Main Menu
User Menu

Pamětní medaile 10. střeleckého pluku Jana Sladkého Koziny

Commemorative Medal 10th Rifle Regiment of Jan Sladký Kozina

     
Název:
Name:
Pamětní medaile 10. střeleckého pluku Jana Sladkého Koziny
Název v originále:
Original Name:
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1947
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
nestrukturováno
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, V. Československá vyznamenání V. část, ČNS Hradec Králové 1979, str. 29
Měřička, V. Československé plukovní medaile, ČSPDP Praha 1966, str. 14
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-10-streleckeho-pluku-Jana-Sladkeho-Koziny-t105666#377709Verze : 1
     
Název:
Name:
Pamětní medaile 10. střeleckého pluku Jana Sladkého Koziny
Název v originále:
Original Name:
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1947
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
stuha
závěs
medaile
Klenot:
Badge:
Avers:
Na ploše medaile je postava lidového hrdiny Jana Sladkého Koziny, která je zpracované podle známé Kozinovy sochy z Hrádku u Újezdu. Kozina je oblečený v typickém chodském oděvu (kroji) s čakanem v pravici. V levé ruce pak drží svitek, tak zvaného chodského práva. Při levé noze sedí velký pes s hlavou obrácenou k levému okraji. Jan Sladký Kozina stojí na rovném podnoží, která tvoří úseč v dolní části medaile.

Revers:
Ve střední části medaile je rozložený třířádkový nápis:
BORISPOL / 1917-1947 / BRNO

Při okraji medaile je další nápis :
10. STŘELECKÝ PLUK JANA SLADKÉHO - KOZINY

Medaile má zajímavý závěs k upevnění na stuhu. Závěs je tvořený typickými chodskými čakany (sekerky), které jsou ve své horní části spojeny lištou pro zavěšení stuhy.


Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, V. Československá vyznamenání V. část, ČNS Hradec Králové 1979, str. 29
Měřička, V. Československé plukokvní medaile, ČSPDP Praha 1966, str. 12
Foto ZP
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-10-streleckeho-pluku-Jana-Sladkeho-Koziny-t105666#377710Verze : 1
Pamětní medaile je zasvěcena lidovému hrdinovi a bojovníku za práva chodského lidu Janu Sladkému Kozinovi. Jde tedy o historickou postavu o které nás opět informuje Alois Jirásek a ve svých obrazech Mikuláš Aleš, tedy dva čeští vlastenci, kteří mezi legionáři byli velmi populární.
Tato zajímavá pamětní medaile byla založena v průběhu roku 1947 podle vzoru dalších pluku nejen ruské legie. Většina medailí vzniká při oslavách založení pluku.
Medaile byla uložena v obdélníkové papírové krabičce s malou stužkou a dekretem, který potvrzoval udělení dekorace.
Pamětní medaile 10. střeleckého pluku Jana Sladkého Koziny - Dekret má podobu starobylé chodské listiny jako připomínku chodského práva

Dekret má podobu starobylé chodské listiny jako připomínku chodského práva
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-10-streleckeho-pluku-Jana-Sladkeho-Koziny-t105666#385749Verze : 1
Název
Name
Pamětní medaile 10. střeleckého pluku Jana Sladkého Koziny
Commemorative Medal 10th Rifle Regiment Jan Sladký Kozina
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1947 Číla, Antonín
DD.MM.RRRR Svoboda, Ludvík
Celkem : 2
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-10-streleckeho-pluku-Jana-Sladkeho-Koziny-t105666#626723Verze : 0
MOD