Main Menu
User Menu

Heckler & Koch HK417

     
Název:
Name:
Heckler & Koch HK417
Originální název:
Original Name:
Heckler & Koch HK417
Kategorie:
Category:
útočná puška
Výrobce:
Producer:
DD.MM.2005-DD.MM.RRRR Heckler & Koch GmbH, Oberndorf am Neckar
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
3.87 kg
Ráže:
Calibre:
7,62 mm
Náboj:
Cartridge:
7,62 NATO
Délka:
Length:
885 1) mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
305 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
10, 20
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
600 ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
709 m/s
Uživatelské státy:
User States:Poznámka:
Note:
1) 805 mm se zasunutou pažbou


vyráběna také s hlavní délky 406 a 508 mm
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
www.militaryfactory.com
modernfirearms.net

URL : https://www.valka.cz/Heckler-Koch-HK417-t105967#616513Verze : 0
MODURL : https://www.valka.cz/Heckler-Koch-HK417-t105967#378664Verze : 0
MOD