Main Menu
User Menu

Státní svazový závod Rudého praporu č. 393 [1938-1941]

State Union Red Banner Factory No. 393

Государственный союзный Краснознаменный завод № 393

     
Název:
Name:
Státní svazový závod Rudého praporu č. 393
Originální název:
Original Name:
Государственный союзный Краснознаменный завод № 393
Historie názvů:
History of Names:
DD.MM.1764-DD.MM.17RR Kyjevské arzenální družstvo
DD.MM.17RR-DD.MM.1925 Kyjevský arzenál
DD.MM.1925-01.10.1927 Závod Rudý arzenál
01.10.1927-DD.MM.1936 Kyjevský závod Rudého praporu Rudý arzenál
DD.MM.1936-11.03.1938 Státní svazový závod č. 305 ?
11.03.1938-DD.08.1941 Státní svazový závod Rudého praporu č. 393
Obory výroby:
Production Subjects:
delostrelectvo
Sídlo hlavního závodu:
Headquarters:
DD.MM.1764-DD.08.1941 Kyjev /
Názvy a sídla poboček:
Subsidiary Name and Location:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vznik:
Founded:
DD.MM.1764
Zánik:
Cancelled:
DD.08.1941
Produkty:
Products:
DD.MM.1908-DD.MM.1911 6 palcový obléhací kanon vz. 1904
DD.MM.1936-DD.MM.RRRR 76mm horský kanon
DD.MM.1939-DD.MM.1941 107mm horský minomet
DD.MM.1939-DD.MM.1941 82mm horský minomet
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 160mm minomet
Poznámka:
Note:
1764 arzenál založen Kateřinou II.
01.1918 arzenál centrem povstání proti Ukrajinské lidové republice
1941 závod evakuován do votkinského závodu č. 235, část do ťumenského závodu č. 639
1944 v prostorách bývalého závodu založen nový optický závod č. 784
Zdroje:
Sources:
Dexter, Keith; Rodionov, Ivan. The Factories, Research and Design Establishments of the Soviet Defence Industry: a Guide.
http://www.arsenalcdb.com.ua/
uk.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Statni-svazovy-zavod-Rudeho-praporu-c-393-1938-1941-t106143#379286Verze : 0
MOD