Main Menu
User Menu

Pamětní medaile pěšího pluku 32 Gardského

Pamětní medaile pěšího pluku 32 Gardského

     
Název:
Name:
Pamětní medaile pěšího pluku 32 "Gardského"
Název v originále:
Original Name:
Pamětní medaile pěšího pluku 32 Gardského
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1948
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Nestrukturováno
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička V. českosloveská vyznamenání V.část, ČNS V Hradci Králové 1979,
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-pesiho-pluku-32-Gardskeho-t106451#380087Verze : 0
     
Název:
Name:
Pamětní medaile pěšího pluku 32 "Gardského"
Název v originále:
Original Name:
Pamětní medaile pěšího pluku 32 "Gardského"
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1948
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
Medaile s pečlivou ražbou byla zhotovena z bronzu o rozměru 38 x 45 mm. Celková výška medaile i se závěsnou lištou je 49 mm, síla medaile 2 mm.


Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, V. Československá vyznamenání v.. část, ČNS v Hradci Králové
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-pesiho-pluku-32-Gardskeho-t106451#380088Verze : 1
Pamětní medaile 32. pěšího pluku Gardského je zajímavá svým výtvarným provedením. Medaile byla založena v roce 1948 v době, kdy se oslavovalo 30. jubileum vzniku Čs. legie v Itálii a založení jednotlivých pluků. Medaile s pečlivou ražbou byla zhotovena z bronzu o rozměru 38 x 45 mm. Celková výška medaile i se závěsnou lištou je 49 mm, síla medaile 2 mm .
Medaile se předávala v papírové krabičce s malou stužkou a potvrzením o udělení.
Poznámka :
Na první pohled nás u této medaile zaujme rozvinutý prapor a dvě pěticípé hvězdy. Není bez zajímavosti, že tyto vlající „prapory Svobody" měly být původně dva, ale ustavující výbor, který řešil návrh medaile se nedohodl, neb část starších legionářů požadovala prapor Italský, další část dokonce prapor rudý jako symbol pokroku a svobody. Naštěstí všechny tyto scestné myšlenky na medaili nenacházíme. Není bez zajímavosti, že v roce 1950 nese tento pluk čestný název „ 25. února 1948".
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-pesiho-pluku-32-Gardskeho-t106451#386916Verze : 1
Pamětní medaile 32. pěšího pluku Gardského byla založena v roce 1948 při příležitosti 30. výročí vzniku.Zdroj: https://www.aurea.cz/Katalog20/20kat0401.htm
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-pesiho-pluku-32-Gardskeho-t106451#338225Verze : 0
Název
Name
Pamětní medaile pěšího pluku 32 "Gardského"
-
Pamětní medaile pěšího pluku 32 "Gardského"
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1949 Bodický, Ladislav
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-pesiho-pluku-32-Gardskeho-t106451#628115Verze : 0
MOD