Main Menu
User Menu

18. horská brigáda

18. Gebirgsbrigade

     
Název:
Name:
18. horská brigáda
Originální název:
Original Name:
18. Gebirgsbrigade
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
01.12.1914-04.05.1915 Škvor, František (Oberst)
04.05.1915-28.10.1916 Škvor, František (Generalmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/18-horska-brigada-t105735#377900Verze : 1
MOD
18. horská brigáda (květen 1916)


Nadřízené velitelství:
59. pěší divize


Velitel:
generálmajor Ing. František Škvor


Složení:
- 3. prapor pěšího pluku č. 31
- 2. prapor pěšího pluku č. 60
- prapor polních myslivců č. 3
- prapor polních myslivců č. 15
- prapor polních myslivců č. 26
- četa 2. eskadrony jezdeckého divisionu dalmatských zemských střelců
- 4. a 6. baterie horských kanonů pluku horského dělostřelectva č. 6


Zdroj:
Edmund Glaise von Horstenau - Der österreich-Ungarns Letzter Krieg, 1914-1918 (Wien 1931)
URL : https://www.valka.cz/18-horska-brigada-t105735#392187Verze : 0
MOD