Main Menu
User Menu
Reklama

Remington 1863 (New Army Model)

perkusní revolver

     
Název:
Name:
Remington 1863 (New Army Model)
Originální název:
Original Name:
Revolver M 1863 New Army Model
Kategorie:
Category:
pistole / revolver
Výrobce:
Producer:
Remington Arms, Ilion, NY, USA
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
1,280 kg
Ráže:
Calibre:
.44
Náboj:
Cartridge:
.44
Délka:
Length:
353 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
203 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
6
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
- ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
213 m/s
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Foto Radek Havelka
URL : https://www.valka.cz/Remington-1863-New-Army-Model-t105848#387775Verze : 0
MOD
Vznik a historie typu


Revolver Remington Model 1863 New Model Army představuje vrchol vývoje perkusních revolverů značky Remington, započatý revolvery Remington-Beals 1858 Army a Navy.


Předchůdcem modelu 1863 byl Model 1861, někdy též zvaný Old Model. Tento revolver se od předchozích modelů Remington-Beals lišil především novým typem nabíjecí páky, která jednak byla zesílena výrazným trojúhelníkovým žebrem, ale hlavně měla těsně pod hlavní výřez, jenž umožňoval vysunout čep válce, aniž by bylo nutné sklápět nabíjecí páku dolů. Nový způsob výměny válce byl roku 1861 patentován a datum patentu bylo vyraženo na hlavních těchto revolverů. Podle toho dostala nová zbraň od historiků název.


To však způsobilo jisté zmatky u nového modelu (New Model). Nový způsob výměny válce bez sklopení nabíjecí páky se příliš neosvědčil, občas docházelo k nechtěnému uvolnění osy válce. U nového typu revolveru se proto firma Remington vrátila k osvědčenému řešení s čepem osy válce zajištěným nabíjecí pákou (páce však zůstalo zesilující žebro, které kromě estetické role mělo hlavní úkol v usnadnění zasouvání revolveru do pouzdra). Protože šlo o původní konstrukční uspořádání nabíjecí páky a osy válce, opět se na hlavni objevila ražba s původním datem patentu z roku 1858. Proto je tento revolver většinou značen jako Model 1858 New Model. Protože tím však vzniká nelogická posloupnost (Model 1861 se objevil dříve), je tento model často značen jako Model 1863, podle roku, kdy byla zahájena jeho výroba.


Výroba běžela až do roku 1875 a přibližně bylo zhotoveno 126 000 revolverů. Po Coltu M 1860 Army to byl vládou Unie druhý nejvíce kupovaný revolver. Sériová čísla nového modelu navazovala na číslování modelu 1861 Army. Různé zdroje odhadují, že k této změně došlo mezi sériovým číslem 15 000 až 22 000. To bylo pravděpodobně způsobeno dlouhým přechodným obdobím, ve kterém docházelo k postupnému zavádění nových konstrukčních prvků mezi oběma modely. Nejstarší výrobní série nového modelu využívaly rámy modelu 1861 s poněkud delší rukojetí. Ražba "New Model" na hlavni raných modelů mohla také být prováděna dodatečně zvláštním razidlem.


Těmito "přechodnými modely" (Transitions Models) se rozumí zbraně, které měly jeden nebo více nových konstrukčních prvků, které se jinak všechny současně nacházely na novém modelu.


Byly to tyto konstrukční změny:


- Nabíjecí páka neměla výřez pod hlavní a byla zesílena trojúhelníkovým žebrem.
- V rámu mezi čelem válce a náběžným kuželem hlavně jsou půlkruhová vybrání, částečně odhalující závit konce hlavně. Byly určeny k snazšímu čištění mezery mezi válcem a hlavní.
- Palečník kohoutu byl zkrácen, aby jej mohli pohodlně natahovat i střelci s kratšími prsty. (Je třeba si uvědomit, že tehdy se střílelo převážně jednou rukou a kohout napínal palec střílející ruky.)
- Alpaková, do rybiny vsazená muška byla nahrazena válcovou šroubovací muškou.
- Patrně nejdůležitější změnou bylo vyfrézování bezpečnostních "sedel" mezi pistony válce, sloužících k opření kohoutu mezi komory válce - kohout se tak nemusel opírat o piston s nasazenou zápalkou, což podstatně zvyšovalo bezpečnost při nošení zbraně. Pokud zbraň spadla na kohout opřený o zápalku nebo došlo-li k úderu na kohout, mohlo dojít k výstřelu. U revolverů, které těmito sedly nedisponovaly, to většinou uživatelé řešili nabitím pouze 5 komor. Šestá nenabitá byla pod kohoutem. Remington tak disponoval při plné bezpečnosti větší palebnou kapacitou než konkurenční zbraně.Není proto divu, že New Model Army zaznamenal značný obchodní úspěch. Téměř 110 000 revolverů New Model Army bylo zakoupeno vládou Unie během občanské války. Ceny se pohybovaly mezi 10 dolary a 82 centy a 15 dolary a 50 centy za kus. Tyto ceny byly mnohem nižší než u konkurenčního Coltu M 1860, jenž se prodával za 25 dolarů (Colt musel později výrazně snížit ceny). Několik tisíc revolverů New Army také po skončení války zakoupil stát New Jersey.


Technický popis:Remington Model 1863 New Model Army je jednočinný šestiranný perkusní revolver ráže .44. Osmipalcová modřená hlaveň s 5 drážkami má osmiúhelníkový průřez.


Na jejím boku je vyraženo ve třech řádcích "PATENTED SEPT. 14. 1858 / E. REMINGTON & SONS. ILION. NEW YORK. U.S.A. / NEW-MODEL". Muška, šroubovaná do hlavně, má tvar válce přecházejícího do hrany. Je vysoká 4,8 mm a umístěná 9,5 mm od ústí. Časné výrobní exempláře mohly mít ještě alpakovou nebo mosaznou kónickou mušku. Hledí je tvořeno 62 mm dlouhou drážkou tvaru "V" ve hřbetu rámu. Nabíjecí páka, zesílená trojúhelníkovým žebrem, je upnuta odpruženou západkou do záchytu 40 mm od ústí hlavně.


Modřený uzavřený rám je z jednoho kusu oceli. V přední části rámu je výřez pro "křidélka" hmatníků čepu osy válce. Samotný čep je 105 mm dlouhý.


Rám rukojeti je je modřený. Mosazná je pouze spodní deska rámu s oválným lučíkem spouště. Střenky rukojeti jsou dvoudílné, ze dřeva vlašského ořechu, napuštěné olejem.


Čep osy válce může být vysunut, je-li nabíjecí páka částečně sklopena (zhruba do poloviny - asi o 45°). Po vysunutí čepu je možno zbraň naklonit na bok, přičemž uvolněný válec sám vypadne. Vystřílený válec je možno ihned nahradit nabitým, zasunout zpět osu válce a zaklapnout do původní polohy nabíjecí páku. Přebití zbraně je možno zvládnout do 5-7 sekund, což v době perkusních revolverů byla ohromující rychlost. V normální poloze nabíjecí páka zabraňuje náhodnému vysunutí čepu válce. Čep může být zcela vyjmut z rámu zbraně, je-li nabíjecí páka sklopena úplně.


Válec je šestikomorový, modřený, zcela hladký bez rytiny, obvyklé např. na revolverech Colt. Válec je 51 mm dlouhý. Výřezy pro pistony i bezpečnostní sedla kohoutu jsou pravoúhlá. Průměr válce je 42 mm.


Závěr


Remington New Model Army úspěšně sloužil během americké občanské války a ve výrobě se udržel až do poloviny 70. let 19. století. Díky svému pevnému rámu byl považován za mimořádně spolehlivou, odolnou a silnou zbraň - ostatní perkusní revolvery ráže .44 mívaly zpravidla počáteční rychlost střely kolem 230 m/s. Avšak Remingtony mohly zvládnout větší prachovou náplň, udělující střele počáteční rychlost až 300 m/s.


Kvůli možnosti rychlé výměny válce, bezpečnostním sedlům mezi pistony a kvalitnímu zpracování byly považovány za nejlepší zbraň ve své třídě. Mnozí důstojníci Unie si je údajně kupovali ze svého, než by čekali na přidělení erární zbraně jiného typu.


Po skončení války firma Remington zakoupila od firmy Smith & Wesson práva na patent Rollina Whitea, pokrývající nábojové komory vrtané skrz celý válec a umožňující tak nabíjení zezadu. Už roku 1868 se tak na trhu objevily první modely New Army konvertované na kovové náboje. Šlo o první americký velkorážní revolver na kovové náboje nabíjený zezadu (Smith & Wesson přišel se svým modelem No.3 American až o rok později a Colt musel Whiteův patent až do jeho vypršení roku 1870 obcházet konverzí Alexandra Thuera s kovovými náboji nabíjenými do komor zepředu).


Když roku 1875 přišla firma Remington s novým modelem M 1875 ráže .44 samozřejmě již na kovové náboje, nechybělo pod hlavní nového revolveru typické trojúhelníkové žebro, které se stalo jakýmsi "obchodním logem" firmy Remington. Odkazovalo na úspěch revolveru M 1863, jenž je dodnes považován za technicky nejdokonalejší perkusní revolver klasické koncepce své doby.


Zdroje:


Maj. F. Myatt M.C.: Pistole a revolvery, nakl. Svojtka&Co., Praha 2004, ISBN 80-7237-212-2


http://en.wikipedia.org/wiki/Remington_Model_1858
www.cascity.com
http://www.vincelewis.net/remington.html
http://www.rebelstatescurrency.com/sidearms.html
http://civilwarhandgun.com/remington.htm
www.classicballistx.com
armscollectors.com
armscollectors.com
armscollectors.com
URL : https://www.valka.cz/Remington-1863-New-Army-Model-t105848#391434Verze : 0
MODURL : https://www.valka.cz/Remington-1863-New-Army-Model-t105848#378267Verze : 0
MOD