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR KTN-OVL (kontejnerové pracoviště CT kontejner)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR KTN RTG (rentgenologické pracoviště v kontejneru ISO 1C)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR AL-2 (převozní polní chemická laboratoř)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR POS-PN (přípravna operačního sálu v kontejneru ISO 1C)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR POP-2 (pojízdná převazovna)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR PHEL-2 (pojízdná hygienicko-epidemiologická laboratoř)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR MZ Pracoviště stomatologie (modul zdravotnický)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR MZ Sanitární buňka pro pacienty (modul zdravotnický)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR MZ Pracoviště mobilního chirurgického týmu (modul zdravotnický)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR MZ Lékárná - Sklad obvazového materiálu (modul zdravotnický)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR VŠV-BIO (velitelsko štábní vozidlo)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Elektrocentrála 0,5 kW typ Č-EB 0.5-S28,5-2V
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Elektrocentrála 2 kW typ Č-EBM 2-T400/230-2V
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Elektrocentrála 8 kW typ Č-EDM 8-T400/230-2V
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Elektrocentrála 4 kW typ Č-EDM 4-T400/230-2V
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Elektrocentrála 4 kW typ Č-EDM 4-T400/230-2V
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Elektrocentrála 16 kW typ Č-EDM 16-T400/230-2V
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Elektrocentrála 30 kW na přívěsném podvozku PV 18 P
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Nabíjecí soustrojí 3 kW typ Č-NSD 3-S28,5-2V
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Zdrojová a rozvodná souprava 2 x 30 kW (SU 230)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Zdrojová a rozvodná souprava 20 kVA SCAM
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Zdrojová a rozvodná souprava 20 kVA LR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Rozvodná souprava 60 kW - RS 60 kW
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Zdrojová a rozvodná souprava 60 kW v kontejneru ISO 1C – ZRS 60 kW
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR AN-17 (mobilní stožár)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR AN-25 (mobilní stožár)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR DZP 6500 (dílenský závěsný prostředek)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR TRU 6500 (traverza úplná)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR FVZ-50 (filtrační a ventilační zařízení)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR FVZ-98 (filtrační a ventilační zařízení)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR FVZ-98M (filtrační a ventilační zařízení)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR FVZ-98M(KP) (filtrační a ventilační zařízení)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ZZ-EC 4 KW (zdvihací zařízení)
DD.MM.1966-DD.MM.197R DTP-62
DD.MM.198R-DD.MM.198R DTP-62/72
DD.MM.1990-DD.MM.1991 OT-90
DD.MM.1993-DD.MM.199R OT-90M1
DD.MM.1999-DD.MM.1999 BVP-1MA
DD.MM.200R-DD.MM.200R BVP-1MB
DD.MM.2010-DD.MM.2010 LOT-B
DD.MM.2010-DD.MM.2010 MGC-14,5
Poznámka:
Note:
1)1.11.2010 došlo ke sloučení s podnikem Vojenský opravárenský podnik 025 Nový Jičín, s.p.. Právním nástupcem se stává VOP-026 Šternberk.
Zdroje:
Sources:
http://www.vop.cz/
URL : https://www.valka.cz/VOP-026-Sternberk-s-p-1997-2012-t106498#380212Verze : 4
MOD
VOP-026 Šternberk, s.p.

Podnik byl založen v roce 1951 jako opravárenský závod tankové a automobilní techniky, kde se opravovala kořistní německá technika, transportéry, automobily, motocykly a tanky T-34/85. Postupně docházelo ke specializaci výrobního programu na opravy, modernizace a rekonstrukce kolových a pásových obrněných transportérů, pásových a kolových podvozků různých zbraňových systémů a bojových vozidel pěchoty. Současně se rozvíjela výroba prostředků pro údržbu a ošetřování techniky, zařízení tankových střelnic, učebních pomůcek a trenažérů pro výcvik vojenských specialistů.

Státní podnik Vojenský opravárenský podnik 026 Šternberk, s.p. byl založen v roce 1989. Jeho úkolem bylo zabezpečovat opravy pásových obrněných transportérů a bojových vozidel pěchoty všech modifikací, celkové opravy jejich hlavních skupin, podskupin a odbytové renovace, jejich úpravy a rekonstrukce. VOP 026 prováděl generální a střední opravy vozidel řady BVP-1 a BVP-2, jejich revize po 10 a 15 letech a opravy motorů do elektrocentrál. Na základě vídeňských odzbrojovacích jednání byla společnost pověřena likvidací nadpočetné techniky vyřazené z výzbroje československé a české armády. V roce 1994 došlo k diviznímu uspořádání podniku a vzniku divize Strojírenská výroba zajišťující realizaci zakázek pro civilní sektor. V roce 1997 byl podnik přejmenován VOP-026 Šternberk, s.p.

V letech 1998 až 2001 VOP 026 zmodernizoval 350 bojových vozidel pěchoty BVP-1 na provedení Pbv 501 pro švédskou armádu v objemu více než 1 miliardy Kč.

Výrobní program podniku v roce 2000 tvořily:
- generální opravy BVP-1 a BVP-2, jejich rekonstrukce a modernizace
- opravy obrněných transportérů OT-90, OT-64, BRDM-2, MT-LB, BTR-60PB a speciálních podvozků GM-568, GM-578, BAZ-5937 a BAZ-5939.
- výroba nových systémů s využitím podvozku BVP-1: DTP-90M, R-5p, PzPK Sněžka, LOS
- dodávky technologie oprav a údržby obrněných transportérů a bojových vozidel pěchoty, souvisejícího technologického vybavení a náhradních dílů
- výroba obrobených svařenců (komponentů stavebních a zemědělských strojů)

V roce 2002 došlo ke sloučení podniku s VOP 042 Olomouc, díky čemuž se výrobní program rozšířil o opravy ženijní techniky.

K 1. říjnu 2003 na základě rozhodnutí Ministerstva obrany došlo k začlenění příspěvkových organizací vojenských technických ústavů – pozemního vojska Vyškov (VTÚPV) a výzbroje a munice Slavičín (VTÚVM) do struktury VOP 026 Šternberk, s.p. K 1. červenci 2005 byl do struktury podniku zařazen i Vojenský technický ústav ochrany Brno (VTÚO). V říjnu 2005 činil počet zaměstnanců podniku 780 osob.

Divize Vojenská výroba disponovala modernizovanými kapacitami pro komplexní opravy, rekonstrukce a modernizace kolových a pásových vozidel, podvozků speciálních vozidel, ženijní techniky, zdravotnické techniky, pozorovacích a průzkumných systémů a další techniky pro pozemní vojsko. Divize zabezpečovala servis pozemní techniky pro zahraniční mise včetně výjezdů na mise. Sortiment oprav se rozšířoval podle potřeb armády včetně zaměření na modernizaci techniky protivzdušné obrany a konzervaci pěchotních zbraní.

Divize Strojírenská výroba zajišťovala dodávky opracovaných svařenců, zejména dílů podvozků stavebních strojů.

Divize VTÚO Brno byla zaměřena na výzkum, aplikovaný výzkum a vývoj vojenské chemie, radioelektronický boj a na nové materiály a technologie jejich výroby a zpracování.

Divize VTÚPV Vyškov řešila teoretické i praktické otázky spojené s pořizováním, provozem, výcvikem a bojovým použitím mj. tanků, bojových vozidel pěchoty, obrněných transportérů a automobilů, prostředků taktického průzkumu, ženijní a silniční techniky, atd.

Divize VTÚVM Slavičín se zabývala řešením podobných úkolů u zbraní a zbraňových systémů, munice a výbušnin, včetně jejich likvidace, atd.

V listopadu 2010 byl VOP 025 sloučen s VOP-026 Šternberk, s.p. jako pracoviště Šenov u Nového Jičína. Právním nástupcem se stal VOP-026 Šternberk, s.p. V roce 2011 bylo rozhodnuto o odprodeji lokality Šternberk v zůstatkové ceně ve výši 274 826 000 Kč. Předmětem prodeje byla také nově vybudovaná montážní hala včetně technologie v pořizovací ceně 219 000 000 Kč, která byla do užívání uvedena v prosinci 2007 a měla být využita pro subdodávky projektu Pandur II CZ a dále pro realizaci oprav vojenské techniky pro AČR. Výběrové řízení na prodej majetku realizovala externí firma, která v říjnu 2012 oslovila k podání nabídek 79 členů Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR. Do výběrového řízení podaly dne 7. ledna 2013 závazné nabídky dvě společnosti - EXCALIBUR ARMY a STV GROUP. Znalecký posudek na stanovení tržní ceny majetku byl zpracován dne 14. ledna 2013 a stanovil tržní cenu v rozmezí 87 až 134 milionů Kč. Hodnoticí komise dne 15. ledna 2013 vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku od společnosti EXCALIBUR ARMY s kupní cenou 136 000 000 Kč bez DPH. Dozorčí rada udělila souhlas s prodejem dne 28. ledna 2013. Firma EXCALIBUR ARMY měla v areálu již předtím delší dobu pronajatu část výrobních prostor, kde postupně zaměstnala přes 130 lidí někdejšího VOP-026.

V dubnu 2012 pak došlo k přejmenování celého podniku na VOP CZ, s.p. se sídlem v Šenově u Nového Jičína. V září téhož roku došlo k vyčlenění divizí VTÚPV a VTÚVM do nově zřízeného státního podniku Vojenský technický ústav, s.p. Z VTÚO se stal Vojenský výzkumný ústav, s.p.

Zdroj:
MO ČR
VOP 026
URL : https://www.valka.cz/VOP-026-Sternberk-s-p-1997-2012-t106498#546781Verze : 15
MOD