Main Menu
User Menu

Pamětní medaile strojírenské samostatné roty dopravní vlakové dílny čs. vojska na Rusi

     
Název:
Name:
Pamětní medaile strojírenské samostatné roty dopravní vlakové dílny čs. vojska na Rusi
Název v originále:
Original Name:
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1948
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
nestrukturováno
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, V. Československá vyznamenání V. část, ČNS Hradec Králové 1979, str.24
Měřička, V. Československé plukovní medaile, ČSPDP Praha 1966,
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-strojirenske-samostatne-roty-dopravni-vlakove-dilny-cs-vojska-na-Rusi-t106117#379141Verze : 2
     
Název:
Name:
Pamětní medaile strojírenské samostatné roty dopravní vlakové dílny československého vojska na Rusi
Název v originále:
Original Name:
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1948
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:

Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, V. Československá vyznamenání V. část, ČNS Hradec Králové 1979, str.24
Měřička, V. Československé plukovní medaile, ČSPDP Praha 1966
Foto vložil Radim.Ch
Zdroj: https://www.aurea.cz/Katalog20/20kat0401.htm
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-strojirenske-samostatne-roty-dopravni-vlakove-dilny-cs-vojska-na-Rusi-t106117#379142Verze : 2
Pamětní medaile strojírenské samostatné roty dopravní a vlakové dílny Československého vojska na Rusi.
Založení tohoto specializovaného vojenského oddílu si vynutila potřeba legionářů, kteří po bojích u Bachmače se stahují po železnici směrem na východ a postupem času se jim podaří ovládnout důležité úseky sibiřské magistrály. O technické zabezpečení, provozuschopnost lokomotiv a celkové zabezpečení přesunu po železnici se starali především vojáci této jednotky, která nemalá počtem, dokázala udržet v provozu téměř celou sibiřskou magistrálu. Po návratu do vlasti zkušenosti získané v bojích uplatnili tito vojenští specialisté ve službě Železničního pluku v Pardubicích.
Medaile této jednotky byla založena v průběhu roku 1948 v době soumraku demokracie a tradic československé armády. Medaile je velmi pěkně zhotovena z bílé slitiny kovů. Autorem dekorace je sochař a umělec Jiří Girsa .
Medaile i dnes působí moderním dojmem a je ozdobou každé sbírky .
Pamětní medaile strojírenské samostatné roty dopravní vlakové dílny čs. vojska na Rusi - Je slušné připomínat si hrdinství našich předků , ne všichni se z ruské anabáze vrátili do vlasti.

Je slušné připomínat si hrdinství našich předků , ne všichni se z ruské anabáze vrátili do vlasti.
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-strojirenske-samostatne-roty-dopravni-vlakove-dilny-cs-vojska-na-Rusi-t106117#385272Verze : 1
Název
Name
Pamětní medaile strojírenské samostatné roty dopravní vlakové dílny československého vojska na Rusi
-
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Svoboda, Ludvík
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-strojirenske-samostatne-roty-dopravni-vlakove-dilny-cs-vojska-na-Rusi-t106117#628119Verze : 0
MOD