Main Menu
User Menu

Zborovská pamětní medaile

Zborov Commemorative Medal

     
Název:
Name:
Zborovská pamětní medaile
Název v originále:
Original Name:
Zborovská pamětní medaile
Datum vzniku:
Date of Establishment:
13.05.1947
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
nestrukturovano
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, V. Československá vyznamenání, III. část, ČNS, str.24. - 25.
URL : https://www.valka.cz/Zborovska-pametni-medaile-t105569#377389Verze : 1
     
Název:
Name:
Zborovská pamětní medaile
Název v originále:
Original Name:
Zborovská pamětní medaile
Datum vzniku:
Date of Establishment:
13.05.1947
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
:
foto ZP
Štěpán Floss : Medaile a plakety prvního prezidenta Československé republiky Tomáše Garigue Masaryka. DP 1971
Václav Měřička : Československá vyznamenání III. část 1939-1948
Zbyšek Svoboda :Pamětní odznaky domácího odboje, Výběrový katalog Vojenského muzea v Praze ,1969
Macháček Vladimír - Amort Václav : Československé řády a vyznamenání. Praha 1964
URL : https://www.valka.cz/Zborovska-pametni-medaile-t105569#377390Verze : 2
Udělována v roce 1947 účastníkům bitvy u Zborova (2. 7. 1917).
Zřízena usnesením vlády z 13. 5. 1947. K 30. výročí bitvy u Zborova udělena všem účastníkům bitvy. Žijícím, padlým i zemřelým.
Medaile má průměr 35 mm a je stříbrná.
Medaili navrhl akademický sochař J. Heyduk.
URL : https://www.valka.cz/Zborovska-pametni-medaile-t105569#90489Verze : 1
Zborovská pamětní medaile
Bylo to již v roce 1936-7, kdy Čs. obec legionářská, která sice nebyla jednotná ani organizačně, ani ideově, uvažovala a ve vládě se snažila prosadit založení pamětní medaile, která by ocenila Ruské legionáře bojující v bitvě u Zborova. Snad právě proto, že se založení medaile týkalo jen užšího okruhu příslušníků Ruské legie, pominulo příslušníky legie Francouzské, Italské, dále velkou skupinu tak zvané Italské domobrany, a konečně i ohrožení Československa ze strany Německého agresora, bylo příčinou, že se nakonec medaile, která měla být založena k 20. výročí bitvy u Zborova na MNO „smetla ze stolu“.
K založení medaile dochází později, po ukončení 2. světové války, k 30. výročí vlastní bitvy u Zborova.
Tato portrétní medaile byla založena usnesením čs.vlády ze dne 13. května 1947. Medaile měla být propůjčena jednorázově, a to u příležitosti třicátého výročí bitvy u Zborova (2. července 1917). Charakter medaile byl pamětní a jubielní a byla určená pro široký okruh vojáků i občanů. Medaile byla v prvé řadě určena příslušníkům 1. Československé brigády na Rusi:
l. střelecký pluk Mistra Jana Husa
2. střelecký pluk Jiřího z Poděbrad
3. střelecký pluk Jana Žižky z Trocnova
Medaile byla dále udělena všem žijícím, ale i pozůstalým po zemřelých a padlých vojácích, kteří v této bitvě bojovali. Dále byla medaile udělena i vybraným „gážistům“ (vojáci z povolání) pluku, kteří sloužili u jednotek bývalé 1. čs. divize. Medaile, která byla údajně ražena ve stříbře byla předaná prezidentu republiky Dr. Benešovi, dále ministrovi národní obrany gen. L.Svobodovi a dalším vysokým vojenským funkcionářům.
Výtvarný návrh: Akademický sochař Jaroslav Hejduk
Literatura :
Štěpán Floss: Medaile a plakety prvního prezidenta Československé republiky Tomáše Garigue Masaryka, DP 1971
Václav Měřička: Československá vyznamenání III. část 1939-1948
Zbyšek Svoboda: Pamětní odznaky domácího odboje, Výběrový katalog Vojenského muzea v Praze, 1969
Macháček Vladimír – Amort Václav: Československé řády a vyznamenání. Praha 1964
URL : https://www.valka.cz/Zborovska-pametni-medaile-t105569#326537Verze : 1
Název
Name
Zborovská pamětní medaile
Zborov Commemorative Medal
Zborovská pamětní medaile
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
02.07.1947 Holan, František Xavier Josef
02.07.1947 Husák, Otakar
DD.MM.1947 Beneš, Edvard
DD.MM.1947 Hasal, Antonín
DD.MM.1947 Ingr, Jan Sergej
DD.MM.1947 Janoušek, Karel
DD.MM.1947 Miklík, Miroslav
DD.MM.1947 Němec, Matěj
DD.MM.1947 Číla, Antonín
DD.MM.1947 Šidlík, Václav
28.08.1948 Gottwald, Klement
DD.MM.RRRR Boček, Bohumil
DD.MM.RRRR Fierlinger, Zdeněk
DD.MM.RRRR Klapálek, Karel
DD.MM.RRRR Mašín, Josef
DD.MM.RRRR Svoboda, Ludvík
Celkem : 16
URL : https://www.valka.cz/Zborovska-pametni-medaile-t105569#415001Verze : 0
MOD