Main Menu
User Menu

11. pěší pluk Bobadilla [1580-1586]

11th Infantry Regiment of Bobadilla

Tercio de Infanteria nº11 Bobadilla


     
Název:
Name:
11. pěší pluk Bobadilla
Originální název:
Original Name:
Tercio de Infanteria nº11 Bobadilla
Datum vzniku:
Raised/Formed:
30.04.1580
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1586
Nástupce:
Successor:
Holandské departamentálne Tercio
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
30.04.1580-DD.MM.1586 ?
Dislokace:
Deployed:
30.04.1580-26.10.1582 Zamora, /
26.10.1582-23.06.1583 Lisabon, /
26.07.1583-30.07.1583 São Sebastião, /
02.08.1583-27.08.1583 Angra, /
27.08.1583-15.09.1583 presun po mori,
15.09.1583-08.11.1583 Cádiz, /
08.11.1583-DD.MM.1583 presun po mori,
DD.MM.1583-DD.MM.1583 Nice, /
DD.MM.1583-DD.MM.1583 presun po mori,
DD.MM.1583-DD.MM.1583 Velletri, /
DD.07.1584-DD.09.1585 Antwerp, /
DD.09.1585-DD.12.1585 Goeree-Overflakkee, /
DD.12.1885-DD.MM.1585 Empel, /
18.06.158R-DD.MM.1586 Namur, /

Velitel:
Commander:
30.04.1580-DD.MM.RRRR Arias de Bobadilla, Francisco ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

30.04.1580-DD.MM.1590 Velenie
30.04.1580-DD.MM.1586 1 Rota
30.04.1580-DD.MM.1586 2 Rota
30.04.1580-DD.MM.1586 3 Rota
30.04.1580-DD.MM.1586 4 Rota
30.04.1580-DD.MM.1586 5 Rota
30.04.1580-DD.MM.1586 6 Rota
30.04.1580-DD.MM.1586 7 Rota
30.04.1580-DD.MM.1586 8 Rota
30.04.1580-DD.MM.1586 9 Rota
30.04.1580-DD.MM.1586 10 Rota
30.04.1580-DD.MM.1586 11 Rota
30.04.1580-DD.MM.1586 12 Rota
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Tercio bolo známe aj pod menom Azorksé Tercio
- každá z rôt mala 200 mužov, spolu tercio 2.400
Zdroje:
Sources:
voluntariosdebailen.mforos.com
www.fuerzas-armadas.es/foro

11. pěší pluk Bobadilla [1580-1586] - 7 a 8.12.1858 zázrak u Empel. Španielske sily boli zázrakom a zhodou prírodných živolov zachránené pred presilou nepriatela
https://lapaseata.net/2018/12/07/el-milagro-de-empel/

7 a 8.12.1858 zázrak u Empel. Španielske sily boli zázrakom a zhodou prírodných živolov zachránené pred presilou nepriatela
lapaseata.net

URL : https://www.valka.cz/11-pesi-pluk-Bobadilla-1580-1586-t106097#379046Verze : 14
MOD
Tercia bola pnôvodne určená k posilneniu jednotiek, ktoré boli určené k bojom v Portugalsku. Jednotka sa však nepodieľala na invázii do Portugalska roku 1580 a nebola ani nalodená k vykonaniu invázie.

Tercio o sile 12 rôt vyráža do Portugalska až v lete roku 1582 a to po častiach. Prvých 6 rôt prichádza do Lisabonu 26.10.1582 a sú umiestnené v Ribera del Tajo a tu ostávajú až do príchodu zvyšku tercia, ostatných 6 rôt 8.11.1582, kedy spolu odchádzajú do Quinta de Marvilla.

23.6.1583 vyráža kompletné tercio na lodi markíza Santa Cruz s cieľom Azory, kam prichádza večer 22.7.1583. 26.7.1583 ráno sa vyloďuje tercio v Praia zároveň s ostatnými 4000 mužmi na pláži Muelas, blízko dediny San Sebastián za neustáleho ostreľovania nepriateľa delostrelectvom. Približne po hodine, Francúzske jednotky sú prinútené k ústupu do dediny, pričom sa opevňujú v malej miestnej pevnosti. Avšak časom, po obliehaní pevnosti, boli nútený vzdať sa 30.7.1583. Tercio pokračuje spolu s ostatnými silami v ťažení na hlavné mesto ostrovu Angra. 2.8.1583 Francúzske sily kapitulovali a dva dni na to, 6 príslušníci tercia zajali guvernéra Manoela de Silva baróna Torres Vedras, pričom vojaci dostali 5.000 reálov ako odmenu.

16.8. sa jednotky znovu naloďujú, ale kôli nepriaznivému vetru lode mohli odplávať až 27.8. Cieľom lodí bol Lisabon, ale lode, na ktorých sa plavilo Tercio Bobadilla zamierilo do Cádizu, kam priplávali 15.9.1583, pričom tercio sa tu usídlilo v dočasnom tábore blízko mlynu v San Francisco.

17.10.1583 sa tercio zúčastňuje polného cvičenia a 24.10 sa znovu začína naloďovať, čo ukončuje 27.10. 8.11.1583 galery vyplávajú s cieľom Cartagena. Avšak 5 rôt nemohlo vyplávať, nakoľko mali problémy s nalodením, pričom 4 znich boli z Tercia Bobadilla a jedny z Tercia Lombardia.

Zvyšných 7 rôt tercia pokračovalo v plavbe smerom do Talianska, tvoriac súčasť 34 rôt, ktoré priplávali do Janova 24.11.1583, aby následne pokračovali peším pochodom do Flámska. Jednotky prešli Lombardiou 26.4.1584, pokračovali cez Savojsko 6.5.1584 a do Namuru prišli 18.6.1584 (iný autor uvádza 14.6.) o sile 4.915 mužov, 500 koní.

Zvyšok rôt ktoré ostali v Cádize, tu prečkali zimu, pričom sídlili v rôznych miestach ako Jerez, Arzila, Villamar a inde.

4 roty ktoré sa nachádzali v Španielsku sa považovali za druhé Tercio de Bobadilla; avšak nevytvorili druhú jednotku a zostali integrované v pôvodnom terciu aj keď sa nachádzali ďaleko od jeho súčastí, 7 rôt vo Flámsku.

zdroj
www.tercios.org
URL : https://www.valka.cz/11-pesi-pluk-Bobadilla-1580-1586-t106097#379068Verze : 5
MOD