Main Menu
User Menu
     
Název:
Name:
P-II-a
Originální název:
Original Name:
P-II-a
Kategorie:
Category:
lehký tank
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1935-DD.MM.1935 Českomoravská-Kolben-Daněk a.s., Praha /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR (sériová výroba nezahájena / serial production not started)
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
1 prototyp / prototype 19.003
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1935
Osádka:
Crew:
3
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
8500 kg
Délka s kanónem dopředu:
Length with Gun Forward:
4700 mm
Délka korby:
Hull Length:
4700 mm
Celková šířka:
Overall Width:
2100 mm
Celková výška:
Overall Height:
2360 mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
350 mm
Šířka pásu:
Track Width:
? mm
Měrný tlak:
Ground Pressure:
? MPa
Pancéřování:
Armour:
8 - 16 mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Praga SV vodou chladený 4 valec (4800 cm3)
Výkon:
Power:
85 kW při ? ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
?
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
36 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
? km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
180 km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
45 °
Boční náklon:
Side Slope:
? °
Překročivost:
Trench Crossing:
2,1 m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,85 m
Brodivost:
Fording Depth:
0,9 m
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
kanón Škoda A3 ráže 3,7 cm
Vedlejší:
Secondary:
2 x guľomet ZB vz.35 ráže 7,92 mm
Uživatelské státy:
User States:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ivo Pejčoch, Oldřich Pejs - Obrněná technika 6, Střední Evropa 1919-1945 I.část, vydavateľstvo ARES, Praha 2005, ISBN 80-86158-46-2
Vladimír Francev, Charles K. Kliment - Československá obrněná vozidla 1918-1948, vydavateľstvo ARES, II. vydanie, Praha 2004, ISBN 80-86158-40-3
URL : https://www.valka.cz/CZK-P-II-a-t105463#377156Verze : 0
MOD
Projekt nového ľahkého tanku kategórie "IIa" (ľahký tank určený pre potreby jazdectva) firmy ČKD vznikol v roku 1935 na základe požiadavky Hlavného štábu československej armády a špecifikácií zadaných Vojenským technickým a leteckým ústavom. Malo sa jednať o stroje s hrúbkou čelného panciera 25 mm, bočného panciera 15 mm a rýchlosťou prevyšujúcou 30 km/hod. Okrem firmy ČKD sa súťaže na nový tank tejto kategórie zúčastnila i firma Škoda so svojim projektom Škoda Š-IIa (víťazný návrh, ktorý bol zavedený do výzbroje československej armády ako LT vz.35).
P-IIa tvarovo i konštrukčne vychádzal zo sériovo vyrábaného a do československej armády prijatého ČKD P-II (LT vz.34). Prototyp bol vyrobený z nepancierovanej ocele. Hrúbka plechov sa pohybovala v hrúbkach 8, 10, 12 a 16 mm. V otočnej veži bola vo fáze testovania lafetovaná len drevená atrapa kanóna A3 Astra , neskôr pri ponukách zahraničným záujemcom bol lafetovaný kanón vzor 34 ÚV (Škoda A3). Výzbroj doplňovali dva ťažké guľomety ZB vzor 35. Plánovala sa montáž rádiostanice a zadýmovacieho zariadenia (prototyp ich nemal). Stroj obdžal štandardný kamuflážny náter tej doby tvorený poliami trávovej zelenej, hnedej a okrovej farby.

Prototyp ČKD P-IIa (vojenské evidenčné číslo 19.003) prešiel v lete 1935 armádnymi porovnávacími testami. Pravdepodobne silné lobovanie zástupcov firmy Škoda a ich politicka naviazanosť na vládnucu stranu viedli k rýchlemu a bezproblémovému prijatiu konkurenčného typu Š-IIa. Obe konkurenčné typy sa výkonovo nijako výrazne neodlišovali, naopak odmietnutý P-IIa bol konštrukčne jednoduchší. Na druhej strane P-IIa vychádzajúci z P-II nemal dostatočný modernizačný potenciál. Po neúspešných ponukách zahraničným záujemcom bol prototyp počas roku 1936 rozoberaný a jeho diely použité pri vývoji nových typov tankov.

Ivo Pejčoch, Oldřich Pejs - Obrněná technika 6, Střední Evropa 1919-1945 I.část, vydavateľstvo ARES, Praha 2005, ISBN 80-86158-46-2
Vladimír Francev, Charles K. Kliment - Československá obrněná vozidla 1918-1948, vydavateľstvo ARES, II. vydanie, Praha 2004, ISBN 80-86158-40-3
URL : https://www.valka.cz/CZK-P-II-a-t105463#380911Verze : 3
MOD
Prehľad útočnej vozby - prototyp
CZK - P-II-a -


CZK - P-II-a -


CZK - P-II-a -


CZK - P-II-a - Testy na továrenskom dvore.

Testy na továrenskom dvore.
URL : https://www.valka.cz/CZK-P-II-a-t105463#377377Verze : 1
MOD