Main Menu
User Menu

Pamětní medaile technické roty ruských legii

Pamětní medaile technické roty ruských legii

     
Název:
Name:
Pamětní medaile technické roty ruských legii
Název v originále:
Original Name:
Pamětní medaile technické roty ruských legii
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1947
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Nestrukturováno
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, V. Československá vyznamenání V. část, ČNS Hradec Králové 1979, str.24
Měřička, V. Československé plukovní medaile, ČSPDP Praha 1966,
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-technicke-roty-ruskych-legii-t106118#379143Verze : 0
     
Název:
Name:
Pamětní medaile technické roty ruských legii
Název v originále:
Original Name:
Pamětní medaile technické roty ruských legii
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1947
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
závěs
stuha
mwsaile
Klenot:
Badge:

Medaile o průměru 35 mm a síle střižku 2 mm má ve své horní části pevně napojené úzké válcovité ouško, kterým prochází závěsný kroužek na stuhu.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-technicke-roty-ruskych-legii-t106118#379146Verze : 1
Pamětní medaile technické roty Ruských legii.
Medaile s tímto jednoduchým názvem nám připomene bohatou a záslužnou práci, kterou vojáci, legionáři této jednotky plnili. Nejde o rotu klasického určení, tato jednotka v sobě zahrnovala specialisty bývalé rakousko-uherské armády, inženýry, stavitelé a další odborníky, ale také umělce, sochaře architekty. Podíleli se na stavbě a obnově mostů, ale také na stavbě českých hřbitovů a památníků. Medaile si zaslouží pozornost a rozhodně ji neřadíme mezi běžné dekorace.
K založení medaile dochází v roce 1947, kdy krátce po ukončení II. světové války dochází k armádním oslavám a vzpomínkám na tradici Čsl. legii v Rusku.
Medaile se předávala v papírové etujce s malou stužkou a potvrzením (dekretem) o udělení medaile.
Pamětní medaile technické roty ruských legii - Tento hřbitov  je práce uměleckého oddělení právě této roty .

Tento hřbitov je práce uměleckého oddělení právě této roty .
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-technicke-roty-ruskych-legii-t106118#386241Verze : 1
Pamětní medaile Technické roty Ruských legií byla založena v roce 1947 při příležitosti 30. výročí vzniku.Zdroj: https://www.aurea.cz/Katalog20/20kat0401.htm
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-technicke-roty-ruskych-legii-t106118#338220Verze : 0
Název
Name
Pamětní medaile technické roty ruských legii
-
Pamětní medaile technické roty ruských legii
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-technicke-roty-ruskych-legii-t106118#628121Verze : 0
MOD