Main Menu
User Menu

Pamětní medaile 21. střeleckého pluku terronského

Commemorative Medal of 21th Shooting Regiment "Terronsky"

     
Název:
Name:
Pamětní medaile 21. střeleckého pluku terronského
Název v originále:
Original Name:
Pamětní medaile 21. střeleckého pluku terronského
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1948
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Nestrukturováno.
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, V. Československá vyznamenání V. část, ČNS Hradec Králové 1979,
Měřička, V. Československé plukovní medaile, ČSPDP Praha 1966,
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-21-streleckeho-pluku-terronskeho-t106238#379624Verze : 1
     
Název:
Name:
Pamětní medaile 21. střeleckého pluku terronského
Název v originále:
Original Name:
Pamětní medaile 21. střeleckého pluku terronského
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1948
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
Avers:
Medaile má oboustranně zvýšený okraj. V celé ploše je situováno poprsí vojáka, francouzského legionáře s typickým baretem na hlavě. Na výložkách vojáka je označení pluku : "21".

Revers :
Ve střední části medaile je dvouřádkový nápis:
"TERRONSKÝ / 1914-1948 / - a při horním okraji opis:
21. STŘEL. PLUK".

K hornímu okraji je pevně napojeno kolmo postavené ouško, kterým prochází závěsný kroužek k zavěšení na stuhu.


Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, V. Československá vyznamenání V. část, ČNS Hradec Králové 1979,
Měřička, V. Československé plukovní medaile, ČSPDP Praha 1966,
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-21-streleckeho-pluku-terronskeho-t106238#379625Verze : 1
Pluky čsl.legionářů, kteří se vrátili z Francie:
- 21 .Terronský ,později maršála F. Foche
- 22. Aragonský ( Jičín)
- 23. Amerických Slováků ( Trnava)
- 29. plk. J. Ševce ( Jindřichův Hradec )
Pamětní medaile však zakládají pouze pluky č. 21. a 22.
Medaile 21. střeleckého pluku Terronského byla založena v roce 1948 při výročí vzniku pluku. Medaile je ražena z bronzu v průměru 37 mm pří síle střižku 2,5 mm. Údajně ( není možno doložit ) se o založení medaile jednalo již v roce 1946-7 a medaile byla včas rozeslaná na adresy vojáků, případně udělena při slavnostním nástupu pluku. Medaile 22. střeleckého pluku vzniká ve stejné době a po vzájemné dohodě si jsou medaile těchto jednotek velmi podobné, ale nikoliv stejné.
Medaile se předávala v papírově etuji s malou stužkou a dekretem či potvrzením o udělení. Medaile se běžně objevuje v našich sbírkách.
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-21-streleckeho-pluku-terronskeho-t106238#386345Verze : 1
Název
Name
Pamětní medaile 21. střeleckého pluku terronského
Commemorative Medal of 21th Shooting Regiment "Terronsky"
Pamětní medaile 21. střeleckého pluku terronského
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1948 Husák, Otakar
DD.MM.1948 Melichar, František
DD.MM.RRRR Klapálek, Karel
DD.MM.RRRR Svoboda, Ludvík
Celkem : 4
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-21-streleckeho-pluku-terronskeho-t106238#415011Verze : 0
MOD