Main Menu
User Menu

Pamětní medaile města Darney

Commemorative Medal of City Darney

     
Název:
Name:
Pamětní medaile města Darney
Název v originále:
Original Name:
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1948
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Jeden stupeň
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, V. Československá vyznamenání V. část, ČNS Hradec Králové 1979,
Měřička, V. Československé plukovní medaile, ČSPDP Praha 1966,
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-mesta-Darney-t106301#379801Verze : 1
     
Název:
Name:
Pamětní medaile města Darney
Název v originále:
Original Name:
Commemorative Medal of City Darney
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.RRRR
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
Medaile má průměr 32,5 mm při síle střižku 3 mm.


Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, V. Československá vyznamenání V. část, ČNS Hradec Králové 1979,
Měřička, V. Československé plukovní medaile, ČSPDP Praha 1966,

foto ZP
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-mesta-Darney-t106301#379802Verze : 2
Francouzsko-Československá pamětní medaile města DAERNEY.


Již samotný název medaile nás upozorňuje, že jde o medaili francouzskou, městskou, tedy zcela neoficiální dekoraci, kterou však zcela správně a zaslouženě pan Václav Měřička ve svém soupisu zahrnul do tak zvaných pamětní dekorací I. národního odboje.


Medaile byla založena z rozhodnutí starosty a členů městské rady francouzského města Darney v roce 1948.


Popis medaile:
Medaile má průměr 32,5 mm při síle střižku 3 mm .


Avers:
Okraj medaile má oboustranně plasticky zvýšené mezikruží v šířce 2,5 mm s nápisy.
Na pravé straně: FRANCE
a na levé straně: TCHÉCOSLOAVAQUE.
Ve středu medaile je obelisk s nečitelnými nápisy na přední straně a se štítkem na podstavci, na němž je umístěn československý státní znak. V pravé polovině nahoře letopočet 1918, dole je volně položený lipový list s květem, v levé polovině nahoře list dubový se žaludem a letopočtem 1948. Dolní část mezikruží je vyplněná schodištěm, po které k obelisku stoupají dvě postavy. Na pravé straně dole na mezikruží v kroužku je umístěna značka medailéra „M“.


Revers:
Okraj je opět plasticky zvýšený. Ve středu medaile jsou vedle sebe umístěny dva znakové štíty, z nichž pravý nese československý státní znak (malý státní znakem se lvem) a levý znak města Darney, tj. ve štítu kruh a na něm tři žaludy s malými dubovými dvojlisty. Při kolmé hraně československého znakového štítu je nápis: TCHÉCOSLOVAQUE
a při levé straně francouzského štítu je nápis: FRANCAIS.
V horní polovině medaile je umístěn nápis: LA CITÉ DE,
dále dvouřádkový nápis: DARNEY / RÉCONNAISSANTE /
v dolní třířádkový nápis:
AUX/VOLONTAIRES DES RŔGIMENTS/TSCHÉCOSLOVAQUES.
V překladu:
Darney v uznání dobrovolníkům československých pluků.


K hornímu okraji medaile je upevněno pevně napojené kulovité ouško se závěsným kruhem.


Stuha :
Průvlečná, 38 mm široká, středně modrá s 1 mm širokým, tmavě modrým proužkem okrajovým, za nimž následuje 1,75 mm široký postranní proužek bílý a 1 mm široký opět postranní proužek červený.


Poznámka :
Je pravda, že tato pamětní a vzpomínková medaile je ražbou francouzskou. Ale pokud si uvědomíme, že byla založena, zhotovena pro a udělována převážně českoslovanským občanům ponecháváme tuto dekoraci v čs.plukovních medailích. Kolega a francouzský sběratel Roland Gerdil byl velmi překvapen existencí této dekorace a je to i naše zásluha, že tato medaile byla před dvaceti lety ve Francii „objevena“ a v současné době je i velmi hledaná a můžeme říci i vzácná. Pro sběratele, kteří se zabývají I. odbojem by bylo nepochopitelné, pokud by byla medaile uložena jinde byť v dekoracích Francie, proto ji zde je možné nalézt jako medaili I. národního odboje a současněi jako dekorací Francie.
Pamětní medaile města Darney - Znak města Darney

Znak města Darney
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-mesta-Darney-t106301#387064Verze : 0
Název
Name
Pamětní medaile města Darney
-
Commemorative Medal of City Darney
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
30.06.1948 Husák, Otakar
DD.MM.RRRR Lukas, Karel
Celkem : 2
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-mesta-Darney-t106301#626681Verze : 0
MOD