Main Menu
User Menu

Pamětní medaile dělostřelectva československého vojska na Rusi

Pamětní medaile dělostřelectva československého vojska na Rusi

     
Název:
Name:
Pamětní medaile dělostřelectva československého vojska na Rusi
Název v originále:
Original Name:
Pamětní medaile dělostřelectva československého vojska na Rusi
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1947
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Nestrukturováno
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, V. Československá vyznamenání V. část, ČNS Hradec Králové 1979,
Měřička, V. Československé plukovní medaile, ČSPDP Praha 1966,
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-delostrelectva-ceskoslovenskeho-vojska-na-Rusi-t106116#379134Verze : 0
     
Název:
Name:
Pamětní medaile dělostřelectva československého vojska na Rusi
Název v originále:
Original Name:
Pamětní medaile dělostřelectva československého vojska na Rusi
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1947
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, V. Československá vyznamenání V. část, ČNS Hradec Králové 1979, str.24
Měřička, V. Československé plukovní medaile, ČSPDP Praha 1966,
Foto ZP
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-delostrelectva-ceskoslovenskeho-vojska-na-Rusi-t106116#379135Verze : 1
Pamětní medaili dělostřelectva Československého vojska na Rusi můžeme z výtvarného hlediska zařadit mezi krásné medaile reprezentující zde tak zvané plukovní medaile. I tato medaile je v tomto případě poznamenaná husitskou tradici ale více nás upomíná na slavné válečníky, kteří ve své době budili děs a hrůzu v okolních zemích. Snad i zde to byla připomínka statečnosti českých dělostřelců, kteří společně s ruskými ( Kulikovská baterie ) byli vzorem v dokonalém profesionálním zvládnutí své zbraně .
Medaile byla založena v roce 1947 při příležitosti oslav 30. jubilea založení tohoto vojskového tělesa .Medaile je zhotovena z bronzu a má oválný tvar ( rozměr 35x36 mm s převýšením dosahuje výšky 38 mm ). Medaile je plastické nádherné ražby .
Poznámka :
Čsl. jednotky na Rusi, ve své ideologii vycházeli z husitských tradic a byl to právě Alois Jirásek, který svoji práci o husitském období inspiroval ideové vůdce legii k názvům, které u těchto pluků a jednotek nacházíme. Dalším inspirátorem byl malíř Mikuláš Aleš se svými vlasteneckými motivy objevujícími se na praporech, znacích i medailích právě vojáků –legionářů. U legionářů návrat k husitským tradicím byl paradoxně i projevem nevůle k ideologii katolické církve .
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-delostrelectva-ceskoslovenskeho-vojska-na-Rusi-t106116#385540Verze : 1
Pamětní medaile dělostřelectva československého vojska na Rusi byla založena v roce 1947 při příležitosti 30. výročí vzniku.Zdroj: https://www.aurea.cz/Katalog20/20kat0401.htm
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-delostrelectva-ceskoslovenskeho-vojska-na-Rusi-t106116#338208Verze : 0
Dekret Pamětní medaile dělostřelectva československého vojska na Rusi na jméno Antonín Vaněk, udělen k 30. výročí jeho založení v květnu 1947, č. 214.Zdroj:
https://www.aurea.cz/Katalog20/20kat0401.htm
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-delostrelectva-ceskoslovenskeho-vojska-na-Rusi-t106116#338210Verze : 0
Název
Name
Pamětní medaile dělostřelectva československého vojska na Rusi
-
Pamětní medaile dělostřelectva československého vojska na Rusi
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-delostrelectva-ceskoslovenskeho-vojska-na-Rusi-t106116#628118Verze : 0
MOD