Main Menu
User Menu

AH - Carlos Chagas (U19)

Carlos Chagas (U19)

     
Název:
Name:
Carlos Chagas
Originální název:
Original Name:
Carlos Chagas
Kategorie:
Category:
Nemocničné riečne plavidlo (NGB)
Třída:
Class:
Doutor Montenegro
Kódové označení:
Pennant Number:
U19
Loděnice:
Builder:
AMRJ - Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, Ilha das Cobras, Rio de Janeiro
Založení kýlu:
Laid Down:
09.07.1982
Spuštění na vodu:
Launched:
16.04.1984
Uvedení do služby:
Commissioned:
07.12.1984
Vyřazení ze služby:
Decommissioned:
-
Velitel:
Commander:
DD.MM.1997-DD.MM.199? Santos Soares, Sergio (korvetný kapitán)
DD.02.2001-DD.MM.200? Pacheco,? (korvetný kapitán)
DD.02.2004-DD.MM.200? Diamantino Rangel, Paulo (korvetný kapitán)
Jednotka:
Unit:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Comando do 9º Distrito Naval
Posádka:
Crew:
6 dôstojníkov, 22 námorníkov
4 zdravotnícky dôstojníci, 2 dentisti, 15 zdravotníkov al. farmaceutov
Technické údaje:
Technical Data:
 
Standardní výtlak:
Standard Displacement:
360 t
Plný výtlak:
Full Load Displacement:
490 t
Délka:
Length:
47,18 m
Šířka:
Beam:
8,45 m
Ponor:
Draught:
1,75 m
Pancéřování:
Armour:
?
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
2 x diesel motor Scania
2 x diesel generátor 180 kVA 1 60 kVA
Výkon:
Power:
532.4 kW při ? ot/min
Šrouby:
Propellers:
2
Zásoba paliva:
Fuel Load:
? t
Výkony:
Performance:
 
Rychlost:
Speed:
13 1)km/h
Dosah:
Range:
5556 km při rychlosti 13 km/h
Výzbroj a vybavení:
Armament and Equipment:
 
Výzbroj:
Armament:
-
Vybavení:
Equipment:
Senzory
- radar Decca


Zdravotnícke vybavenie
- 2 ambulancie
- 2 odontologické ambulancie
- 1 laboratórium
- 1 lekáreň
- 1 RTG
- 2 ošetrovne
- 1 chirugická sála


Ostatné
- 2 člny na prepravu osôb
- UTI
- video a televízny okruh
Nesená letadla:
Aircraft Carried:
Bell Jet Ranger IH-6
Hélibras Esquilo UH-12
Poznámka:
Note:
Kód: "PWCH"


1) 22,2 km/h po prúde
Zdroje:
Sources:
www.naviosdeguerrabrasileiros.hpg.ig.com.br

URL : https://www.valka.cz/AH-Carlos-Chagas-U19-t106304#379812Verze : 0
MOD