Main Menu
User Menu

Pamětní odznak druhého národního odboje

Commemorative Medal of Second National Resistance

     
Název:
Name:
Pamětní odznak druhého národního odboje
Název v originále:
Original Name:
Pamětní odznak druhého národního odboje
Datum vzniku:
Date of Establishment:
14.05.1946
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Nestrukturováno
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, V. Československá vyznamenání III. část, ČNS Hradec Králové 1974, str. 22-23
Vladivoj Pulec: Československá státní vyznamenání, státní čestná uznání a ceny. Nakladatelství SNTL Praha 1980
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznak-druheho-narodniho-odboje-t105581#377421Verze : 1
     
Název:
Name:
Pamětní odznak druhého národního odboje
Název v originále:
Original Name:
Pamětní odznak druhého národního odboje
Datum vzniku:
Date of Establishment:
14.05.1946
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
Avers:
Medaile je oboustranně zvýšená a na ploše dekorace je symbolika republiky znázorněná ženou, kterou zdobí čelenka z lipových listů. V dolní části medaile je nápis:
"ZA VĚRNOST 1939-1945"


Revers:
V ploše medaile je ve čtyřech řádcích rozložen nápis:
"NA PAMĚT-DRUHÉHO-NÁRODNÍHO-ODBOJE"
Pod nápisem je položena snítka vavřínu.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
foto ZP
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznak-druheho-narodniho-odboje-t105581#377422Verze : 0
Pamětní odznak druhého národního odboje
Odznak byl založen československou vládou dne 14. května roku 1946 vyhláškou MV z 26. června 1946 (Úřední list č. 116/1946).
Po osvobození Československa spojeneckými armádami dochází k morálnímu ocenění vlastenců, kteří se zbraní v ruce bojovali proti okupantům a nacismu. Příslušníci čs. zahraniční armády mají svoji pamětní medaili doplněnou štítky jednotlivých bojišť, partyzáni organizováni v jednotkách jsou oceňováni specializovanými dekoracemi (Partyzán, Jánošíkova medaile), stateční odbojáři, kteří přežili nacistické lágry jsou vyznamenáni křížem Politických vězňů, ale jedna a poměrně velká skupina obyvatel byla ze systému vytlačena či zapomenuta. Jistě i z tohoto důvodu byla založena pamětní medaile určena pro široký okruh obyvatelstva.
Medaile byla určena:
Občanům, kteří se zúčastnili odboje mimo organizované skupiny či vojenské jednotky se zbraní v ruce. Prováděli sabotáže, podíleli se na zpravodajské činnosti, rozšiřovali podzemní tisk, letáky. Podíleli se na politické i organizační činnosti v podzemním hnutí, podporovali československé a zahraniční parašutisty a zajatce. Bylo zcela přesně specifikováno, kdy lze medaili udělit. Je celkem jasné, že v těchto případech si mohl téměř každý činit nárok na udělení medaile. Je však zajímavé, že opravdu udělených medailí s potvrzujícím dekretem není příliš. Opět zhruba koncem sedmdesátých let jeden sběratel kolega(nepřeje si být jmenován) zakoupil plný kufr těchto medailí, které sice musíme zařadit mezi originální ražby, ale jde o neudělené originály. Tato medaile se tedy stává velmi běžnou dekorací. Je již jen otázkou, proč nedošlo k ocenění všech těch občanů, kteří splňovali podmínky pro udělení.
Autorem této jednoduché a vkusné medaile je sochař Alois Šopr.
Literatura:
Vladivoj Pulec: Československá státní vyznamenání, státní čestná uznání a ceny. Nakladatelství SNTL Praha 1980.
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznak-druheho-narodniho-odboje-t105581#389199Verze : 1
Přesný název tohoto vyznamenání je
Pamětní odznak druhého národního odboje
jak plyne z fotokopie udělení...
Zdroj: Archiv Václava Vrtala, syna oceněného Ferdinanda Vrtala
Pamětní odznak druhého národního odboje - Udělení Pamětního odznaku druhého národního odboje

Udělení Pamětního odznaku druhého národního odboje
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznak-druheho-narodniho-odboje-t105581#185771Verze : 1
V příloze příspěvku je ukázána Vyhláška ministra vnitra 1486/1946 Úřední list republiky Československé.
Dekorace se správně jmenuje: "Pamětní odznak druhého národního odboje".
Název dekorace uvedený v publikaci V. Měřičky (Měřička V., Československá vyznamenání, III. část, ČNS Hradec Králové 1974, 108 s.) "Pamětní medaile (odznak) druhého národního odboje", tedy není, s ohledem na výše uvedený materiál, tj. vyhlášku a stanovy, úplně správný.
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznak-druheho-narodniho-odboje-t105581#389555Verze : 0
Název
Name
Pamětní odznak druhého národního odboje
The Commemorative medal of the Second National Revolt
Pamětní odznak druhého národního odboje
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1947 Beneš, Edvard
DD.MM.1947 Hasal, Antonín
DD.MM.1947 Ingr, Jan Sergej
DD.MM.1947 Janoušek, Karel
DD.MM.1947 Mézl, Ondřej
DD.MM.1947 Neumann, Bedřich
DD.MM.1947 Novotný, Antonín
DD.MM.1947 Vicherek, Alois
DD.MM.1947 Zápotocký, Antonín
DD.MM.1950 Strejček, František
DD.MM.RRRR Gottwald, Klement
DD.MM.RRRR Sehnal, František
DD.MM.RRRR Sehnal, Jiří
DD.MM.RRRR Čepička, Alexej
Celkem : 14
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznak-druheho-narodniho-odboje-t105581#415004Verze : 0
MOD