Main Menu
User Menu

Pamětní medaile 5. střeleckého pluku T. G. Masaryka

Commemorative Medal of 5th Rifle Regiment of T. G. Masaryk

     
Název:
Name:
Pamětní medaile 5. střeleckého pluku T. G. Masaryka
Název v originále:
Original Name:
Pamětní medaile 5. střeleckého pluku T. G. Masaryka
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1947
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
nestrukturováno
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, V. Československá vyznamenání V. část, ČNS Hradec Králové 1979, str.26
Měřička, V. ČSPDP Praha 1966, str.10
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-5-streleckeho-pluku-T-G-Masaryka-t105642#377640Verze : 1
     
Název:
Name:
Pamětní medaile 5. střeleckého pluku T. G. Masaryka
Název v originále:
Original Name:
Pamětní medaile 5. střeleckého pluku T. G. Masaryka
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1947
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
stuha
závěs
medaile
Klenot:
Badge:
Avers :
Medaile s jemně zvýšeným okrajem o průměru 30 mm nese v celé ploše portrét TGM v typické čepici. Prezident je zobrazen z levé strany hledící k pravému okraji medaile.

Revers :
Ve střední části medaile jsou jubilejní letopočty:
- 1917 rok založení pluku
- 1947 jubilejní výroční rok pluku

Kolem je rozložený nápis:
- 5. STŘELECKÝ PLUK (v horní části medaile)
- T. G. MASARYKA (v dolní části)
Závěs medaile je tvořený dvěmi zkříženými puškami, kdy ústí pušek je spojené lištou a slouží k zavěšení na stuhu.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, V. Československá vyznamenání V. část, ČNS Hradec Králové 1979, str.26
Měřička, V. ČSPDP Praha 1966, str.10-11
foto ZP
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-5-streleckeho-pluku-T-G-Masaryka-t105642#377641Verze : 1
Jubilejní medaile 5. střeleckého pluku T. G. Masaryka byla založena v průběhu roku 1947 v souvislosti s armádními oslavami a výročím založení pluku.
Zajímavý je závěs této medaile, který je tvořený dvěmi zkříženými puškami, kdy ústí pušek je spojené lištou a slouží k zavěšení na stuhu.
Borispol je místo vzniku pluku.
Praha je posádkovým městem pluku.
MNO povolilo nošení medaile svým čj. 68. 652-1 Odb. 47
Medaile se předávala v obyčejné papírové krabičce s udělovacím dekretem, který sloužil jako potvrzení vyznamenaného.
Pamětní medaile 5. střeleckého pluku T. G. Masaryka - Zajímavý obrázek gen. Syrového ( Rusko 1919 )

Zajímavý obrázek gen. Syrového ( Rusko 1919 )
Pamětní medaile 5. střeleckého pluku T. G. Masaryka - Historie pluku

Historie pluku
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-5-streleckeho-pluku-T-G-Masaryka-t105642#385172Verze : 1
Název
Name
Pamětní medaile 5. střeleckého pluku T. G. Masaryka
Commemorative Medal of 5th Rifle Regiment of T. G. Masaryk
Pamětní medaile 5. střeleckého pluku T. G. Masaryka
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1947 Beneš, Edvard
DD.MM.1947 Vicherek, Alois
DD.MM.RRRR Klapálek, Karel
DD.MM.RRRR Svoboda, Ludvík
Celkem : 4
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-5-streleckeho-pluku-T-G-Masaryka-t105642#415006Verze : 0
MOD