Main Menu
User Menu

20. pěší divize [1935-1937]

20th Infantry Division

20. Infanterie-Division

     
Název:
Name:
20. pěší divize
Originální název:
Original Name:
20. Infanterie-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.10.1935
Předchůdce:
Predecessor:
Reichswehrdienststelle Hamburg
Datum zániku:
Disbanded:
DD.10.1937
Nástupce:
Successor:
20. pěší divize (motorizovaná)
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.10.1935-DD.10.1937 ?
Dislokace:
Deployed:
15.10.1935-DD.MM.RRRR Hamburk, ? /

Velitel:
Commander:
15.10.1935-DD.10.1937 Schwandner, Maximilian (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
15.10.1935-DDD.10.1937 Vormann, Nikolaus von (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.10.1935-DD.10.1937 Dělostřelecký pluk 20
15.10.1935-DD.10.1937 Protitankový oddíl 20
15.10.1935-DD.10.1937 Pěší pluk 47
15.10.1935-12.10.1937 Pěší pluk 69
15.10.1935-DD.10.1937 Ženijní prapor 20

Ručně vyplněné položky:
15.10.1935-06.10.1936 Pěší pluk 26
15.10.1935-06.10.1936 Pěší pluk 46
15.10.1935-DD.10.1937 Pěší pluk 47
15.10.1935-DD.10.1937 Pěší pluk 69
15.10.1935-DD.10.1937 Dělostřelecký pluk 20
15.10.1935-DD.10.1937 Dělostřelecký pluk 56 (I., II.)
15.10.1935-DD.10.1937 Divizní jednotky 20
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/20-pesi-divize-1935-1937-t10630#398536Verze : 0
MOD
20. Infanterie-Division
URL : https://www.valka.cz/20-pesi-divize-1935-1937-t10630#32539Verze : 0
MOD
1935Divizní jednotky 20 Division Units 20 Divisions-Einheit 20
protitankový oddíl 20 Anti-tank Section 20 Panzerabwehr-Abteilung 20
ženijní prapor 20 Pioneer Battalion 20 Pionier-Bataillon 20
spojovací oddíl 20. pěší divize Infantry Division Signal Section 20 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 20
1936Divizní jednotky 20 Division Units 20 Divisions-Einheit 20
pozorovací oddíl 20 Observation Section 20 Beobachtung-Abteilung 20
protitankový oddíl 20 Anti-tank Section 20 Panzerabwehr-Abteilung 20
ženijní prapor 20 Pioneer Battalion 20 Pionier-Bataillon 20
spojovací oddíl 20. pěší divize Infantry Division Signal Section 20 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 20
Zdroj: https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/20-pesi-divize-1935-1937-t10630#398537Verze : 0
MOD