Main Menu
User Menu

Pamětní medaile 12. střeleckého pluku Generála Milana Rostislava Štefánika

Commemorative Medal of12th Rifle Regiment of General Milan Rostislav Štefánik

     
Název:
Name:
Pamětní medaile 12. střeleckého pluku Generála Milana Rostislava Štefánika
Název v originále:
Original Name:
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1948
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Nestrukturováno
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, V. Československá vyznamenání V. část, ČNS pobočka Hradec Králové 1979, str.30-31.
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-12-streleckeho-pluku-Generala-Milana-Rostislava-Stefanika-t105920#378482Verze : 1
     
Název:
Name:
Pamětní medaile 12. střeleckého pluku Generála Milana Rostislava Štefánika
Název v originále:
Original Name:
Pamatna medaila 12. streleckého pluku Generála Milana Rostislava Štefánika
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1948
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
Avers :
Okraj medaile je oboustranně zvýšený. Ve střední ploše medaile je poprsí Milana Rastislava Štefánka zobrazené z levé strany hledícího k pravému okraji medaile. Generál je zpodoben s francouzskou čepicí a jeho kabát či plášť je podšit kožešinou a ukončen vysokým kožešinovým límcem (Jde o plášť v kterém působil na své misi v Rusku). Při dolní části poprsí je položena snítka vavřínu. Medaile má při okraji rozložený nápis:

„VERIŤ – MILOVAŤ – PRACOVAŤ"

Revers :
Hladká medaile se zvýšeným okrajem má v ploše dvouřádkový nápis:
„12 / GEN. M.R.Š."

Při okraji medaile je další nápis:

„MEDAILA SLOVENSKÉHO BOHATIERA"

V dolní části, při okraji je letopočet: „1918 – 1948"

V horní části medaile je napojeno poměrně malé úzké ouško se závěsným kroužkem k upevnění na stuhu.

Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-12-streleckeho-pluku-Generala-Milana-Rostislava-Stefanika-t105920#378484Verze : 1
Pamětní medaile 12. střeleckého pluku nese jméno slovenského politika generála Milana Rastislava Štefánika. Pravda však je taková, že to byl právě gen. Štefánik, který při své inspekci v Rusku jako jeden z prvních rozeznal a upozornil na nedostatky ve velení a kázni jednotek a svým přímým jednáním si znepřátelil elitu Ruské legii.
Medaile byla založena v roce 1948, je ražena z bronzu o průměru 35 mm a síle střižku 1,75 mm.
Medaile se předávala v papírové etujce s malou stužkou a udělovacím dekretem.
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-12-streleckeho-pluku-Generala-Milana-Rostislava-Stefanika-t105920#385923Verze : 1
Název
Name
Pamětní medaile 12. střeleckého pluku Generála Milana Rostislava Štefánika
-
Pamatna medaila 12. streleckého pluku Generála Milana Rostislava Štefánika
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-12-streleckeho-pluku-Generala-Milana-Rostislava-Stefanika-t105920#626726Verze : 0
MOD