Main Menu
User Menu

Charkovský lokomotivní závod č. 183 Kominterny [1936-1941]

Kharkov Steam Locomotive Factory No. 183 named after Comintern

Харьковский паровозостроительный завод №183

     
Název:
Name:
Charkovský lokomotivní závod č. 183 Kominterny
Originální název:
Original Name:
Харьковский паровозостроительный завод № 183 имени Коминтерна
Historie názvů:
History of Names:
DD.MM.1895-DD.MM.1927 Charkovský lokomotivní závod
DD.MM.1927-30.12.1936 Charkovský lokomotivní závod Kominterny
30.12.1936-DD.10.1941 Charkovský lokomotivní závod č. 183 Kominterny
Obory výroby:
Production Subjects:
železnice, strojírenství
Sídlo hlavního závodu:
Headquarters:
DD.MM.1895-DD.10.1941 Charkov /
Názvy a sídla poboček:
Subsidiary Name and Location:
DD.01.1939-DD.MM.1941 Státní závod dieselových motorů č. 75, Charkov /
Vznik:
Founded:
DD.MM.1895
Zánik:
Cancelled:
DD.10.1941
Produkty:
Products:
DD.MM.1924-DD.MM.1931 Komunard
DD.MM.1930-DD.MM.1930 T-12
DD.MM.1930-DD.MM.1931 T-24
DD.MM.1931-DD.MM.RRRR D-40 (motor / engine)
DD.MM.1931-DD.MM.1933 BT-2
DD.MM.1932-DD.MM.1932 D-38
DD.MM.1933-DD.MM.1934 BT-5
DD.MM.1933-DD.MM.1938 T-35
DD.MM.1934-DD.MM.RRRR Komintern
DD.MM.1935-DD.MM.1940 Vorošilovec
DD.MM.1935-DD.MM.1940 BT-7
DD.MM.1936-DD.MM.1938 BT-7A
DD.MM.1938-DD.MM.1939 T-35 (1938)
DD.MM.1938-DD.MM.1940 BT-7M
DD.MM.1940-DD.MM.1941 T-34/76 (model 1940)
DD.MM.1941-DD.MM.1941 T-34/76 (model 1941)
DD.MM.1941-DD.MM.1941 T-34/57
Poznámka:
Note:
1895 stavba továrny jako výrobního závodu Ruské lokomotivní a strojírenské akciové společnosti
1941 evakuace do Nižného Tagilu a sloučení s Uralským tankovým závodem
1943 v opuštěných prostorách charkovského závodu vytvořena pobočka UTZ, od října samostatný závod č. 75
Zdroje:
Sources:
Dexter, Keith; Rodionov, Ivan. The Factories, Research and Design Establishments of the Soviet Defence Industry: a Guide.
www.malyshevplant.com
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Charkovsky-lokomotivni-zavod-c-183-Kominterny-1936-1941-t106199#570434Verze : 0
MOD