Main Menu
User Menu

Opravárenský prápor Martin [2001- ]

Repair Battalion Martin

     
Název:
Name:
Opravárenský prápor
Originální název:
Original Name:
Opravárenský prápor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.2001
Předchůdce:
Predecessor:
1. prápor technického zabezpečenia
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
aktívny
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.2001-01.10.2004 Základňa logistickej podpory
01.10.2004-01.11.2013 Spoločná logistická podporná skupina
01.11.2013-DD.MM.RRRR Velitelství brigády bojového zabezpečení
Dislokace:
Deployed:
01.10.2001-DD.MM.RRRR Martin, Kasárna SNP
Velitel:
Commander:
01.10.2001-DD.MM.2002 Hruška, Dušan (Podplukovník)
DD.MM.2003-DD.MM.2008 Miartuš, Daniel (Podplukovník)
DD.MM.2008-DD.MM.2009 Masný, Richard (Podplukovník)
01.07.2009-30.11.2010 Matta, Ľubomír (Podplukovník)
01.12.2010-DD.MM.2011 Baroniak, Peter1) (Major)
DD.MM.2011-29.02.2016 Ličko, Daniel (Podplukovník)
01.03.2016-09.06.2016 Petrík, Ľubomír 1) (Major)
09.06.2016-30.04.2018 Kotrus, Vladimír (Podplukovník)
01.05.2018-30.06.2018 Kerekeš, Róbert 1) (Major)
01.07.2018-DD.MM.RRRR Bodik, Rastislav (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Veliteľstvo
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 1. opravárenská rota
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 2. opravárenská rota
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 3. opravárenská rota
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR rota podpory velenia
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR rota bojového zabezpečenia a KIS
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Opravovňa LPIS
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Opravovňa techniky ISTAR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Opravovňa špeciálnej techniky PVO
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Obväzisko
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR -
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR -
Poznámka:
Note:
01.10.2001-DD.MM.RRRR VÚ 8009 Martin


1) zástupca veliteľa - poverený velením
Zdroje:
Sources:
www.oppr.mil.sk
URL : https://www.valka.cz/Opravarensky-prapor-Martin-2001-t105599#377480Verze : 2
MOD
Opravárenský prápor


Krycie číslo: VÚ 8009


Počet osob
?
Výzbroj a vybavení
01.10.2001-DD.MM.RRRR UAZ-469
01.10.2001-DD.MM.RRRR Tatra 813
01.10.2001-DD.MM.RRRR Tatra 815
01.10.2001-DD.MM.RRRR AV-8
01.10.2001-DD.MM.RRRR PAD-pojízdné automobilní dílny
01.10.2001-DD.MM.RRRR PDES
01.10.2001-DD.MM.RRRR PPDD
01.10.2001-DD.MM.RRRR PPDD-M
01.10.2001-DD.MM.RRRR TPDAPoznámka:


Zdroj: Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6 www.oppr.mil.sk
URL : https://www.valka.cz/Opravarensky-prapor-Martin-2001-t105599#385261Verze : 0
MOD
Rozkazom Ministra obrany SR č. 51/2004 z 28.12.2004 bol Opravárenskému práporu Martin priznaný znak.Zdroj: archív autora

Opravárenský prápor Martin [2001- ] - Znak Opravárenského práporu Martin tak, ako bol zverejnený v oficiálnom vestníku MO SR č. 52/2004 zo dňa 31.12.2004.

Znak Opravárenského práporu Martin tak, ako bol zverejnený v oficiálnom vestníku MO SR č. 52/2004 zo dňa 31.12.2004.
URL : https://www.valka.cz/Opravarensky-prapor-Martin-2001-t105599#620998Verze : 0
MOD
Dňa 23.05.2019 slávnostne odovzdal prezident SR Andrej Kiska v záhrade Prezidentského paláca zapožičanú bojovú zástavu Opravárenskému práporu Martin. Nadväzuje tak na tradíciu, ktorá sa začala 24.05.1918 na Benátskom námestí v Ríme, kedy vtedajší taliansky premér Vittorio Emanuele Orlando odovzdal bojovú zástavu československých légií plukovníkovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi.

Zdroj: archív autora
URL : https://www.valka.cz/Opravarensky-prapor-Martin-2001-t105599#620996Verze : 1
MOD