Main Menu
User Menu

Pamětní medaile svazu československých rudoarmějců

Commemorative Medal of the Czechoslovak Red Army Soldiers

     
Název:
Name:
Pamětní medaile svazu československých rudoarmějců
Název v originále:
Original Name:
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1948
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
stříbrná
bronzová
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, V. Československá vyznamenání V. část, ČNS Hradec Králové 1979,
Měřička, V. Československé plukovní medaile, ČSPDP Praha 1966,
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-svazu-ceskoslovenskych-rudoarmejcu-t106205#379461Verze : 2
     
Název:
Name:
Pamětní medaile svazu čs. rudoarmějců - stříbrná
Název v originále:
Original Name:
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1948
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, V. Československá vyznamenání V. část, ČNS Hradec Králové 1979,
Měřička, V. Československé plukovní medaile, ČSPDP Praha 1966,
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-svazu-ceskoslovenskych-rudoarmejcu-t106205#379462Verze : 3
     
Název:
Name:
Pamětní medaile svazu čs. rudoarmějců - bronzová
Název v originále:
Original Name:
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1948
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, V. Československá vyznamenání V. část, ČNS Hradec Králové 1979,
Měřička, V. Československé plukovní medaile, ČSPDP Praha 1966,
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-svazu-ceskoslovenskych-rudoarmejcu-t106205#379463Verze : 1
Ze zajatců Rakousko-Uherské armády, se rekrutovali internacionalisté, bojovníci Rudých gard, později příslušníci Rudé armády. Největší počty těchto bojovníků pocházejí však z řad zajatců armády Německé.
Mezi vojáky Rudé armády nacházíme velké zastoupení bývalých zajatců z řad uherských jednotek, zde tedy Maďaři, Slováci, Srbové a Chorvati.
Čeští zajatci, organizováni v tak zvaných Československých legii jsou v naši historie dostatečně známí. V současné době se však zapomnělo, že část těchto zajatců, bojovala na straně bolševiků a to v několika případech i proti českým legionářům. Snad připomenutí Penzy a Lipjag.
Většina těchto lidí, kteří poznali co to je bolševismus však již v prosinci roku 1918 je ve své nové vlasti Československu. Několik stovek dobrovolníků v Rusku zůstává natrvalo a malá část se na pokyn bolševického vedení (Kominterny) vrací do ČSR až v roce 1920 s cílem rozpoutat bolševické povstání v Československu.
Je slušné připomenout, že tito lidé, kteří v řadách Rudé armády sice bojovali, však také měli zkušenost s rudým terorem. Mnohdy byli rádi, že se vrátili do své vlasti a na tuto dobu chtěli spíše zapomenout.
Spolková činnost bývalých rudoarmějců byla neorganizovaná a nebyl zájem ze strany bývalých legionářů, ale ani rudoarmějců si tuto dobu připomínat. Existuje však několik malých odznaku, které se dochovali jako vzpomínka na tyto lidi.
Čeští legionáři je nazývali zrádci národa, rádi zapomínali na to, že i oni v širším pohledu zradili vlast. Rudoarmějci byli nepohodlní jednak sociální demokracii, ale i pro komunisty. Nehodili se nikomu, nikdo z politických stran se k nim nehlásil a tak se pomalu zapomínalo.
Teprve po roce 1945 a dokonce až po "Vítězném únoru roku 1948" je založena pamětní dekorace (medaile), která je určena k viditelnému nošení na stejnokroji či občanském oděvu.
Vzácnost:
Bronzová medaile se řadí mezi vzácné medaile. Počet aktivních bojovníků, rudoarmějců se odhaduje na 1500, některé prameny uvádějí počet 3500, fantastové uvádějí dokonce na 12000 Českých a Slovenských rudoarmějců. Již jen výskyt této medaile, který je opravdu vzácný nasvědčuje tomu, že počet rudoarmějců bude spíše nižší, odhaduje se, že udělených medailí bylo maximálně do 1000 ks. Na medaili měli nárok všichni žijící rudoarmějci, ale i pozůstalí.
Medaile byla v počtu 20 ks ražena ve stříbře a byla určena pro zasloužilé rudoarmějce a jejich velitele, kteří byli v době občanské války vyznamenáni řádem Rudého praporu. Medaile je identická s medaili bronzovou, je však ražena ve stříbře (firma Karnet a Kyselý), lze tedy předpokládat, že tato firma razila i medaili bronzovou.
Literatura :
Václav Měřička : Československá vyznamenání V. část.
Pavel Patejdl : Čs. rudoarmějci
Archiv : Alt.


Část 1.
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-svazu-ceskoslovenskych-rudoarmejcu-t106205#338319Verze : 1
Prvním čestným vyznamenáním, které bylo určeno specielně pro bývalé internacionalisty, české, moravské a slovenské vojáky, kteří bojovali na straně bolševiku v Rusku po roce 1917 je zajímavý odznak, který byl vydán již koncem roku 1945.
Poznámka :
Odznak je vzácnější než medaile. Počet odznaků je velmi malý, není známo ,že by přesáhl číslo "300". I tento počet je zajímavý a dokazuje, že čísla československých bolševiků, kteří se zbraní v ruce bojovali za cizí ideály jsou skromná.
Poznámka :
V meziválečném období se v Československu objevilo přece jen několik odznaků, které připomínají bolševickou revoluci (VŘSR). Jako ukázku předkládám dva odznaky, které byli vyrobeny při příležitosti výročí revoluce. Odznaky se vyskytuji velmi vzácně. Není nám známo, kdo je vyrobil, nelze jednoznačně přisuzovat ražbu ani komunistům, ale ani bývalým rudoarmějcům. Jako doklad této vzrušené doby si je však můžeme připomenout. Obrázky jsou převzaty z prodejního katalogu Aurea Praha.
Literatura je uvedena v úvodní části článku.
Pamětní medaile svazu československých rudoarmějců - Obrázek vložen se souhlasem majitele , pana  N .

Obrázek vložen se souhlasem majitele , pana "N" .
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-svazu-ceskoslovenskych-rudoarmejcu-t106205#338341Verze : 1
Název
Name
Pamětní medaile svazu čs. rudoarmějců - stříbrná
Commemorative Medal of the Czechoslovak Red Army Soldiers - Silver
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-svazu-ceskoslovenskych-rudoarmejcu-t106205#628123Verze : 0
MOD
Název
Name
Pamětní medaile svazu čs. rudoarmějců - bronzová
Commemorative Medal of the Czechoslovak Red Army Soldiers - Bronze
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-svazu-ceskoslovenskych-rudoarmejcu-t106205#628124Verze : 0
MOD