Main Menu
User Menu

Domácí a záslužný řád vévody Petra Friedricha Ludwiga

House and Merit Order of the Duke Peter Friedrich Ludwig

Haus-und Verdienstorden von Herzog Peter Friedrich Ludwig

     
Název:
Name:
Domácí a záslužný řád vévody Petra Friedricha Ludwiga
Název v originále:
Original Name:
Haus-und Verdienstorden von Herzog Peter Friedrich Ludwig
Datum vzniku:
Date of Establishment:
27.11.1838
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Struktura:
Structure:
řetěz
zlatý velkokříž
velkokříž
velkokomandér
komandér
důstojník
rytíř 1. třídy
rytíř 2. třídy
čestný kříž 1. třídy
čestný kříž 2. třídy
čestný kříž 3. třídy
zlatá medaile
stříbrná medaile
bronzová medaile
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Arnhard Graf Klenau: Grosser Deutscher Ordenskatalog bis 1918, Mnichov 1974
Jörg Nimmergut: Deutschland-Katalog Orden & Ehrenzeichen von 1800 - 1945, Mnichov 1994
archiv autoraURL : https://www.valka.cz/Domaci-a-zasluzny-rad-vevody-Petra-Friedricha-Ludwiga-t106481#380170Verze : 2
MOD
     
Název:
Name:
Domácí a záslužný řád vévody Petra Friedricha Ludwiga - řetěz
Název v originále:
Original Name:
Haus-und Verdienstorden von Herzog Peter Friedrich Ludwig - Kette
Datum vzniku:
Date of Establishment:
27.11.1838
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Arnhard Graf Klenau: Grosser Deutscher Ordenskatalog bis 1918, Mnichov 1974
Jörg Nimmergut: Deutschland-Katalog Orden & Ehrenzeichen von 1800 - 1945, Mnichov 1994
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Domaci-a-zasluzny-rad-vevody-Petra-Friedricha-Ludwiga-t106481#630630Verze : 1
MOD
     
Název:
Name:
Domácí a záslužný řád vévody Petra Friedricha Ludwiga - zlatý velkokříž
Název v originále:
Original Name:
Haus-und Verdienstorden von Herzog Peter Friedrich Ludwig - Goldene Großkreuz
Datum vzniku:
Date of Establishment:
27.11.1838
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Arnhard Graf Klenau: Grosser Deutscher Ordenskatalog bis 1918, Mnichov 1974
Jörg Nimmergut: Deutschland-Katalog Orden & Ehrenzeichen von 1800 - 1945, Mnichov 1994
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Domaci-a-zasluzny-rad-vevody-Petra-Friedricha-Ludwiga-t106481#630631Verze : 1
MOD
     
Název:
Name:
Domácí a záslužný řád vévody Petra Friedricha Ludwiga - velkokříž
Název v originále:
Original Name:
Haus-und Verdienstorden von Herzog Peter Friedrich Ludwig - Großkreuz
Datum vzniku:
Date of Establishment:
27.11.1838
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Arnhard Graf Klenau: Grosser Deutscher Ordenskatalog bis 1918, Mnichov 1974
Jörg Nimmergut: Deutschland-Katalog Orden & Ehrenzeichen von 1800 - 1945, Mnichov 1994
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Domaci-a-zasluzny-rad-vevody-Petra-Friedricha-Ludwiga-t106481#630633Verze : 1
MOD
     
Název:
Name:
Domácí a záslužný řád vévody Petra Friedricha Ludwiga - velkokomandér
Název v originále:
Original Name:
Haus-und Verdienstorden von Herzog Peter Friedrich Ludwig - Großkomtur
Datum vzniku:
Date of Establishment:
27.11.1838
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Arnhard Graf Klenau: Grosser Deutscher Ordenskatalog bis 1918, Mnichov 1974
Jörg Nimmergut: Deutschland-Katalog Orden & Ehrenzeichen von 1800 - 1945, Mnichov 1994
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Domaci-a-zasluzny-rad-vevody-Petra-Friedricha-Ludwiga-t106481#630634Verze : 1
MOD
     
Název:
Name:
Domácí a záslužný řád vévody Petra Friedricha Ludwiga - komandér
Název v originále:
Original Name:
Haus-und Verdienstorden von Herzog Peter Friedrich Ludwig - Komtur
Datum vzniku:
Date of Establishment:
27.11.1838
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Arnhard Graf Klenau: Grosser Deutscher Ordenskatalog bis 1918, Mnichov 1974
Jörg Nimmergut: Deutschland-Katalog Orden & Ehrenzeichen von 1800 - 1945, Mnichov 1994
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Domaci-a-zasluzny-rad-vevody-Petra-Friedricha-Ludwiga-t106481#630635Verze : 1
MOD
     
Název:
Name:
Domácí a záslužný řád vévody Petra Friedricha Ludwiga - důstojník
Název v originále:
Original Name:
Haus-und Verdienstorden von Herzog Peter Friedrich Ludwig - Offizier
Datum vzniku:
Date of Establishment:
27.11.1838
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Arnhard Graf Klenau: Grosser Deutscher Ordenskatalog bis 1918, Mnichov 1974
Jörg Nimmergut: Deutschland-Katalog Orden & Ehrenzeichen von 1800 - 1945, Mnichov 1994
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Domaci-a-zasluzny-rad-vevody-Petra-Friedricha-Ludwiga-t106481#630636Verze : 1
MOD
     
Název:
Name:
Domácí a záslužný řád vévody Petra Friedricha Ludwiga - rytíř 1. třídy
Název v originále:
Original Name:
Haus-und Verdienstorden von Herzog Peter Friedrich Ludwig - Ritter I. Klasse
Datum vzniku:
Date of Establishment:
27.11.1838
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Arnhard Graf Klenau: Grosser Deutscher Ordenskatalog bis 1918, Mnichov 1974
Jörg Nimmergut: Deutschland-Katalog Orden & Ehrenzeichen von 1800 - 1945, Mnichov 1994
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Domaci-a-zasluzny-rad-vevody-Petra-Friedricha-Ludwiga-t106481#630637Verze : 1
MOD
     
Název:
Name:
Domácí a záslužný řád vévody Petra Friedricha Ludwiga - rytíř 2. třída
Název v originále:
Original Name:
Haus-und Verdienstorden von Herzog Peter Friedrich Ludwig - Ritter II. Klasse
Datum vzniku:
Date of Establishment:
27.11.1838
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Arnhard Graf Klenau: Grosser Deutscher Ordenskatalog bis 1918, Mnichov 1974
Jörg Nimmergut: Deutschland-Katalog Orden & Ehrenzeichen von 1800 - 1945, Mnichov 1994
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Domaci-a-zasluzny-rad-vevody-Petra-Friedricha-Ludwiga-t106481#630638Verze : 1
MOD
     
Název:
Name:
Domácí a záslužný řád vévody Petra Friedricha Ludwiga - čestný kříž 1. třídy
Název v originále:
Original Name:
Haus-und Verdienstorden von Herzog Peter Friedrich Ludwig - Verdienstkreuz I. Klasse
Datum vzniku:
Date of Establishment:
27.11.1838
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Arnhard Graf Klenau: Grosser Deutscher Ordenskatalog bis 1918, Mnichov 1974
Jörg Nimmergut: Deutschland-Katalog Orden & Ehrenzeichen von 1800 - 1945, Mnichov 1994
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Domaci-a-zasluzny-rad-vevody-Petra-Friedricha-Ludwiga-t106481#630641Verze : 1
MOD
     
Název:
Name:
Domácí a záslužný řád vévody Petra Friedricha Ludwiga - kříž 2. třídy
Název v originále:
Original Name:
Haus-und Verdienstorden von Herzog Peter Friedrich Ludwig - Verdienstkreuz II. Klasse
Datum vzniku:
Date of Establishment:
27.11.1838
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Arnhard Graf Klenau: Grosser Deutscher Ordenskatalog bis 1918, Mnichov 1974
Jörg Nimmergut: Deutschland-Katalog Orden & Ehrenzeichen von 1800 - 1945, Mnichov 1994
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Domaci-a-zasluzny-rad-vevody-Petra-Friedricha-Ludwiga-t106481#630642Verze : 1
MOD
     
Název:
Name:
Domácí a záslužný řád vévody Petra Friedricha Ludwiga - kříž 3. třídy
Název v originále:
Original Name:
Haus-und Verdienstorden von Herzog Peter Friedrich Ludwig - Verdienstkreuz III. Klasse
Datum vzniku:
Date of Establishment:
27.11.1838
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Arnhard Graf Klenau: Grosser Deutscher Ordenskatalog bis 1918, Mnichov 1974
Jörg Nimmergut: Deutschland-Katalog Orden & Ehrenzeichen von 1800 - 1945, Mnichov 1994
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Domaci-a-zasluzny-rad-vevody-Petra-Friedricha-Ludwiga-t106481#630643Verze : 1
MOD
     
Název:
Name:
Domácí a záslužný řád vévody Petra Friedricha Ludwiga - zlatá medaile
Název v originále:
Original Name:
Haus-und Verdienstorden von Herzog Peter Friedrich Ludwig - Verdienstmedaille in Gold
Datum vzniku:
Date of Establishment:
27.11.1838
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Arnhard Graf Klenau: Grosser Deutscher Ordenskatalog bis 1918, Mnichov 1974
Jörg Nimmergut: Deutschland-Katalog Orden & Ehrenzeichen von 1800 - 1945, Mnichov 1994
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Domaci-a-zasluzny-rad-vevody-Petra-Friedricha-Ludwiga-t106481#630644Verze : 1
MOD
Název
Name
Domácí a záslužný řád vévody Petra Friedricha Ludwiga - řetěz
Order of Duke Peter Friedrich Ludwig - Collar
Haus-und Verdienstorden von Herzog Peter Friedrich Ludwig - Kette
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Carol I., -
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Domaci-a-zasluzny-rad-vevody-Petra-Friedricha-Ludwiga-t106481#630645Verze : 0
MOD
Název
Name
Domácí a záslužný řád vévody Petra Friedricha Ludwiga - zlatý velkokříž
Order of Duke Peter Friedrich Ludwig - Golden Collar
Haus-und Verdienstorden von Herzog Peter Friedrich Ludwig - Goldene Großkreuz
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
13.06.1844 Leopold I., Belgický
27.09.1847 Alexandr II., -
17.08.1915 von Beneckendorff und von Hindenburg, Paul Ludwig Hans Anton
Celkem : 3
URL : https://www.valka.cz/Domaci-a-zasluzny-rad-vevody-Petra-Friedricha-Ludwiga-t106481#630646Verze : 0
MOD
Název
Name
Domácí a záslužný řád vévody Petra Friedricha Ludwiga - velkokříž
Order of Duke Peter Friedrich Ludwig - Grandcross
Haus-und Verdienstorden von Herzog Peter Friedrich Ludwig - Großkreuz
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1838 -, Mikuláš I. Pavlovič
28.10.1839 Ota I., -
03.05.1851 -, František Josef I.
29.07.1866 Goeben, August Karl Friedrich Christian von
09.01.1871 Moltke, Helmuth Karl Bernhard von
09.01.1871 Stosch, Albrecht von
15.04.1881 Mikuláš II. / Romanov, Nikolaj Alexandrovič
DD.MM.RRRR Caprivi de Caprera de Montecuccoli, Georg Leo von
DD.MM.RRRR Koester, Hans von
DD.MM.RRRR Müller, Georg Alexander von
DD.MM.RRRR Obrenovič, Milan
DD.MM.RRRR Scheer, Reinhard
DD.MM.RRRR Wilhelmina, -
DD.MM.RRRR von Beneckendorff und von Hindenburg, Paul Ludwig Hans Anton
DD.MM.RRRR von Bülow, Karl
DD.MM.RRRR von Mackensen, Anton Ludwig August
Celkem : 16
URL : https://www.valka.cz/Domaci-a-zasluzny-rad-vevody-Petra-Friedricha-Ludwiga-t106481#630647Verze : 0
MOD
Název
Name
Domácí a záslužný řád vévody Petra Friedricha Ludwiga - velkokomandér
Order of Duke Peter Friedrich Ludwig - Grandcommander
Haus-und Verdienstorden von Herzog Peter Friedrich Ludwig - Großkomtur
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Schlieffen, Alfred von
MM.DD.RRRR Lettow-Vorbeck, Paul Emil von
Celkem : 2
URL : https://www.valka.cz/Domaci-a-zasluzny-rad-vevody-Petra-Friedricha-Ludwiga-t106481#630648Verze : 0
MOD
Název
Name
Domácí a záslužný řád vévody Petra Friedricha Ludwiga - komandér
Order of Duke Peter Friedrich Ludwig - Commander
Haus-und Verdienstorden von Herzog Peter Friedrich Ludwig - Komtur
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
14.06.1856 Alvensleben, Gebhard Karl Ludolf von
DD.MM.1880 Povalo-Švejkovskij, Alexandr Nikolajevič
DD.MM.RRRR Rebeur-Paschwitz, Hubert von
Celkem : 3
URL : https://www.valka.cz/Domaci-a-zasluzny-rad-vevody-Petra-Friedricha-Ludwiga-t106481#630649Verze : 0
MOD
Název
Name
Domácí a záslužný řád vévody Petra Friedricha Ludwiga - důstojník
Order of Duke Peter Friedrich Ludwig - Officer
Haus-und Verdienstorden von Herzog Peter Friedrich Ludwig - Offizier
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Friedeburg, Friedrich von
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Domaci-a-zasluzny-rad-vevody-Petra-Friedricha-Ludwiga-t106481#630650Verze : 0
MOD
Název
Name
Domácí a záslužný řád vévody Petra Friedricha Ludwiga - rytíř 1. třídy
Order of Duke Peter Friedrich Ludwig - Knight 1st Class
Haus-und Verdienstorden von Herzog Peter Friedrich Ludwig - Ritter I. Klasse
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Bissing, Moritz von
DD.MM.RRRR Lebzeltern, Wilhelm von
Celkem : 2
URL : https://www.valka.cz/Domaci-a-zasluzny-rad-vevody-Petra-Friedricha-Ludwiga-t106481#630651Verze : 0
MOD
Název
Name
Domácí a záslužný řád vévody Petra Friedricha Ludwiga - rytíř 2. třída
Order of Duke Peter Friedrich Ludwig - Knight 2nd Class
Haus-und Verdienstorden von Herzog Peter Friedrich Ludwig - Ritter II. Klasse
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Schultze, Otto
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Domaci-a-zasluzny-rad-vevody-Petra-Friedricha-Ludwiga-t106481#630652Verze : 0
MOD
Název
Name
Domácí a záslužný řád vévody Petra Friedricha Ludwiga - čestný kříž 1. třídy
Order of Duke Peter Friedrich Ludwig - Cross of Merit 1st Class
Haus-und Verdienstorden von Herzog Peter Friedrich Ludwig - Verdienstkreuz I. Klasse
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Gontard, Friedrich von
DD.MM.RRRR Holtzendorff, Henning Rudolf Adolf Karl von
DD.MM.RRRR von Falkenhausen, Alexander
Celkem : 3
URL : https://www.valka.cz/Domaci-a-zasluzny-rad-vevody-Petra-Friedricha-Ludwiga-t106481#630653Verze : 0
MOD
Název
Name
Domácí a záslužný řád vévody Petra Friedricha Ludwiga - kříž 2. třídy
Order of Duke Peter Friedrich Ludwig - Cross 2nd Class
Haus-und Verdienstorden von Herzog Peter Friedrich Ludwig - Verdienstkreuz II. Klasse
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR von Abercron, Hugo
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Domaci-a-zasluzny-rad-vevody-Petra-Friedricha-Ludwiga-t106481#630654Verze : 0
MOD
Název
Name
Domácí a záslužný řád vévody Petra Friedricha Ludwiga - kříž 3. třídy
Order of Duke Peter Friedrich Ludwig - Cross 3rd Class
Haus-und Verdienstorden von Herzog Peter Friedrich Ludwig - Verdienstkreuz III. Klasse
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Domaci-a-zasluzny-rad-vevody-Petra-Friedricha-Ludwiga-t106481#630655Verze : 0
MOD
Název
Name
Domácí a záslužný řád vévody Petra Friedricha Ludwiga - zlatá medaile
Order of Duke Peter Friedrich Ludwig - Golden Medal
Haus-und Verdienstorden von Herzog Peter Friedrich Ludwig - Verdienstmedaille in Gold
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Domaci-a-zasluzny-rad-vevody-Petra-Friedricha-Ludwiga-t106481#630656Verze : 0
MOD
Řád byl založen velkovévodou Augustem I. na památku návratu Napoleonem svrženého vévody Petra Fridricha Ludvíka na trůn z 27. listopadu 1813. Byl udělován jak za civilní, tak i za vojenské zásluhy. Jednotlivé stupně mohly být uděleny s korunou, meči různě zkříženými, jejich kombinací či bez ničeho.
Na obrázku je velkokříž.
Prameny.
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Domaci-a-zasluzny-rad-vevody-Petra-Friedricha-Ludwiga-t106481#380172Verze : 0
MOD
Na obrázku je udělovací etuje velkokříže.
Prameny.
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Domaci-a-zasluzny-rad-vevody-Petra-Friedricha-Ludwiga-t106481#380173Verze : 0
MOD
Na obrázku je velkokomtur.
Prameny.
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Domaci-a-zasluzny-rad-vevody-Petra-Friedricha-Ludwiga-t106481#380174Verze : 0
MOD
Na obrázku je důstojník.
Prameny.
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Domaci-a-zasluzny-rad-vevody-Petra-Friedricha-Ludwiga-t106481#380175Verze : 0
MOD
Na obrázku je stříbrná medaile.
Prameny.
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Domaci-a-zasluzny-rad-vevody-Petra-Friedricha-Ludwiga-t106481#380176Verze : 0
MOD