Main Menu
User Menu

23. pěší divize [1935-1942]

23rd Infantry Division

23. Infanterie-Division

     
Název:
Name:
23. pěší divize
Originální název:
Original Name:
23. Infanterie-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.10.1935
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
10.09.1942
Nástupce:
Successor:
26. tanková divize
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.10.1935-DD.09.1939 ?
DD.09.1939-DD.10.1939 4. armáda
DD.10.1939-DD.07.1940 III. armádní sbor
DD.07.1940-DD.08.1940 XXV. armádní sbor
DD.08.1940-DD.09.1940 XVIII. armádní sbor
DD.09.1940-13.03.1941 XII. armádní sbor
13.03.1941-01.04.1941 X. armádní sbor
01.04.1941-15.05.1941 Vyšší velitelství ke zvláštnímu použití XXXV
15.05.1941-DD.11.1941 VII. armádní sbor
DD.11.1941-DD.12.1941 Skupina armád Střed
DD.12.1941-DD.01.1942 XXXXI. armádní sbor (motorizovaný)
DD.01.1942-05.02.1942 V. armádní sbor
05.02.1942-26.02.1942 IX. armádní sbor
26.02.1942-30.04.1942 V. armádní sbor
30.04.1942-14.06.1942 XXXXVI. armádní sbor (motorizovaný)
14.06.1942-20.06.1942 XXXXVI. tankový sbor
20.06.1942-DD.08.1942 Velitelství armádní týlové oblasti 590
DD.08.1942-10.09.1942 LXXXII. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
15.10.1935-DD.MM.RRRR Postupim, ? /

Velitel:
Commander:
15.10.1935-04.02.1938 Busch, Ernst (Generalleutnant)
04.02.1938-01.06.1940 Brockdorff-Ahlefeldt, Walter Graf von (General der Infanterie)
01.06.1940-17.01.1942 Hellmich, Heinz (Generalleutnant)
17.01.1942-10.09.1942 Badinski, Curt (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
15.10.1935-12.10.1937 Schulz, Friedrich (Major)
12.10.1937-DD.01.1941 Blümke, Friedrich (Oberstleutnant)
DD.01.1941-15.06.1941 Roenne, Alexis von (Major)
DD.07.1941-DD.07.1942 Hetzel, Wilhelm (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.10.1935-10.09.1942 Dělostřelecký pluk 23
15.10.1935-01.04.1942 Protitankový oddíl 23
15.10.1935-10.09.1942 Pěší pluk 67
01.04.1942-10.09.1942 Oddíl stíhačů tanků 23

Ručně vyplněné položky:
15.10.1935-10.09.1942 Pěší pluk 9
15.10.1935-10.09.1942 Pěší pluk 67
15.10.1935-10.09.1942 Pěší pluk 68
15.10.1935-10.09.1942 Dělostřelecký pluk 23
15.10.1935-10.09.1942 Dělostřelecký pluk 59 (I., II.)
15.10.1935-10.09.1942 Divizní jednotky 23
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/23-pesi-divize-1935-1942-t10645#406757Verze : 2
MOD
23. Infanterie-Division
URL : https://www.valka.cz/23-pesi-divize-1935-1942-t10645#32600Verze : 0
MOD
1935Divizní jednotky 23 Division Units 23 Divisions-Einheit 23
ženijní prapor 43 Pioneer Battalion 43 Pionier-Bataillon 43
protitankový oddíl 23 Anti-tank Section 23 Panzerabwehr-Abteilung 23
spojovací oddíl 23. pěší divize Infantry Division Signal Section 23 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 23
1936Divizní jednotky 23 Division Units 23 Divisions-Einheit 23
ženijní prapor 23 Pioneer Battalion 23 Pionier-Bataillon 23
protitankový oddíl 23 Anti-tank Section 23 Panzerabwehr-Abteilung 23
spojovací oddíl 23. pěší divize Infantry Division Signal Section 23 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 23
1937-1938Divizní jednotky 23 Division Units 23 Divisions-Einheit 23
ženijní prapor 23 Pioneer Battalion 23 Pionier-Bataillon 23
protitankový oddíl 23 Anti-tank Section 23 Panzerabwehr-Abteilung 23
? ? Kraftfahr-Abteilung 3
spojovací oddíl 23. pěší divize Infantry Division Signal Section 23 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 23
1939Divizní jednotky 23 Division Units 23 Divisions-Einheit 23
pozorovací oddíl 23 Observation Section 23 Beobachtung-Abteilung 23
ženijní prapor 23 Pioneer Battalion 23 Pionier-Bataillon 23
protitankový oddíl 23 Anti-tank Section 23 Panzerabwehr-Abteilung 23
spojovací oddíl 23. pěší divize Infantry Division Signal Section 23 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 23
průzkumný oddíl 23 Reconnaissance Section 23 Aufklärungs-Abteilung 23
polní doplňovací prapor 23 Field Replacement Battalion 23 Felderstatz-Bataillon 23
podpůrná jednotka 23. pěší divize Infantry Division Supply Unit 23 Infanterie-Divisions-Nachschubführer 23
administrativní služba 23. pěší divize Administrative Service 23 Verwaltungsdienste 23
zdravotnická služba 23. pěší divize Medical Service 23 Sanitätsdienste 23
veterinární rota 23 Veterinary Company 23 Veterinär-Kompanie 23
Zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/23-pesi-divize-1935-1942-t10645#407275Verze : 0
MOD
Nositelé Rytířského kříže kteří byli příslušníci 23. Infanterie Division:
Hans-Otto Brandt 8/21/1941
Peter Fliessbach 12/20/1941
Werner Gilsa 6/5/1940
Felix Hannig 9/17/1941
Erich Horak 9/24/1943
Walter Kalkhoff 5/26/1940
Otto Mertens 4/11/1944
Max Rehbein 3/5/1945
URL : https://www.valka.cz/23-pesi-divize-1935-1942-t10645#32603Verze : 0
MOD
Datum
Sbor
Armáda
Skupina armád
Oblast nasazení


9.39
Záloha
4. Armee
Nord
Pomořansko, Polsko


10.39
III.
6. Armee
B
Niederrhein


12.39
III.
12. Armee
A
Eifel


1.40 - 6.40
III.
12. Armee
A
Eifel, Lucembursko


7.40
XXV.
12. Armee
C
Francie, Langres


8.40
XVIII.
12. Armee
C
Francie


9.40 - 3.41
XII.
4. Armee
B
východní Prusko


4.41 - 5.41
XXXV.
4. Armee
B
východní Prusko


6.41 - 7.41
VII.
4. Armee
Mitte
Bialystok, Minsk


8.41
VII.
2. Pz.Gruppe
Mitte
Brest, Smolensk


9.41 - 10.41
VII.
4. Armee
Mitte
Vjazma


11.41
Záloha

Mitte
Moskva


12.41
XLI.
4. Pz.Gruppe
Mitte
Moskva


1.42
V.
4. Pz. Armee
Mitte
Moshaisk


2.42
IX.
4. Pz. Armee
Mitte
Gshatsk


3.42 - 4.42
V.
4. Pz. Armee
Mitte
Gshatsk


5.42 - 6.42
XLVI.
3. Pz. Armee
Mitte
Gshatsk


7.42
Záloha

D
Francie


8.42 - 9.42
LXXXII.
15. Armee
D
severní Francie


10.42
Divize přetvořena na 23. Pz.Division11.42 - 1.43
opět přetvoření
Befh. d. dt. Truppen

Dánsko


2.43
Záloha
18. Armee
Nord
Leningrad


3.43 - 4.43
XXXVIII.
18. Armee
Nord
Leningrad


5.43
L.
18. Armee
Nord
Leningrad


6.43
Záloha
18. Armee
Nord
Leningrad


7.43
XXVI.
18. Armee
Nord
Leningrad


8.43
Záloha
18. Armee
Nord
Leningrad


9.43
XXXVIII.
16. Armee
Nord
Nevel


10.43 - 11.43
XXXVIII.
18. Armee
Nord
Nevel


12.43 - 1.44
I.
16. Armee
Nord
Nevel


2.44 - 3.44
XXXVIII.
16. Armee
Nord
Sebeš, Opočka


4.44
L.
16. Armee
Nord
Sebeš, Opočka


5.44 - 6.44
II.
16. Armee
Nord
Sebeš, Opočka


7.44
Záloha
16. Armee
Nord
Sebeš, Opočka


8.44 (Kgr.)
VI. SS.
18. Armee
Nord
Livland


9.44
Záloha
18. Armee
Nord
Livland


10.44
XLIII.
16. Armee
Nord
Baltické ostrovy


11.44 (Kgr.)
XLIII.
16. Armee
Nord
Baltické ostrovy


12.44 (Zbytky)
XLIII.
16. Armee
Nord
Baltické ostrovy


1.45
obnova v WK I
Bde

Lotzen


2.45 - 3.45
XXIII.
2. Armee
Weichsel
západní Prusko


4.45
východní Prusko
OKH

západní Prusko


URL : https://www.valka.cz/23-pesi-divize-1935-1942-t10645#124145Verze : 0
statistika během bojů o Mogilev (20.07. - 26.07.1941):


padlí: 264 mužů
ranění: 1088
nezvěstní: 83
URL : https://www.valka.cz/23-pesi-divize-1935-1942-t10645#171411Verze : 0
MOD