Main Menu
User Menu

Boroevićova skupina armád [1917-1918]

Heeresgruppe Boroevic / Boroević Army Group

     
Název:
Name:
Boroevićova skupina armád
Originální název:
Original Name:
Heeresgruppenkommando Boroevic
Datum vzniku:
Raised/Formed:
23.08.1917
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.11.1918
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
23.08.1917-DD.11.1918 italské valčište

Velitel:
Commander:
DD.08.1917-DD.11.1918 Boroević von Bojna, Svetozar (Generaloberst)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.08.1917-DD.01.1918 Le Beau, Aurel von (Feldmarschalleutnant)
DD.01.1918-DD.11.1918 Pitreich, Anton von (Oberst)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
23.08.1917-06.01.1918 1. sočská armáda
23.08.1917-06.01.1918 2. sočská armáda

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
- archivinformationssystem.gv.at
- www.austro-hungarian-army.co.uk
URL : https://www.valka.cz/Boroevicova-skupina-armad-1917-1918-t106063#378967Verze : 0
MOD