Main Menu
User Menu

Československá Jánošíkova medaile

Czechoslovak Janoshik Medal / Československá Jánošíkova medaile

     
Název:
Name:
Československá Jánošíkova medaile
Název v originále:
Original Name:
Československá Jánošíkova medaile
Datum vzniku:
Date of Establishment:
14.06.1946
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, V. Československ á vyznamenání III. část, čl. 21, ČNS Hradec Králové 1974, str. 23
URL : https://www.valka.cz/Ceskoslovenska-Janosikova-medaile-t105572#377403Verze : 0
     
Název:
Name:
Československá Jánošíkova medaile
Název v originále:
Original Name:
Československá Jánošíkova medaile
Datum vzniku:
Date of Establishment:
14.06.1946
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
Medaile je o průměru 35 mm, je ražena z bronzu při síle 2,5 mm. Medaile má oboustranně zvýšené okraje.
Avers:
Na lícové straně se na výběžku skály nachází postava Jánošíka, legendárního zbojníka a hrdiny odboje proti bezpráví a nesvobodě. Jánošík stojí s nakrčenou nohou na kameni, či skalisku a v ruce svírá hlaveň pušky. V prohlubni pod skálou vyrůstá vzácná horská protěž. Jánošík se levici opírá o svůj bok. Kolem je rozložený opis :


VOL´ RADŠEJ NEBYŤ – JAKO BYŤ OTROKOM .


Revers:
Na rubní straně medaile je šestiřádkový nápis :


ZA – ODVAHU – V PARTYZÁNSKÝCH – BOJÍCH – ČECHU A SLOVAKU – 1939 -1945


Pod tímto opisem je malá vavřínová snítka jako symbol vítězství.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Foto ZP
URL : https://www.valka.cz/Ceskoslovenska-Janosikova-medaile-t105572#377404Verze : 0
Československá Jánošíkova medaile pokr
Die Tschechoslowakische Jánošík´s Medaille


Jde o záslužnou medaili, která byla udělovaná za statečnost, odvahu a vojenské (partyzánské ) zásluhy v boji proti fašistickým agresorům a jejich spojencům. V tomto případě nejde o prostou pamětní či jubielní medaili.
Medaile byla založená vládním nařízením ze dne 14. června 1946, nařízením vlády č. 154/1946 Sb. Medaile měla vlastní stanovy, které byli doplněny nařízením č. 30/1949 Sb.
Dekorace byla udělována jako vojenské záslužné vyznamenání československým partyzánům a dále těm spojeneckým vojákům, kteří se podíleli na organizaci partyzánského hnutí v Čechách na Moravě a dále na Slovensku a působili v době SNP jako velitelé či příslušníci partyzánských jednotek. Mnozí sovětští vojáci tuto medaili obdrželi jaké projev uznání jejich statečnosti ve společném boji s Čechoslováky. Jánošíkovou medaili byli dekorováni i francouzští partyzáni, kteří hrdinně bojovali v době SNP společně se Slováky u Strčena.
Medaile mohla být udělená kolektivům a vojenským jednotkám. Na plukovní zástavu se upevňovala široká čestná stuha této medaile .
Popis medaile:
Medaile je o průměru 35 mm, je ražena z bronzu při síle 2,5 mm. Medaile má oboustranně zvýšené okraje.
Avers:
Na lícové straně se na výběžku skály nachází postava Jánošíka, legendárního zbojníka a hrdiny odboje proti bezpráví a nesvobodě. Jánošík stojí s nakrčenou nohou na kameni, či skalisku a v ruce svírá hlaveň pušky. V prohlubni pod skálou vyrůstá vzácná horská protěž. Jánošík se levici opírá o svůj bok. Kolem je rozložený opis : VOĽ RADŠEJ NEBYŤ – JAKO BYŤ OTROKOM .
Revers:
Na rubní straně medaile je šestiřádkový nápis : ZA – ODVAHU – V PARTYZÁNSKÝCH – BOJÍCH – ČECHU A SLOVAKU – 1939 -1945
Pod tímto opisem je malá vavřínová snítka jako symbol vítězství.
STUHA :
Stuha je 40 mm široká, tmavě zelená. Středem stuhy prochází 5 mm široký jasně červený pruh.
Výtvarný návrh :
Autorem medaile je akademický sochař Alois Sopr. Stuhu navrhl B. Beran.


Poznámka :
Medaile je velmi elegantní, ale její výskyt je vzácný, neb již brzy po svém založení byla udělována řídce. Podoba a podobný statut se sovětskou Partyzánskou medailí a hlavně osud ruských partyzánů, kteří mnohdy po ukončení válka sami končí v lágrech či bulavu nebyl příznivý ani k této medaili. Medaile se však ve sbírkách sběratelů nachází, ale jde většinou o originální byt neudělené exempláře. Proto je medaile s udělovacím dekretem vzácná a zajímavá .


Literatura :
Ivan Koláčný –Josef Šedý : Czechoslovak Jánošík Medal. Jecod Nr. 6-Juin 1972
Václav Měřička :Československá vyznamenání III. část 1939 - 1948
URL : https://www.valka.cz/Ceskoslovenska-Janosikova-medaile-t105572#326883Verze : 1
Foto diplomu s medailou
URL : https://www.valka.cz/Ceskoslovenska-Janosikova-medaile-t105572#554577Verze : 0
Název
Name
Československá Jánošíkova medaile
Czechoslovak Janoshik Nedal
Československá Jánošíkova medaile
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
28.08.1948 Gottwald, Klement
DD.MM.1953 Zápotocký, Antonín
Celkem : 2
URL : https://www.valka.cz/Ceskoslovenska-Janosikova-medaile-t105572#554584Verze : 0
MOD