Main Menu
User Menu

Pamětní medaile 1. Úderného praporu ruských legií

Pamětní medaile 1. Úderného praporu ruských legií

     
Název:
Name:
Pamětní medaile 1. Úderného praporu ruských legií
Název v originále:
Original Name:
Pamětní medaile 1. Úderného praporu ruských legií
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.RRRR
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, V. Československá vyznamenání V. část, ČNS Hradec Králové 1979,
Měřička, V. Československé plukovní medaile, ČSPDP Praha 1966,
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-1-Uderneho-praporu-ruskych-legii-t106163#379339Verze : 0
     
Název:
Name:
Pamětní medaile 1. Úderného praporu ruských legií
Název v originále:
Original Name:
Pamětní medaile 1. Úderného praporu ruských legií
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.RRRR
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-1-Uderneho-praporu-ruskych-legii-t106163#379340Verze : 0
Název
Name
Pamětní medaile 1. Úderného praporu ruských legií
-
Pamětní medaile 1. Úderného praporu ruských legií
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-1-Uderneho-praporu-ruskych-legii-t106163#628090Verze : 0
MOD
Diskuse
Pamětní a jubielní medaile (dekorace) l. Úderného praporu Ruských legii.
Sbírání těchto plukovních dekorací jistě podléhá módnímu vlivu a finanční dosažitelnosti. V současné době se cena těchto, tak zvaných plukovních medailí ustálila, ale existuji výjimky, kde je vzácnost dekorace vyjádřená i jejím finančním ohodnocením. Sem rozhodně patří i dekorace l. Úderného praporu. V případě, že je medaile doplněná i udělovacím dekretem a legitimací, případně i obrázkem vyznamenaného vojáka, stává se právě tato dekorace ozdobou sbírky každého sběratele, který se zabývá studiem řádu a vyznamenání bývalého Československa a historie I. národního odboje.
Historie Úderného praporu Ruských legii je dostatečně známá, snad jen pro upřesnění, jednotka byla složená ze tří rot a vlastní založení se datuje k roku 1917. Oddíl byl zcela mimořádnou jednotkou, složenou většinou z dobrovolníků, mladých a mimořádně fyzicky zdatných jedinců. Počty praporu v době působení na Rusi také nepřesáhli počet 300 bojovníků. Symbolika jednotky, lebka s černou barvou odpovídá obdobným úderným jednotkám jednak v Rakousko-Uherské armádě, ale i v armádě Ruské, kde se objevuje např. u dekorace „Kornilovců“ a je pravděpodobné, že idea lebky a černé barvy pochází právě z Ruského prostředí.
Tato dekorace byla založena v roce 1947. Medaile je ražena v obecném kovu a patinována do barvy starého stříbra. Tvar rovnoramenného trojúhelníků je jistě nezvyklý, ale v tomto případě velmi zajímavý a je možno říci i krásný. Rovnoramenný trojúhelník je o dálce strany 45 mm.
Autorem medaile je příslušník praporu J. MAYER, jehož podpis se nachází na hraniční liště.
Výtvarník Jan Mayer se narodil 29. září 1895 a zemřel 11. března 1961. On sám byl vojákem Úderného praporu (3 rota?).
Ražbu medaile provedla firma Karnet-Kyselý Praha. Celkem bylo raženo 500 kusů. Několik medailí je raženo ve stříbře (uvádí se počet 10 ks).
Stříbrná a zlacená dekorace s římskou číslici „I“ byla určena im memoriam prvnímu prezidentu Tomáši G. Masarykovi.
Stříbrná a zlacená dekorace s římskou číslici „II“ byla určena prezidentu Benešovi.
Stříbrná a zlacená dekorace s římskou číslici „III“ byla určena a udělena veliteli Úderného praporu.
Medaile byla jako pamětní určena všem příslušníkům praporu, jejich pozůstalým, rodinám, ale i vojákům z povolání, kteří sloužili u vojenského útvaru, který navazoval na jméno a tradici této specielní jednotky. Medaile byla udělena i vybraným příslušníkům bývalé jednotky Kulikovského úderného praporu a Kornilova slovanského úderného praporu.
Medaile byla vydaná a financována Sdružením příslušníků bývalého I. Úderného praporu ruských legii. K dekoraci byl vydáván dekret oprávňující k nošení i na stejnokroji vojáků, ale za všemi řády a medaile jednak domácími i cizozemskými.
Poznámka:
Vystavená dekorace je ze soukromé sbírky Ing. A. Klábníka z Bratislavy, dekrety dalších přátel a kolegů.
Litartura:
Měřička, V.: Československé řády a vyznamenání, IV. část.
Archiv: Ing. Klábník
Pamětní medaile 1. Úderného praporu ruských legií - COPY

COPY
Pamětní medaile 1. Úderného praporu ruských legií - COPY

COPY
Pamětní medaile 1. Úderného praporu ruských legií - COPY

COPY
Pamětní medaile 1. Úderného praporu ruských legií - Dekorace č. 464, prodáno na aukci Aurea za 18 000 Kč. Originál!

Dekorace č. 464, prodáno na aukci Aurea za 18 000 Kč. Originál!
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-1-Uderneho-praporu-ruskych-legii-t106163#323359Verze : 1