Main Menu
User Menu

12. pěší divize [1935-1944]

12th Infantry Division

12. Infanterie-Division

     
Název:
Name
12. pěší divize
Originální název:
Original Name:
12. Infanterie-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.10.1935
Předchůdce:
Predecessor:
Infanterieführer II
Datum zániku:
Disbanded:
27.06.1944
Nástupce:
Successor:
12. divize lidových granátníků
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.10.1935-DD.09.1939 ?
DD.09.1939-DD.12.1939 General Kommando z.b.V.
dd.12.1939-DD.05.1940 Skupina armád B
DD.05.1940-DD.06.1940 Skupina armád A
DD.06.1940-04.09.1940 II. armádní sbor
04.09.1940-10.04.1941 V. armádní sbor
10.04.1941-26.05.1941 16. armáda
26.05.1941-22.02.1942 II. armádní sbor
22.02.1942-27.02.1942 X. armádní sbor
27.02.1942-DD.01.1944 II. armádní sbor
DD.01.1944-DD.03.1944 IX. armádní sbor
DD.03.1944-27.06.1944 XXXIX. tankový sbor
Dislokace:
Deployed:
15.10.1935-DD.MM.RRRR Schwerin, ? /

Velitel:
Commander:
15.10.1935-06.10.1936 Ulex, Wilhelm (General der Artilerie)
06.10.1936-01.04.1938 Schubert, Albrecht (Generalleutnant)
01.04.1938-10.03.1940 Leyen, Ludwig von der (Generalleutnant)
10.03.1940-01.01.1942 Seydlitz-Kurzbach, Walter von (Generalleutnant)
01.01.1942-01.03.1942 Hernekamp, Karl (Oberst)
01.03.1942-01.06.1942 Lützow, Kurt Jürgen Freiherr von (Generalleutnant)
01.06.1942-11.07.1942 Müller, Gerhard (Oberst)
11.07.1942-20.07.1942 Lorenz, Wilhelm (Oberst)
20.07.1942-25.05.1944 Lützow, Kurt Jürgen Freiherr von (Generalleutnant)
25.05.1944-04.06.1944 Jahn, Curt (Generalleutnant)
04.06.1944-28.06.1944 Bamler, Rudolf (Generalleutnant)
28.06.1944-27.06.1944 Engel, Gerhard (Generalmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
18.03.1936-12.10.1937 Holm, Norbert (Oberstleutnant)
12.10.1937-10.11.1938 Steinmetz, Bernhard (Oberstleutnant)
10.11.1938-05.02.1940 Löhr, Erich (Oberstleutnant)
05.02.1940-01.11.1940 Teske, Hermann (Major)
01.11.1940-24.12.1942 Collani, Ingo von (Oberst)
24.12.1942-01.02.1944 Throtha, Horst von (Oberstleutnant)
01.02.1944-27.06.1944 Bauer, Claus (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.10.1935-27.06.1944 Dělostřelecký pluk 12
15.10.1935-01.04.1940 Protitankový oddíl 12
15.10.1935-10.12.1942 Pěší pluk 27
01.04.1940-27.06.1944 Oddíl stíhačů tanků 12
10.12.1942-27.06.1944 Fyzilírský pluk 27

Ručně vyplněné položky:
15.10.1935-DD.MM.1936 Pěší pluk 6
15.10.1935-10.12.1942 Pěší pluk 27
10.12.1942-27.06.1944 Mušketýrský pluk 27
15.10.1942-15.10.1942 Pěší pluk 48
15.10.1942-27.06.1944 Granátnický pluk 48
06.10.1936-15.10.1942 Pěší pluk 89
15.10.1942-28.11.1942 Granátnický pluk 89
08.01.1943-27.06.1944 Granátnický pluk 89
15.10.1935-27.06.1944 Dělostřelecký pluk 12
15.10.1935-27.06.1944 Dělostřelecký pluk 48 (I., II.)
15.10.1935-27.06.1944 Divizní jednotky 12
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/12-pesi-divize-1935-1944-t10612#388717Verze : 0
MOD
12. Infanterie-Division
URL : https://www.valka.cz/12-pesi-divize-1935-1944-t10612#32469Verze : 0
MOD
1935-1936Divizní jednotky 12 Division Units 12 Divisions-Einheit 12
protitankový oddíl 12 Anti-tank Section 12 Panzerabwehr-Abteilung 12
ženijní prapor 12 Pioneer Battalion 12 Pionier-Bataillon 12
spojovací oddíl 12. pěší divize Infantry Division Signal Section 12 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 12
1937Divizní jednotky 12 Division Units 12 Divisions-Einheit 12
průzkumný oddíl 12 Reconnaissance Section 12 Aufklärungs-Abteilung 12
protitankový oddíl 12 Anti-tank Section 12 Panzerabwehr-Abteilung 12
ženijní prapor 12 Pioneer Battalion 12 Pionier-Bataillon 12
spojovací oddíl 12. pěší divize Infantry Division Signal Section 12 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 12
1938Divizní jednotky 12 Division Units 12 Divisions-Einheit 12
protitankový oddíl 12 Anti-tank Section 12 Panzerabwehr-Abteilung 12
ženijní prapor 12 Pioneer Battalion 12 Pionier-Bataillon 12
spojovací oddíl 12. pěší divize Infantry Division Signal Section 12 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 12
1939Divizní jednotky 12 Division Units 12 Divisions-Einheit 12
pozorovací oddíl 12 Observation Section 12 Beobachtung-Abteilung 12
průzkumný oddíl 12 Reconnaissance Section 12 Aufklärungs-Abteilung 12
protitankový oddíl 12 Anti-tank Section 12 Panzerabwehr-Abteilung 12
ženijní prapor 12 Pioneer Battalion 12 Pionier-Bataillon 12
spojovací oddíl 12. pěší divize Infantry Division Signal Section 12 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 12
polní doplňovací prapor 12 Field Replacement Battalion 12 Felderstatz-Bataillon 12
podpůrná jednotka 3. pěší divize Infantry Division Supply Unit 3 Infanterie-Divisions-Nachschubführer 3
administrativní služba 12. pěší divize Administrative Service 12 Verwaltungsdienste 12
zdravotnická služba 12. pěší divize Medical Service 12 Sanitätsdienste 12
veterinární rota 12 Veterinary Company 12 Veterinär-Kompanie 12
1940Divizní jednotky 12 Division Units 12 Divisions-Einheit 12
průzkumný oddíl 12 Reconnaissance Section 12 Aufklärungs-Abteilung 12
protitankový oddíl 12 Anti-tank Section 12 Panzerjäger-Abteilung 12
ženijní prapor 12 Pioneer Battalion 12 Pionier-Bataillon 12
spojovací oddíl 12. pěší divize Infantry Division Signal Section 12 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 12
polní doplňovací prapor 12 Field Replacement Battalion 12 Felderstatz-Bataillon 12
podpůrná jednotka 3. pěší divize Infantry Division Supply Unit 3 Infanterie-Divisions-Nachschubführer 3
administrativní služba 12. pěší divize Administrative Service 12 Verwaltungsdienste 12
zdravotnická služba 12. pěší divize Medical Service 12 Sanitätsdienste 12
veterinární rota 12 Veterinary Company 12 Veterinär-Kompanie 12
upravil: FiBe
Zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/12-pesi-divize-1935-1944-t10612#32471Verze : 0
MOD
12. Infanterie-Division kapitulovala Rudé armádě u Minska 27.06.1944.


Operace:
Polsko (09/1939 - 05/1940)
Francie (05/1940 - 06/1941)
Východní fronta - severní sektor (06/1941 - 02/1943)
Východní fronta - střední sektor (02/1943 - 06/1944)
URL : https://www.valka.cz/12-pesi-divize-1935-1944-t10612#32470Verze : 0
MOD
Nositelé Rytířského kříže kteří byli příslušníci 12. Infanterie Division:


Otto Benzin 12/31/1941
Claus Breger 9/4/1942
Kurt Klinger 1/19/1943
Friedrich Klischat 3/12/1944
Franz Kreuzer 1/15/1943
Fritz Kropp 3/12/1944
Gerhard Kruse 2/23/1944
Heinz-Georg Lemm 4/14/1943
Werner Lindhorst 2/23/1944
Kurt-Juergen Luetzow 8/15/1940
Siegfried Moldenhauser 1/20/1944
Karl Oepke 4/16/1944
Wilhelm Osterhold 3/26/1944
Heinrich Reinke 1/9/1942
Heinrich Rossbach 12/12/1942
Ernst Seifert 9/29/1940
Walther Seydlitz-Kurzbach 8/15/1940
Klaus Simon 2/23/1944
Martin Steglich 1/25/1943
Heinrich Stenzel 12/22/1941
Busso Wedel 5/18/1943
URL : https://www.valka.cz/12-pesi-divize-1935-1944-t10612#32472Verze : 0
MOD
Datum
Sbor
Armáda
Skupina armád
Oblast nasazení


9/39
Gkdo. z.b.V.
3. Armee
Nord
Východní Prusko, Polsko


12/39 - 1.40
Záloha

B
Siegburg


5/40
Záloha

A
Lucembursko, Maubeuge


6.40 - 7.40
II.
4. Armee
B
Somme, Nantes, Vendee


8.40
II.
6. Armee
B
Západní Francie


9/40 - 4.41
V.
16. Armee
A
Francie


5/41
XXIII.
15. Armee
D
Francie


6.41 - 12.41
II.
16. Armee
Nord
Východní Prusko, Demjansk


1.42 - 12.42
II.
16. Armee
Nord
Demjansk


1.43 - 12.43
II.
16. Armee
Nord
Demjansk, Nevel


1.44 - 2.44
IX.
3. Pz.Armee
Mitte
Vitebsk


3.44 - 6.44
XXXIX.
4. Armee
Mitte
Mogilev, Grodno


URL : https://www.valka.cz/12-pesi-divize-1935-1944-t10612#122925Verze : 0