Main Menu
User Menu

Pamětní medaile 4. střeleckého pluku Prokopa Velikého

Commemorative Medal of 4th Rifle Regiment of Prokop the Great

     
Název:
Name:
Pamětní medaile 4. střeleckého pluku Prokopa Velikého
Název v originále:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1947
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, V. Československá vyznamenání V. část, ČNS Hradec Králové 1979, str.25-26
Měřička, V. ČSPDP Praha 1966, str.10
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-4-streleckeho-pluku-Prokopa-Velikeho-t105641#377638Verze : 1
     
Název:
Name:
Pamětní medaile 4. střeleckého pluku Prokopa Velikého
Název v originále:
Original Name:
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1947
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
stuha
medaile
Klenot:
Badge:
Avers:
V celé ploše medaile je poprsí válečníka a kněze Prokopa Velikého (Holého). Prokop Veliký je zobrazen prostovlasý s nakadeřenými vlasy. Levá ruka bojovníka je připažena a v pravé ruce pevně svírá jílec meče. Na pravém rameni má umístěný symbol – husitský kalich.

Opis na medaili: JEHO ČINY – NÁŠ PŘÍKLAD

Revers :
Zadní strana je jednoduchá, ale symbolická. Ve střední části medaile je husitský kalich, který má po své straně letopočty :
- 1917 zformování pluku
- 1947 jubielní výročí založení pluku

Opis na medaili:

4. STŘELECKÝ PLUK – v horní části medaile
PROKOPA VELIKÉHO – v dolní části medaile

V horní části medaile je napojeno malé kolmo postavené ouško se závěsným kruhem pro stuhu.Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, V. Československá vyznamenání V. část, ČNS Hradec Králové 1979, str.225-26
Měřička, V. ČSPDP Praha 1966, str.10
Foto ZP
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-4-streleckeho-pluku-Prokopa-Velikeho-t105641#377639Verze : 1
Další plukovní medaile, která je ovlivněna husitstvím a ve své podstatě bájemi či báchorkami Aloise Jiráska je pamětní medaile 4. střeleckého pluku, která nese název velitele sirotčích vojsk, bojovníka a kněze Prokopa Holého. V letech 1970-1980 ještě příslušníci jednotlivých pluku žili a velmi dobře si pamatovali vše co se týkalo jejich válečného tažení v Rusku. Dnešními slovy bychom mohli říci, že o ideologii se v legiích starali především učitelé, kteří v Rusku před rokem 1914 působili a do legie vstupovali již počátkem roku 1914 (Starodružiníci). V jejich případě šlo o to, angažovat se na straně Ruska, nebo skončit v internačních táborech na Sibiři. Volba byla celkem jasná. Můj „starodružiník“ vzpomínal nejvíce na generála Čílu a jeho bratra, který ještě jako velmi starý pán rozesílal svým spolubojovníkům ručně malované obrázky a blahopřání se vztahem k historii čs. legii v Rusku .Medaile byla založena v roce 1947 při příležitosti plukovních oslav založení této jednotky v Rusku. Je celkem zajímavé, že husitská ideologie vyhovovala všem složkám tak zvané „Národní fronty" a po roce 1948 i čs. komunistům, kteří v husitském hnutí chtěli (marně) vidět počátky socialistického a snad i komunistického hnutí v Čechách.
Pan Václav Měřička popisuje malou stužku s číslici „4", která měla být oficielně na stužku upevněna. Tento názor je však nepodložený, takový štítek (číslice) pro tuto medaili zřízen nebyl a pan Měřička jen popsal malou stužku s číslem „4“ ze sady čísel, které se naopak upevňovaly na stuhu Čs. Revoluční medaile 1914-1918
Věstníkem MNO čj. 68.652-1 Odb.47 byla medaile schválena a povolena k nošení na stejnokroji .

Poznámka:
Prokop Holý je na medaili zobrazen jak mladý a hlavně vlasatý muž. Historici nám však dokazují, že přezdívka Prokopa „HOLÝ" vyjadřuje charakteristiku, což v tomto případě znamená, že to byl muž bez vlasů (plešatý) což však neovlivnilo jeho velitelské schopnosti.
Pamětní medaile 4. střeleckého pluku Prokopa Velikého - Posádkové město Hradec Králové . Udělovací dekret medaile 4.pěšího pluku .

Posádkové město Hradec Králové . Udělovací dekret medaile 4.pěšího pluku .
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-4-streleckeho-pluku-Prokopa-Velikeho-t105641#384998Verze : 1
Název
Name
Pamětní medaile 4. střeleckého pluku Prokopa Velikého
Commemorative Medal of 4th Rifle Regiment of Prokop the Great
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
06.07.1947 Matohlína, Josef
DD.MM.1947 Beneš, Edvard
DD.MM.RRRR Klapálek, Karel
DD.MM.RRRR Svoboda, Ludvík
Celkem : 4
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-4-streleckeho-pluku-Prokopa-Velikeho-t105641#626711Verze : 0
MOD