Main Menu
User Menu

13. pěší divize [1935-1937]

13th Infantry Division

13. Infanterie-Division

     
Název:
Name:
13. pěší divize
Originální název:
Original Name:
13. Infanterie-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.10.1935
Předchůdce:
Predecessor:
Infanterieführer IV
Datum zániku:
Disbanded:
12.10.1937
Nástupce:
Successor:
13. pěší divize (motorizovaná)
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.10.1935-12.10.1937 ?
Dislokace:
Deployed:
15.10.1935-DD.MM.RRRR Magdeburg, ? /

Velitel:
Commander:
15.10.1935-12.10.1937 Otto, Paul (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.10.1935-12.10.1937 Pěší pluk 66

Ručně vyplněné položky:
15.10.1935-12.10.1937 Pěší pluk 12
15.10.1935-12.10.1937 Pěší pluk 33
15.10.1935-12.10.1937 Pěší pluk 66
15.10.1935-12.10.1937 Dělostřelecký pluk 13
15.10.1935-12.10.1937 Dělostřelecký pluk 49 (I.)
15.10.1935-12.10.1937 Divizní jednotky 13
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/13-pesi-divize-1935-1937-t10613#388728Verze : 0
MOD
13. Infanterie-Division
URL : https://www.valka.cz/13-pesi-divize-1935-1937-t10613#32473Verze : 0
MOD
1935-1936Divizní jednotky 13 Division Units 13 Divisions-Einheit 13
ženijní prapor 4 Pioneer Battalion 4 Pionier-Bataillon 4
protitankový oddíl 13 Anti-tank Section 13 Panzerabwehr-Abteilung 13
spojovací oddíl 13. pěší divize Infantry Division Signal Section 13 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 13
upravil: FiBe
Zdroj: https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/13-pesi-divize-1935-1937-t10613#32474Verze : 0
MOD