Main Menu
User Menu
     
Název:
Name:
Škoda Š-IIb
Originální název:
Original Name:
Škoda Š-IIb
Kategorie:
Category:
lehký tank
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1936-DD.MM.1936 Akciová společnost dříve Škodovy závody, Plzeň /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
1 prototyp
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1936
Osádka:
Crew:
4
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
12800 kg
Délka s kanónem dopředu:
Length with Gun Forward:
5140 mm
Délka korby:
Hull Length:
5140 mm
Celková šířka:
Overall Width:
2150 mm
Celková výška:
Overall Height:
2390 mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
350 mm
Šířka pásu:
Track Width:
? mm
Měrný tlak:
Ground Pressure:
0,063 MPa
Pancéřování:
Armour:
8 - 25 mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Škoda T-11/0 vodou chladený 4 valec (8013 cm3)
Výkon:
Power:
77,6 kW při 1800 ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
?
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
26,2 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
? km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
? km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
45 °
Boční náklon:
Side Slope:
? °
Překročivost:
Trench Crossing:
2,2 m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,8 m
Brodivost:
Fording Depth:
0,8 m
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
kanón Škoda vz.34 ÚV ráže 3,7 cm (84 nábojov)
Vedlejší:
Secondary:
2 x guľomet ZB vz.35 ráže 7,92 mm (3000 nábojov)
Uživatelské státy:
User States:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ivo Pejčoch, Oldřich Pejs - Obrněná technika 6, Střední Evropa 1919-1945 I.část, vydavateľstvo ARES, Praha 2005, ISBN 80-86158-46-2


Vladimír Francev, Charles K. Kliment - Československá obrněná vozidla 1918-1948, vydavateľstvo ARES, II. vydanie, Praha 2004, ISBN 80-86158-40-3
URL : https://www.valka.cz/CZK-Skoda-S-IIb-t105461#377153Verze : 0
MOD
V 1/1935 boli VTLÚ (Vojenský technický a letecký ústav) zadané technické špecifikácie na vývoj nového útočného tanku pre podporu pechotných jednotiek. Jednalo sa o priameho konkurenta firmy ČKD a jej tanku rovnakej špecifikácie P-II-b. Vývoj Š-II-b je úzko previazaný na skorší projekt Š-II-a (LT vz.35). Poznatky získané pri testovaní Š-II-a odhalili niektoré nedostatky, ktoré sa mali eliminovať i v pripravovanom Š-II-b. Takmer dokončený prototyp Š-II-b bol rozobratý a boli prevedené úpravy týkajúce sa hlavne podvozkovej časti a riadenia tanku. Oficiálna objednávka na dodanie prototypu vyrobeného z nepancierovanej ocele bola zadaná 13.1.1935. Prototyp mal byť dodaný k 20.1.1936. Prototyp bol prevzatý do stavu Pluku útočnej vozby 1 v Miloviciach, kde sa mali previesť vojskové skúšky. Tank obdržal vojenské evidenčné číslo 13.637. Skúšky preukázali, že tank nespĺňal podžiadavky armády a nebol prijatý do výzbroje. Prototyp bol po skúškach pridelený k výcvikovým úlohám do Učilišťa útočnej vozby, v stave ktorej sa v roku 1937 presunul do Vyškova. Tu v rámci plnenia cvičných úloh vydržal až do nemeckej okupácie. Jeho ďalší osud je neznámy. Nedochovala sa ani jeho fotografia.

Přehled útočné vozby Škoda Š-II-b - 13.637

Ivo Pejčoch, Oldřich Pejs - Obrněná technika 6, Střední Evropa 1919-1945 I.část, vydavateľstvo ARES, Praha 2005, ISBN 80-86158-46-2
Vladimír Francev, Charles K. Kliment - Československá obrněná vozidla 1918-1948, vydavateľstvo ARES, II. vydanie, Praha 2004, ISBN 80-86158-40-3
URL : https://www.valka.cz/CZK-Skoda-S-IIb-t105461#512342Verze : 1
MOD