Main Menu
User Menu
R-23


Preklad textu - strana 101: (viz níže)
Revolverové kanóny A.A. Richtera
Prvým a jediným v ZSSR do výzbroje prijatým leteckým kanónom revolverového typu sa stal 23mm kanón R-23, rozpracovaný v OKB-16 pod vedením A.A.Richtera.
R-23 (továrenský index 261P) predurčený pre obrannú výzbroj bombardérov a jeho konštrukčná schéma zabezpečovala minimálne pôsobenie vzdušného prúdu na hlavne vežových kanónov pri priečnom postavení. Preto celkovú dĺžku kanónu urobili rovnú dĺžke hlavne. Nábojové komory sú oddelené od drážkovanej časti hlavne a spojené do bloku, ktorý sa otáča okolo osy rovnobežnej s osou hlavne. Použitie takéhoto bloku dovolilo umiestniť nábojový pás pred jednou z nábojových komôr bez toho, aby tam prekážala hlaveň, robiť zasúvanie náboja jeho (Preklad textu - strana 102) vytlačením z pásu priamo do nábojovej komory v smere proti smeru streľby a vyhadzovanie nábojníc v smere streľby. Celková dĺžka zbrane sa takým spôsobom stala rovnou dĺžke drážkovanej časti hlavne, nábojovej komory a elektrického odpalovacieho systému.
Konštrukčná schéma zohľadňovala takú súčinnosť mechanizmov kanónu s nábojovým pásom, nábojom a vystrelenou nábojnicou, ktorá zabezpečoval porovnateľnú jednoduchosť jeho konštrukcie, výroby, výcviku a použitia. To sa dosahovalo použitím troch autonómnych plynových motorov, pôsobiacich (Preklad textu - strana 103) bezprostredne na nábojový pás, náboj a vystrelenú nábojnicu.
Pritom sa piest motoru a nábojový pás presúvali priečne k ose hlavne, a blok nábojových komôr sa otáčal v rovine rovnobežnej s osou hlavne, pričom bol vylúčený vplyv pozdĺnych kmitov kanónu pri streľbe na činnosť automatiky.
Záver je klinový, s vertikálne spusteným klinom a poloautomatkou mechanického (slovo v zátvorke nepreložiteľné - <копирново> - kopírovacieho???) typu.
Utesnenie styku hlavne s bubnom nábojových komôr sa dosiahlo vložkou-tesnením v zostave umiestnenej na vstupe do kanálu hlavne, tesniaca vložka sa pritláčal na blok nábojových komôr pri výstrele tlakom plynov v smere proti smeru streľby.
Kanón bol v palebnom postavení upevnený v dvoch bodoch, pritom predný uzol bol zachytený za tiahlo amortizátora. Automatika pracovala s pomocou troch autonómnych plynových motorov.
Tento unikátny kanón mal i unikátne náboje. Dĺžka nábojnice (260mm) je rovná celkovej dĺžke náboje, teda strela sa celá nachádza vo vnútri nábojnice.


Parametre kanónu R-23
Kaliber, mm ....................... 23x260
Dĺžka chodu strely, mm ............ 1222
Počet drážok ...................... 12
Hĺbka drážok, mm .................. 0,35
Šírka drážok, mm .................. 4,0+0,3
Stúpanie drážok na ústí (drážkovanie s premenlivým stúpaním), kalibrov ............... 27
Sila spätného rázu, kg ........... do 4500
Maximálna dĺžka, mm
záklzu kanónu ................... 20
predklzu kanónu ................. 12
Rozmery kanónu, mm
dĺžka ............................ 1468
šírka ............................ 170
výška ............................ 165
Hmotnosť kanónu, kg .............. 58,5
Počiatočná rýchlosť strely, m/s .. 850-860
Tempo streľby, výstr./min ........ 2500
Životnosť kanónu, výstr. ......... 3000


Znovunapnutie pyrotechnické, s pomocou pyronábojky DZ-P.
(Preklad textu - strana 104)
Konštrukcia náboja mal svoje výhody i nedostatky. Hmotnosť náboja bola veľmi vysoká, a hlavne, náboje R-23 neboli zameniteľné s nábojmi iných sovietskych leteckých kanónov. A pritom práve v období 1960 - 1980 bola existencia niekoľkých typov 23mm nábojov vo výzbroji VVS neustále predmetom kritiky.
Zpočiatku bol kanón R-23 používaný s dvomi typmi bojových nábojov - s rovnakými strelami OFZ, rozdiel bol len v použitom zapalovači: V-23 - hlavový s oneskorením a VD-23 - dnový


Parametre 23mm nábojov pre kanón R-23
Typ náboja ................... 23-OFZ-G-R ... 23-OFZ-D-R
Hmotnosť náboja, g .............. 513 .......... 505
Dĺžka náboja (tj, nábojnice), mm ..... 260 .......... 260
Hmotnosť náplne, g ............... 65 ........... 65
Hmotnosť strely, g ............... 173 ............ 168
Hmotnosť trhaviny, g .............. 18 ............. 18
Dĺžka strely, mm ................. 102 ............. 102
Typ zapalovaču ................... V-23 ............. VD-23


Nábojnica je oceľová, o hmotnosti 256g, neskôr bola zvýšená na 270 gramov. Zápalka elektrická EKV-23A.


Z kanónov prvých sérii sa mohla viesť streľba dávkami 10-20 výstrelov, a po 125 výstreloch bola potrebná prestávka na 15-20 minút.
Kanóny so zosilneným zasúvačom?, z produkcie závodu No.500, dovoľovali vo vzduchu streľbu dávkami dávkami 50-60 výstrelov, a po (Preklad textu - strana 105) 125 výstreloch bola potrebná prestávka na 15-20 minút. Pri takomto režime mohlо opotrebenie hlavne a ďalších častí začať už po 500 výstreloch - to jest po spotrebovaní celého palebného priemeru Tu-22. (poznámka prekladateľa - znamená to, že v takomto režime paľby bola životnosť kanónu ukončená už po 500 výstreloch)
Výroba prvých kanónov 261P začala v závode No.235 roku 1957. Zpočiatku boli kanóny vyrábané v malých sériách. V rokoch 1970-1971 vyrábal tulský závod 22 kusov ročne. V roku 1959 prešiel kanón R-23 štátnymi skúškami a v roku 1962-1963 letovými skúškami na Tu-22. (koniec textu chýba)
URL : https://www.valka.cz/SOV-R-23-23mm-kanon-t106185#379513Verze : 1
Pár zaujímavostí o tomto kanóne:


- s kadenciou až 2600 rán za minútu je Richter R-23 vôbec najrýchlejší jednohlavňový kanón na svete.


- znovunabitie, respektíve odpálenie zlyhaného náboja je riešené podobne ako u kanónu GŠ-301 - pyroptrona DZ-P prerazí bočnú stenu nábojnice a zapáli prachovú náplň (toto riešenie evidentne pochádza práve z kanónu R-23)


- o existencii kanónu R-23 a jeho inikátnej konštrukcii a munícii sa svet zrejme dozvedel až niekedy v roku 1986, keď sa v Čade povstalecké jednotky zmocnili dvoch opustených líbyjských Tu-22 alebo v roku 1987, keď bolo niekoľko ďalších zostrelených. Podľa niektorých zdrojov muníciu pre R-23 poznali izraelský špecialisti už niekedy v období 1982-85, keď sa bedňa týchto nábojov priplietla k nábojom pre ZU-23 a bola ukoristená v Libanone, ale nedokázali pochopiť, k akej zbrani neobvyklá munícia vlastne patrí.


- v roku 1973 vznikla modernizovaná verzia R-23M "Kartáč" ("Картеч"), pre ktorú vznikol aj nový náboj so "mnohoelementovou" (kartáčovou či šrapnelovou) strelou, prešiel štátnymi skúškami, ale zavedenia do výzbroje sa nedočkal. Bol určený pre streľbu na diaľky 1500-2000 metrov a určený proti stíhačom i proti protilietadlovým raketám typu vzduch-vzduch i zem-vzduch. Dávka 40-60 výstrelov mala postačovať na vyradenie stíhača alebo rakety s pravdepodobnosťou 0,95.


- Od kanónu R-23/261P bol odvodený kanón 225P, rozpracovaný v roku 1968. Kanón mal bubon s piatimi nábojovými komorami, používal náboje AM-23 (rovnaké ako GŠ-23).
Dĺžka zbrane bola 1455mm a hmotnosť len 36kg, pritom rýchlosť streľby mala byť až neskutočných 4500 rán za minútu. Zbraň síce úspešne prešla štátnymi skúškami, ale do výzbroje sa nedostala, mala tiež niekoľko špecifických problémov, vyplývajúcich z unikátnej konštrukcie - nemala napríklad možnosť znovunapnutia, vystrelená nábojnica bola vyhadzovaná zbytkovým tlakom plynov a podobne. Niektoré ruské zdroje tvrdia, že bola predurčená len pre kozmické aplikácie.


- kanón R-23/261P, alebo jeho verzia R-23M alebo odvodený kanón 225P bol vyskúšaný i v kozme na kozmickej stanici Almaz/Saljut-3 v roku 1974 (pre malú známosť kanónu Richter R-23 sa často uvádza ako kanón NR-23)


- kanón R-23U bol tiež rozpracovaný v 60. rokoch. Mal mať predĺženú hladkostennú hlaveň a strieľať podkaliberné strely alebo hromadné "brokové" strely. Práce neprekročili experimentálne štádium.


- kanón R-23 a celá zostava veže DK-20 na Tu-22 neboli príliš úspešné, zostava mala relatívne nízku spoľahlivosť a nedostatočne vysokú presnosť. Na neskoršie verzie Tu-22 sa buď nemontoval vôbec, alebo bol u posledných verzií nahradený vežou s kanónom GŠ-23.
URL : https://www.valka.cz/SOV-R-23-23mm-kanon-t106185#379562Verze : 0
Zdroj:
- fotografie - katalog ruských leteckých zbraní Rosvoružinje
- sken - A.B.Širokorad: Výzbroj Sovětského letectva, 2004
- další fotografie - Handbook of Ammo Used in Afghanistan and Surrounding Area
- fotografie munice - sbírka autora
URL : https://www.valka.cz/SOV-R-23-23mm-kanon-t106185#379419Verze : 0
MOD
Väčšia časť textu na "naboj.jpg" (viz níže) patrí k nejakému náboju na predchádzajúcich stranách - text sa vzťahuje k popisu náboja klasickej konštrukcie. Pre kanón R-23 je relevantný len druhý odstavec odspodu.
----------------
Náboj pre kanón R-23 sa odlišuje od vyššie popísaného náboja len konštrukciou nábojnice (obrázok 6.4). Rovná dĺžke celého náboja nábojnice (4) obklopuje svojou prednou časťou strelu (2), zabezpečujúc tak nasmerovanie pohybu strely do hlavne v prvých momentoch výstrelu. Strela je zalisovaná do krčku nábojnice po vodiaci nákružok a zafixovaná sektorovými prelismi. Oceľová nábojnica je pokrytá protikoroznou vrstvou zinku. Do dna nábojnice je zaskrutkovaná vložka s elektrickou zápalkou (6), určenou k zapáleniu prachovej náplne náboja (5)Obrázok "R-23.jpg" nadpis "23-mm náboj s OFZ strelou"
ďalšie výrazy prekladám po stĺpcoch:


(1) Pomenovanie
------------
náboj (doslova - výstrel)
Zapalovač B-23A (je tu rozpor s predošlými textami, kde je uvádzaný zapalovač V-23A)
Náplň výmetná
Nábojnica
Prostriedok zážehu EKV-23A
Odmeďovač


(2) Index


(3) Elementy konštrukcie
------------------------
Korpus
Vodiaca obrúčka
Náplň:
- náložka spodná
- náložka stredná
Náplň:
- náložka horná
Prach


(4) materiál
(5) hmotnosť(kg)


(6) osobitosti zostavy, konštrukcie
-------------------------------
Zalisováva sa do nábojnice
Náter: chem. oxidácia
Zalisováva sa do korpusu
Zlepené/spojené cerezínom
Zaskrutkováva sa cez lak ŠL-7-45
a zaisťuje zajamkovaním v dvoch bodoch
Zlepené/spojené so zapalovačom lakom ŠL-7-45
Pokrytie: zinkovanie s následným
opracovaní v ??? (neviem to správne preložiť - stearínovo-kyslé nátrium???),
Zaskrutkováva sa cez hermetik UT-34Poznámka: to "čosi" vysiace zo strely do prachovej náplne je odmeďovač - kúsok oloveného drôtu
URL : https://www.valka.cz/SOV-R-23-23mm-kanon-t106185#379997Verze : 0
Diskuse
Ještě jsem něco našel v archivku, prosím o dopracování...
URL : https://www.valka.cz/SOV-R-23-23mm-kanon-t106185#379751Verze : 0
MOD

Citace :

kanón R-23/261P, alebo jeho verzia R-23M alebo odvodený kanón 225P bol vyskúšaný i v kozme na kozmickej stanici Almaz/Saljut-3 v roku 1974 (pre malú známosť kanónu Richter R-23 sa často nesprávne uvádza ako kanón NR-23)V archíve som našiel krátky filmík o vyzbrojení stanice Almaz/Saljut-3, z ktorého som urobil niekoľko screenshotov.
Zbraň mala zásobu 32 nábojov a bola vyskúšaná na záver misie, keď stanica pracovala v bezpilotnom režime.
Montáž pripomína akúsi automatizovanú "vežu", ale kanón bol podľa všetkého v skutočnosti namontovaný ako nepohyblivý (alebo použitý ako nepohyblivý?) a zamierenie na cieľ sa pri skúšobnej streľbe robilo manévrom celej stanice pomocou silových gyroskopov a raketových motorov orientačného systému.
Na ovládanie zbraňového systému bolo na stanici vyčlenené osobitné pracovné miesto.
URL : https://www.valka.cz/SOV-R-23-23mm-kanon-t106185#392888Verze : 0
Pokiaľ ide o účel kanónu na stanici Almaz/Saljut-3, jeho úlohou bola sebaobrana stanice proti deaktivácii alebo "demontáži" z obežnej dráhy.


Nákladový priestor raketoplánu Space Shuttle je práve tak veľký, aby sa do neho stanica typu Almaz/Saljut vmestila a maximálna nosnosť pri návrate do atmosféry a pristátí práve postačuje na to, aby bol schopný s "ukradnutou" stanicou pristáť.
V USA sa s takouto operáciou pri vývoje Space Shuttle a aj neskôr, po uvedení Space Shuttle do prevádzky na začiatku 80. rokov celkom vážne uvažovalo - i v rámci programu SDI.
Schopnosť sebaobrany stanice Almaz proti deaktivácii alebo demontáži sa tak stala pre sovietov pomerne vysokou prioritou.
V skúšanej podobe (nepohyblivý kanón) by zbraňový systém prevdepodobne nedokázal zabrániť zničeniu alebo poškodeniu stanice pri útoku protidružicovej zbrane triedy ASAT a pravdepodobne ani proti útoku koorbitálnej bojovej družice triedy IS/Poljot. Cieľ typu Space Shuttle by však celkom spoľahlivo zničil (vyradil, "smrteľne" poškodil) - Space Shuttle predstavuje cieľ, približujúci sa na koorbitálnej dráhe relatívne veľmi nízkou rýchlosťou a jediný zásah 23mm projektilom prakticky do ľubovoľnej časti raktoplánu by spôsobil poškodenie, znemožňujúce raketoplánu návrat do atmosféry.
URL : https://www.valka.cz/SOV-R-23-23mm-kanon-t106185#393057Verze : 0