Main Menu
User Menu

Pamětní medaile 11. střeleckého pluku Františka Palackého

Commemorative Medal of 11th Rifle Regiment František Palacký

     
Název:
Name:
Pamětní medaile 11. střeleckého pluku Františka Palackého
Název v originále:
Original Name:
Pamětní medaile 11. střeleckého pluku Františka Palackého
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1948
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Nestrukturováno
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, V. Československá vyznamenání V. část, ČNS pobočka Hradec Králové,1979, str.30
Měřička, V. Československé plukovní medaile, ČSPDP Praha 1966,
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-11-streleckeho-pluku-Frantiska-Palackeho-t105919#378480Verze : 1
     
Název:
Name:
Pamětní medaile 11. střeleckého pluku Františka Palackého
Název v originále:
Original Name:
Pamětní medaile 11. střeleckého pluku Františka Palackého
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1948
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
stuha,
závěs
medaile
Klenot:
Badge:
Avers:
Ve střední části medaile je umístěno poprsí historika Františka Palackého zobrazené z levé strany a hledícího k pravému okraji medaile. Poměrně malé poprsí Palackého je vloženo do polověnce tvořeného dvěmi ratolestmi vavřínu.

Revers :
Ve střední ploše medaile je rozložen ve čtyřech řádcích nápis:
„1918 / NOVONIKOLAJEVSK / PÍSEK / 1948"

Při okraji je určující nápis se jménem pluku:
„11. STŘELECKÝ PLUK – FRANT. PALACKÉHO"

Medaile je vyrobena z bronzu má oboustranně zvýšený okraj, průměr medaile je 37 mm při síle 2 mm.

Závěs:
Závěs je identický s klasickým, a tak typickým závěsem, který známe u Diplomového odznaku Karla IV. (DOK) a mdaili Za věrné služby (DOK).

Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, V. Československá vyznamenání V. část, ČNS Hradec Králové 1979, str.24
Měřička, V. Československé plukovní medaile, ČSPDP Praha 1966,
foto ZP
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-11-streleckeho-pluku-Frantiska-Palackeho-t105919#378481Verze : 1
Pamětní medaile 11. střeleckého pluku nese jméno českého historika Františka Palackého, který byl „bráškům“ v daleké cizině na jejich anabazi připomínkou statečnosti Slovanů v jejich bojích za svobodu národa. Legionáři si vždy našli dostatek času k připomenutí statečností svých předků. O historii se dozvídali od bývalých rezervních důstojníků RU armády, tedy učitelů a dalších vysokoškolsky vzdělaných vojáků.
Medaile byla založena v roce 1948 v souvislosti s 30. výročím založení této jednotky (z mobilizovaných českých zajatců v Rusku).
Medaile se předávala v papírové etuje společně s malou stužkou .
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-11-streleckeho-pluku-Frantiska-Palackeho-t105919#385922Verze : 1
Název
Name
Pamětní medaile 11. střeleckého pluku Františka Palackého
Commemorative Medal 11th Rifle Regiment František Palacký
Pamětní medaile 11. střeleckého pluku Františka Palackého
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-11-streleckeho-pluku-Frantiska-Palackeho-t105919#626724Verze : 0
MOD