Main Menu
User Menu

6. pěší divize [1935-1944]

6th Infantry Division

6. Infanterie-Division

     
Název:
Name
6. pěší divize
Originální název:
Original Name:
6. Infanterie-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.10.1935
Předchůdce:
Predecessor:
Infanterieführer VI
Datum zániku:
Disbanded:
18.07.1944
Nástupce:
Successor:
6. granátnická divize
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.10.1935-DD.09.1939 ?
DD.09.1939-DD.10.1939 1. armáda
DD.10.1939-DD.01.1940 XXIV. armádní sbor
DD.01.1940-DD.06.1940 16. armáda
DD.06.1940-DD.07.1940 XXXVIII. armádní sbor
DD.07.1940-DD.09.1940 VI. armádní sbor
DD.09.1940-DD.03.1941 II. armádní sbor
DD.03.1941-DD.04.1941 XXVIII. armádní sbor
DD.04.1941-02.10.1941 VI. armádní sbor
02.10.1941-16.10.1941 XXXXI. armádní sbor (motorizovaný)
16.10.1941-19.10.1941 LVI. armádní sbor (motorizovaný)
19.10.1941-22.10.1941 XXXXI. armádní sbor (motorizovaný)
22.10.1941-27.07.1942 VI. armádní sbor
27.07.1942-31.07.1942 9. armáda
31.07.1942-15.10.1942 VI. armádní sbor
15.10.1942-01.03.1943 XXVII. armádní sbor
01.03.1943-06.05.1943 XXXIX. tankový sbor
06.05.1943-11.05.1943 4. armáda
11.05.1943-10.06.1943 2. tanková armáda
10.06.1943-18.07.1943 XXXXVII. tankový sbor
18.07.1943-28.07.1943 XXXXVI. tankový sbor
28.07.1943-15.08.1943 XXIII. armádní sbor
15.08.1943-DD.09.1943 XXXV. armádní sbor
DD.09.1943-03.12.1943 XX. armádní sbor
03.12.1943-14.12.1943 XXIII. armádní sbor
14.12.1943-DD.01.1944 LV. armádní sbor
DD.01.1944-18.07.1944 XXXV. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
15.10.1935-DD.MM.RRRR Bielefeld, ? /

Velitel:
Commander:
15.10.1935-01.03.1938 Kuntze, Walter ( )
01.03.1938-11.10.1940 Biegeleben, Arnold Freiherr von (Generalleutnant)
11.10.1940-25.01.1942 Auleb, Helge (Generalleutnant)
25.01.1942-16.12.1943 Grossmann, Horst (Generalleutnant)
16.12.1943-12.01.1944 Neindorff, Egon von (Generalmajor)
12.01.1944-19.01.1944 Conrady, Alexander (Oberst)
19.01.1944-01.06.1944 Klammt, Günther (Oberst)
01.06.1944-30.06.1944 Heyne, Hans Walter (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.09.1939-05.02.1940 Waldenburg, Siegfried von (Oberstleutnant)
05.02.1940-17.06.1940 Reißinger, Walter (Oberstleutnant)
17.06.1940-07.02.1941 Pomtow, Heinz (Major)
07.02.1941-10.09.1941 Laßmann, Hans (Major)
10.09.1941-20.01.1943 John, Friedrich Wilhelm (Oberstleutnant)
DD.01.1943-DD.08.1943 Gerstung, Hans (Oberstleutnant)
DD.08.1943-DD.04.1944 Mittermüller, Hans Thilo (Oberstleutnant)
DD.04.1944-DD.06.1944 Steinhart-Hantken, Franz (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.10.1935-DD.06.1944 Dělostřelecký pluk 6
16.03.1940-DD.06.1944 Oddíl stíhačů tanků 6

Ručně vyplněné položky:
15.10.1935-18.07.1944 Pěší pluk 18
15.10.1935-18.07.1944 Pěší pluk 37
15.10.1935-18.07.1944 Pěší pluk 58
15.10.1935-18.07.1944 Dělostřelecký pluk 6
15.10.1935-18.07.1944 Dělostřelecký pluk 42 (I., II.)
15.10.1935-18.07.1944 Divizní jednotky 6
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/6-pesi-divize-1935-1944-t10546#387725Verze : 1
MOD
6. Infanterie-Division
URL : https://www.valka.cz/6-pesi-divize-1935-1944-t10546#32033Verze : 0
MOD
1935Divizní jednotky 6 Division Units 6 Divisions-Einheit 6
ženijní prapor 6 Pioneer Battalion 6 Pionier-Bataillon 6
protitankový oddíl 6 Anti-tank Section 6 Panzerabwehr-Abteilung 6
spojovací oddíl 6. pěší divize Infantry Division Signal Section 6 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 6
1936-1938Divizní jednotky 6 Division Units 6 Divisions-Einheit 6
pozorovací oddíl 6 Observation Section 6 Beobachtung-Abteilung 6
ženijní prapor 6 Pioneer Battalion 6 Pionier-Bataillon 6
protitankový oddíl 6 Anti-tank Section 6 Panzerabwehr-Abteilung 6
spojovací oddíl 6. pěší divize Infantry Division Signal Section 6 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 6
1939Divizní jednotky 6 Division Units 6 Divisions-Einheit 6
pozorovací oddíl 6 Observation Section 6 Beobachtung-Abteilung 6
ženijní prapor 6 Pioneer Battalion 6 Pionier-Bataillon 6
protitankový oddíl 6 Anti-tank Section 6 Panzerabwehr-Abteilung 6
spojovací oddíl 6. pěší divize Infantry Division Signal Section 6 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 6
průzkumný oddíl 6 Reconnaissance Section 6 Aufklärungs-Abteilung 6
polní doplňovací prapor 6 Field Replacement Battalion 6 Felderstatz-Bataillon 6
podpůrná jednotka 6. pěší divize Infantry Division Supply Unit 6 Infanterie-Divisions-Nachschubführer 6
1943Divizní jednotky 9 Division Units 9 Divisions-Einheit 9
? ? Füsilier-Bataillon 6
protitankový oddíl 6 Anti-tank Section 6 Panzerjäger-Abteilung 6
ženijní prapor 6 Pioneer Battalion 6 Pionier-Bataillon 6
polní doplňovací prapor 6 Field Replacement Battalion 6 Felderstatz-Bataillon 6
spojovací oddíl 6. pěší divize Infantry Division Signal Section 6 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 6
velitelství podpůrných jednotek 6. pěší divize Commander of Infantry Division Supply Unit 6 Kommandeur der Infanterie-Divisions-Nachschubtruppen 6
upravil: FiBe
Zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/6-pesi-divize-1935-1944-t10546#32035Verze : 0
MOD
Operace:
Západní val (09/1939 - 05/1940)
Francie (05/1940 - 06/1941)
Východní fronta - střední sektor (06/1941 - 06/1944)
URL : https://www.valka.cz/6-pesi-divize-1935-1944-t10546#32038Verze : 0
MOD
Nositelé Rytířského kříže kteří byli příslušníci 6. Infanterie Division:


Carl Becker 11/1/1942
Arnold Biegeleben 8/5/1940
Georg Boeselager 1/18/1941
Johannes Boje 1/11/1944
Hans-Werner Deppe 8/14/1943
Heinz Furbach 10/4/1942
Hermann Hennicke 8/21/1941
Stefan-Heinrich Hoeke 7/28/1943
Günther Kreckow 11/6/1944
Ferdinand Kuester 10/27/1943
Hans-Werner Moeller 9/6/1942
Ernst-Martin Rhein 12/22/1941
Johannes Rompzick 11/22/1943
Ferdinand Roos 8/16/1943
Franz Schmitzer 9/26/1942
Albrecht Schnittger 10/7/1942
URL : https://www.valka.cz/6-pesi-divize-1935-1944-t10546#32039Verze : 0
MOD
Jedno nákladní vozidlo (nějaký nákladní funkwagen - typ později dolním) se znakem 6.ID se mě podařilo identifikovat v sadě snímků z května 1945 co mám k dispozici z Ústí nad Labem.
Tím tedy obrazem potvrzuji 6ID v tomto městě, potažmo v tehdejším ČSR.
---
Jinak jednotka patřila ve zmíněném květnu roku 1945 do 17. Armee, Heeresgruppe Mitte
Zdroj : www.lexikon-der-wehrmacht.de
6. pěší divize [1935-1944] - 6.ID, u Rževa 1942
Vykopávání zapadlého autobusu Mercedes. Znak je vidět na blatníku.

6.ID, u Rževa 1942
Vykopávání zapadlého autobusu Mercedes. Znak je vidět na blatníku.

URL : https://www.valka.cz/6-pesi-divize-1935-1944-t10546#287715Verze : 0
6. pěší divizeSestava divize k 01.09.1939 Jméno
velitel divize Generalleutnant Arnold Freiherr von Biegeleben
náčelník štábu Major i.G Siegfried von Waldenburg
Pěší pluk 18 (IR18) Oberst Alexander Edler von Daniels
I. prapor (I./IR18) Hauptmann d.R. Riecke
II. prapor (II./IR18) Major Mandel
III. prapor (III./IR18) Major Abé
13. rota (kanonová) ?
14. rota (protitanková) ?
štábní rota pěšího pluku 18 ?
Pěší pluk 37 (IR37) Oberst Alexander von Hartmann
I. prapor (I./IR37) Major Hennicke
II. prapor (II./IR37) Oberstleutnant Kaiser
III. prapor (III./IR37) Oberstleutnant Carl Becker
13. rota (kanonová) ?
14. rota (protitanková) ?
štábní rota pěšího pluku 37 ?
Pěší pluk 58 (IR58) Oberst Hand Windeck
I. prapor (I./IR58) Major Matussek
II. prapor (II./IR58) Oberstleutnant zu Eschenhoff
III. prapor (III./IR58) Oberstleutnant Joachim von Tresckow
13. rota (kanonová) ?
14. rota (protitanková) ?
štábní rota pěšího pluku 58 ?
Dělostřelecký pluk 6 (AR6) Oberst Erich Schopper
I. oddíl (I./AR6) Major Graf von Stosch
1. baterie ?
2. baterie ?
3. baterie ?
II. oddíl (II./AR6) Major Boeck
4. baterie ?
5. baterie ?
6. baterie ?
III. oddíl (III./AR6) Major Krüger
7. baterie ?
8. baterie ?
9. baterie ?
I. oddíl dělostřeleckého pluku 42 (I./AR42) ? Schmidt
1. baterie ?
2. baterie ?
3. baterie ?
Pozorovací oddíl 6 (BeoAb6) ?
1. baterie (měřická) ?
2. baterie (zvukoměrná) ?
3. baterie (světloměrná) ?
Protitankový oddíl 6 (PzAbwAb.6) Major Lederer
1. rota ?
2. rota ?
3. rota (protiletadlová) ?
Průzkumný oddíl 6 (AA6) Major Allert
1. rota (jezdecká) Rittmeister von Puttkamer
2. rota (cyklistická) Rittmeister d.R. von Heimendahl
3. rota (těžká) Rittmeister d.R. von Stein
Spojovací oddíl 6 (NA6) Major Busch
1. rota (telegrafická) ?
2. rota (radiotelegrafická) ?
lehká spojovací kolona ?
Zdravotnický prapor 6 ?
1. rota ?
2. rota ?
polní nemocnice ?
zdravotnická automobilní četa ?
Ženijní prapor 6 (Pi.Btl.6) Oberstleutnant Wiese
1. rota ?
2. rota ?
3. rota ?
lehká ženijní kolona ?
mostní kolona (motorizovaná) ?
Divizní zásobovací služba (DiNaFü6) ? Disselkamp
1. automobilní kolona ?
2. automobilní kolona ?
3. automobilní kolona ?
4. automobilní kolona ?
5. automobilní kolona ?
6. automobilní kolona ?
7. automobilní kolona ?
8. automobilní kolona ?
9. automobilní kolona převozu PHM ?
dílenská rota ?
jateční četa ?
polní pekárna ?
polní pošta ?
pomocná rota ?
veterinární rota ?
jednotka polního četnictva ?Zdroj:
gliederungundstellenbesetzung.blogspot.com
URL : https://www.valka.cz/6-pesi-divize-1935-1944-t10546#384896Verze : 0
MOD