Main Menu
User Menu

27. pěší divize [1936-1940]

27th Infantry Division

27. Infanterie-Division

     
Název:
Name:
27. pěší divize
Originální název:
Original Name:
27. Infanterie-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1936
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1940
Nástupce:
Successor:
17. tanková divize
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1936-DD.09.1939 ?
DD.09.1939-13.10.1939 VII. armádní sbor
13.10.1939-03.11.1939 XVII. armádní sbor
03.11.1939-DD.12.1939 Skupina armád B
DD.12.1939-DD.01.1940 12. armáda
DD.01.1940-DD.05.1940 Skupina armád B
DD.05.1940-DD.06.1940 12. armáda
DD.06.1940-DD.07.1940 XXXVIII. armádní sbor
DD.07.1940-DD.10.1940 XXII. armádní sbor (motorizovaný)
DD.10.1940-01.11.1940 Velitelství záložního vojska
Dislokace:
Deployed:
01.10.1936-DD.MM.RRRR Aušpurk, ? /

Velitel:
Commander:
01.10.1936-21.12.1936 Reischle, Emil (Generalmajor)
01.01.1937-05.10.1940 Bergmann, Friedrich (Generalleutnant)
05.10.1940-01.11.1940 Arnim, Hans Jürgen von (Generaloberst)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.07.1938-15.10.1939 Lamey, Hubert (Oberstleutnant)
23.10.1939-01.11.1940 Gronemann-Schoenborn, Hans (Oberstleutnant)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1936-11.10.1940 Pěší pluk 63
06.10.1936-11.10.1940 Dělostřelecký pluk 27
06.10.1936-01.04.1940 Protitankový oddíl 27
12.10.1937-11.10.1940 Ženijní prapor 27
27.08.1939-11.10.1940 Průzkumný oddíl 27
01.04.1940-01.11.1940 Oddíl stíhačů tanků 27
10.10.1940-01.11.1940 Střelecký pluk 40
11.10.1940-01.11.1940 Dělostřelecký pluk (motorizovaný) 27
11.10.1940-01.11.1940 Průzkumný oddíl (motorizovaný) 27
11.10.1940-01.11.1940 Tankový ženijní prapor 27

Ručně vyplněné položky:
-
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/27-pesi-divize-1936-1940-t10649#407535Verze : 4
MOD
27. Infanterie-Division
URL : https://www.valka.cz/27-pesi-divize-1936-1940-t10649#32619Verze : 0
MOD
1936Divizní jednotky 27 Division Units 27 Divisions-Einheit 27
protitankový oddíl 27 Anti-tank Section 27 Panzerabwehr-Abteilung 27
spojovací oddíl 27. pěší divize Infantry Division Signal Section 27 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 27
1937-1938Divizní jednotky 27 Division Units 27 Divisions-Einheit 27
protitankový oddíl 27 Anti-tank Section 27 Panzerabwehr-Abteilung 27
ženijní prapor 27 Pioneer Battalion 27 Pionier-Bataillon 27
spojovací oddíl 27. pěší divize Infantry Division Signal Section 27 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 27
1939Divizní jednotky 27 Division Units 27 Divisions-Einheit 27
pozorovací oddíl 27 Observation Section 27 Beobachtung-Abteilung 27
průzkumný oddíl 27 Reconnaissance Section 27 Aufklärungs-Abteilung 27
protitankový oddíl 27 Anti-tank Section 27 Panzerabwehr-Abteilung 27
ženijní prapor 27 Pioneer Battalion 27 Pionier-Bataillon 27
polní doplňovací prapor 27 Field Replacement Battalion 27 Felderstatz-Bataillon 27
spojovací oddíl 27. pěší divize Infantry Division Signal Section 27 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 27
podpůrná jednotka 27. pěší divize Infantry Division Supply Unit 27 Infanterie-Divisions-Nachschubführer 27
administrativní služba 27. pěší divize Administrative Service 27 Verwaltungsdienste 27
zdravotnická služba 27. pěší divize Medical Service 27 Sanitätsdienste 27
veterinární rota 27 Veterinary Company 27 Veterinär-Kompanie 27
1940Divizní jednotky 27 Division Units 27 Divisions-Einheit 27
průzkumný oddíl 27 Reconnaissance Section 27 Aufklärungs-Abteilung 27
protitankový oddíl 27 Anti-tank Section 27 Panzerjägerr-Abteilung 27
ženijní prapor 27 Pioneer Battalion 27 Pionier-Bataillon 27
polní doplňovací prapor 27 Field Replacement Battalion 27 Felderstatz-Bataillon 27
spojovací oddíl 27. pěší divize Infantry Division Signal Section 27 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 27
podpůrná jednotka 27. pěší divize Infantry Division Supply Unit 27 Infanterie-Divisions-Nachschubführer 27
administrativní služba 27. pěší divize Administrative Service 27 Verwaltungsdienste 27
zdravotnická služba 27. pěší divize Medical Service 27 Sanitätsdienste 27
veterinární rota 27 Veterinary Company 27 Veterinär-Kompanie 27
Zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/27-pesi-divize-1936-1940-t10649#407536Verze : 0
MOD
Datum
Sbor
Armáda
Skupina armád
Oblast nasazení


9.39
VII.
Záloha
Süd
jižní Polsko


12.39
Záloha
12. Armee
A
Eifel


1.40
Záloha

B
Eifel


5.40
Záloha
12. Armee
A
Lucembursko, Francie


6.40
XXXVIII.
4. Armee
B
Somme, Loire


7.40 - 9.40
XXII.
2. Armee
C
Francie


10.40
Přeměna na WK VII
BdE
URL : https://www.valka.cz/27-pesi-divize-1936-1940-t10649#124205Verze : 0