Main Menu
User Menu

Domácí Řád Vendické koruny

Hausorden der Wendischen Krone

     
Název:
Name:
Domácí Řád Vendické koruny
Název v originále:
Original Name:
Hausorden der Wendischen Krone
Datum vzniku:
Date of Establishment:
12.05.1864
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Struktura:
Structure:
řetěz
velkokříž
komtur
rytíř
zlatý záslužný kříž
stříbrný záslužný kříž
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Arnhard Graf Klenau: Grosser Deutscher Ordenskatalog bis 1918, Mnichov 1974
Jörg Nimmergut: Deutschland-Katalog Orden & Ehrenzeichen von 1800 - 1945, Mnichov 1994
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Domaci-Rad-Vendicke-koruny-t106472#380133Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Domácí Řád Vendické koruny - řetěz
Název v originále:
Original Name:
Hausorden der Wendischen Krone - Kette
Datum vzniku:
Date of Establishment:
12.05.1864
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Arnhard Graf Klenau: Grosser Deutscher Ordenskatalog bis 1918, Mnichov 1974
Jörg Nimmergut: Deutschland-Katalog Orden & Ehrenzeichen von 1800 - 1945, Mnichov 1994
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Domaci-Rad-Vendicke-koruny-t106472#635635Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Domácí Řád Vendické koruny - velkokříž
Název v originále:
Original Name:
Hausorden der Wendischen Krone
Datum vzniku:
Date of Establishment:
12.05.1864
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Arnhard Graf Klenau: Grosser Deutscher Ordenskatalog bis 1918, Mnichov 1974
Jörg Nimmergut: Deutschland-Katalog Orden & Ehrenzeichen von 1800 - 1945, Mnichov 1994
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Domaci-Rad-Vendicke-koruny-t106472#635636Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Domácí Řád Vendické koruny - komandér
Název v originále:
Original Name:
Hausorden der Wendischen Krone
Datum vzniku:
Date of Establishment:
12.05.1864
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Arnhard Graf Klenau: Grosser Deutscher Ordenskatalog bis 1918, Mnichov 1974
Jörg Nimmergut: Deutschland-Katalog Orden & Ehrenzeichen von 1800 - 1945, Mnichov 1994
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Domaci-Rad-Vendicke-koruny-t106472#635640Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Domácí Řád Vendické koruny - rytíř
Název v originále:
Original Name:
Hausorden der Wendischen Krone
Datum vzniku:
Date of Establishment:
12.05.1864
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Arnhard Graf Klenau: Grosser Deutscher Ordenskatalog bis 1918, Mnichov 1974
Jörg Nimmergut: Deutschland-Katalog Orden & Ehrenzeichen von 1800 - 1945, Mnichov 1994
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Domaci-Rad-Vendicke-koruny-t106472#635644Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Domácí Řád Vendické koruny - zlatý záslužný kříž
Název v originále:
Original Name:
Hausorden der Wendischen Krone
Datum vzniku:
Date of Establishment:
12.05.1864
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Arnhard Graf Klenau: Grosser Deutscher Ordenskatalog bis 1918, Mnichov 1974
Jörg Nimmergut: Deutschland-Katalog Orden & Ehrenzeichen von 1800 - 1945, Mnichov 1994
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Domaci-Rad-Vendicke-koruny-t106472#635646Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Domácí Řád Vendické koruny - stříbrný záslužný kříž
Název v originále:
Original Name:
Hausorden der Wendischen Krone
Datum vzniku:
Date of Establishment:
12.05.1864
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Arnhard Graf Klenau: Grosser Deutscher Ordenskatalog bis 1918, Mnichov 1974
Jörg Nimmergut: Deutschland-Katalog Orden & Ehrenzeichen von 1800 - 1945, Mnichov 1994
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Domaci-Rad-Vendicke-koruny-t106472#635647Verze : 0
MOD
Název
Name
Domácí Řád Vendické koruny - velkokříž
Order of the Wendish Crown - Grandcross
Hausorden der Wendischen Krone
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
09.12.1871 Stosch, Albrecht von
09.01.1879 Mikuláš II. / Romanov, Nikolaj Alexandrovič
07.02.1901 Wilhelmina, -
DD.MM.RRRR -, Haakon VII.
DD.MM.RRRR Baden, Max von
DD.MM.RRRR Caprivi de Caprera de Montecuccoli, Georg Leo von
DD.MM.RRRR Miljutin, Dmitrij Aleksejevič
DD.MM.RRRR Nikola I., -
DD.MM.RRRR Obrenovič, Milan
DD.MM.RRRR Schlieffen, Alfred von
DD.MM.RRRR von Beneckendorff und von Hindenburg, Paul Ludwig Hans Anton
DD.MM.RRRR von Bülow, Karl
DD.MM.RRRR von Moltke, Helmuth Johannes Ludwig
Celkem : 13
URL : https://www.valka.cz/Domaci-Rad-Vendicke-koruny-t106472#635649Verze : 0
MOD
Název
Name
Domácí Řád Vendické koruny - komandér
Order of the Wendish Crown - Commander
Hausorden der Wendischen Krone
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Domaci-Rad-Vendicke-koruny-t106472#635650Verze : 0
MOD
Název
Name
Domácí Řád Vendické koruny - rytíř
Order of the Wendish Crown - Knight
Hausorden der Wendischen Krone
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Friedeburg, Friedrich von
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Domaci-Rad-Vendicke-koruny-t106472#635651Verze : 0
MOD
Název
Name
Domácí Řád Vendické koruny - zlatý záslužný kříž
Order of the Wendish Crown - Golden Merit Cross
Hausorden der Wendischen Krone
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Domaci-Rad-Vendicke-koruny-t106472#635652Verze : 0
MOD
Název
Name
Domácí Řád Vendické koruny - stříbrný záslužný kříž
Order of the Wendish Crown - Silver Merit Cross
Hausorden der Wendischen Krone
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Domaci-Rad-Vendicke-koruny-t106472#635653Verze : 0
MOD
Řád byl založen společně velkovévody Friedrichem Franzem II. a Friedrichem Wilhelmem pro obě velkovévodství a sice Mecklenburg-Schwerin a Mecklenburg-Strelitz. Provedení se lišilo nápisem v centrálním medailonu na lícní staně odznaků. První země tam měla nápis Per aspera ad astra a druhá Avito viret honore. Odznaky mohly mít korunu v závěsu z bronzu nebo ze zlata. Mohly být doplněny meči, velkokříže brilianty.
Na obrázku je hvězda velkokříže.
Prameny:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Domaci-Rad-Vendicke-koruny-t106472#380135Verze : 0
MOD
Na obrázku je hvězda komtura.
Prameny:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Domaci-Rad-Vendicke-koruny-t106472#380136Verze : 0
MOD
Na obrázku je rytířský stupeň.
Prameny:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Domaci-Rad-Vendicke-koruny-t106472#380137Verze : 0
MOD
Na obrázku je zlatý záslužný kříž.
Prameny:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Domaci-Rad-Vendicke-koruny-t106472#380138Verze : 0
MOD
Na obrázku je zlatý záslužný kříž s meči.
Prameny:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Domaci-Rad-Vendicke-koruny-t106472#380139Verze : 0
MOD
Na obrázku je stříbrný záslužný kříž.
Prameny:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Domaci-Rad-Vendicke-koruny-t106472#380140Verze : 0
MOD