Main Menu
User Menu

Zlatá hvězda hrdiny ČSR

Golden Star of Hero of Czechoslovak Republic

     
Název:
Name:
Zlatá hvězda hrdiny ČSR
Název v originále:
Original Name:
Zlatá hvězda hrdiny ČSR
Datum vzniku:
Date of Establishment:
08.02.1955
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1990
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Pulec, V. Československá státní vyznamenání...,SNTL Praha 1980, str. 27
URL : https://www.valka.cz/Zlata-hvezda-hrdiny-CSR-t105457#377136Verze : 1
     
Název:
Name:
Zlatá hvězda hrdiny ČSR
Název v originále:
Original Name:
Zlatá hvězda hrdiny ČSR
Datum vzniku:
Date of Establishment:
08.02.1955
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1990
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Pulec, V. Československá státní vyznamenání...,SNTL Praha 1980, str. 27
www.prazskyhradarchiv.cz
URL : https://www.valka.cz/Zlata-hvezda-hrdiny-CSR-t105457#626257Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Zlatá hvězda hrdiny ČSSR
Název v originále:
Original Name:
Zlatá hvězda hrdiny ČSSR
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1961
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1990
Komponenty:
Components:
stuha
klenot
stužka
Klenot:
Badge:
Zlatá hvězda Hrdiny ČSSR je hvězda vyrobená ze zlata. Jde o plastickou hvězdici, která je poměrně malá (29 mm). Ve středu této plastické hvězdice je vložená červeně smaltovaná červená hvězda na středu této červeně smaltované rudé hvězdy je položen malý zlatý štítek se státním znakem.


Okraje hvězdice jsou tedy fasetovány ve zlatě. Horní cíp hvězdy je opatřen kroužkem se závěsem. Závěs je tvořen vodorovně položeným palcátem a dvěmi vavřínovými snítkami.
Stuha je rudá široká 38 mm a 30 mm dlouhá. Závěs je tvořen ozdobnou sponou (viz obrázek).
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.prazskyhradarchiv.cz
URL : https://www.valka.cz/Zlata-hvezda-hrdiny-CSR-t105457#415652Verze : 0
Název
Name
Zlatá hvězda hrdiny ČSSR
Golden Star of Hero of Czechoslovak Socialist Republic
Zlatá hvězda hrdiny ČSSR
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
24.11.1965 Svoboda, Ludvík
20.01.1967 Šmidke, Karol
24.05.1968 Klapálek, Karel
23.08.1969 Husák, Gustáv
03.10.1969 Kholl, Josef
05.10.1969 Grečko, Andrej Antonovič
05.10.1969 Moskalenko, Kiril Semjonovič
06.10.1969 Jasiok, Rudolf
06.10.1969 Opatrný, Vendelín
28.04.1970 Jerjomenko, Andrej Ivanovič
28.04.1970 Koněv, Ivan Stěpanovič
30.04.1970 Jakubovskij, Ivan Ignaťjevič
30.04.1970 Leljušenko, Dmitrij Danilovič
30.04.1970 Svoboda, Ludvík
30.04.1970 Zacharov, Matvej Vasilievič
27.12.1972 Husák, Gustáv
30.05.1975 Svoboda, Ludvík
16.03.1978 Grečko, Georgij Michajlovič
16.03.1978 Remek, Vladimír
27.04.1978 Gubarev, Alexej Alexandrovič
06.10.1982 Ustinov, Dmitrij Fjodorovič
03.12.1982 Husák, Gustáv
Celkem : 22
URL : https://www.valka.cz/Zlata-hvezda-hrdiny-CSR-t105457#531149Verze : 0
MOD
Já si dovolím doplnit toto pojednání o obrázek tohoto mimořádného vyznamenání z osobní pozůstalosti generála Ludvíka Svobody .
Zlatá hvězda hrdiny ČSR - Osobní řády Ludvíka Svobody

Osobní řády Ludvíka Svobody
URL : https://www.valka.cz/Zlata-hvezda-hrdiny-CSR-t105457#331401Verze : 1
Zlatá Hvězda hrdiny ČSR.
Der Goldene Stern eines Helden der ČSR (ČSSR)


Vyznamenání, které bylo založeno dle vzoru stávajícího vyznamenání Sovětského svazu (viz obrázek). Snad i tento fakt hodnotu tohoto vysokého vyznamenání v našich očích částečně devalvuje, jeho lidskou a morální hodnotu. Samotná dekorace, která jednak v česko-moravsko-slovenské společnosti nenašla své místo, je však poplatná době vzniku dekorace a politické situaci nejen u nás, ale v celé východní Evropě. Přesto však mnozí nositelé tohoto vyznamenání si zaslouží naši úctu.
První udělení titulu Hrdina ČSSR spojené s právem nosit Zlatou hvězdu je spojeno se jménem armádního generála Ludvíka Svobody.
Tento čestný titul byl zřízen z rozhodnutí vlády a realizován usnesením č. 6/1955 ze dne 8. února 1955. Stanovy byly převzaty a odpovídají téměř dokonale stanovám sovětského řádu.
Ve zdůvodnění se říká, že řád může být udělen občanovi Československa, tomu, kdo projeví zcela mimořádnou odvahu, statečnost a zásluhy o vlast. Udělení "Hvězdy" bylo, opět dle vzoru SSSR, spojeno s udělením řádu Klementa Gottwalda - za budování socialistické vlasti.
Zlatá hvězda Hrdiny ČSSR je hvězda vyrobená ze zlata. Jde o plastickou hvězdici, která je poměrně malá (29 mm). Ve středu této plastické hvězdice je vložená červeně smaltovaná červená hvězda na středu této červeně smaltované rudé hvězdy je položen malý zlatý štítek se státním znakem.
Okraje hvězdice jsou tedy fasetovány ve zlatě. Horní cíp hvězdy je opatřen kroužkem se závěsem. Závěs je tvořen vodorovně položeným palcátem a dvěmi vavřínovými snítkami.
Stuha je rudá široká 38 mm a 30 mm dlouhá. Závěs je tvořen ozdobnou sponou (viz obrázek).
Střední štítek do roku do roku je tvořen starším typem státního znaku.
Autorem této dekorace byl akademický sochař Otakar Španiel.
Sověti sami odznak Zlaté hvězdy nazývali: "Medaile Zlatá hvězda".
V Československu, jistě po vzoru SSSR se raději nemluví ani o řádu, ani o medaili. Můžeme však být přesvědčeni o tom, že jde o vysoký řád. Mezi další nositele, mimo statečných vojáků, vyznamenaných "in memoriam" Hvězdu obdržel prezident G. Husák, Laco Novomeský i letec-kosmonaut Vladimír Remek.
Ze zahraniční generality si snad jen připomeneme maršála Grečka, Moskalenka, Koněva.


Poznámka:
Zlatá hvězda Hrdiny ČSSR má svého předchůdce i ideový vzor v podobném (podobném až stejném) vyznamenání, kterým je titul Hrdiny SSSR. Tato hvězda byla založena 16. dubna 1934 z rozhodnutí výkonného výboru SSSR jako nejvyšší vyznamenání za osobní statečnost a zásluhy před rodnou stranou. V bývalém SSSR byla tato hvězda vždy doplněna řádem Lenina. Další státy bývalého "rudé osy" (Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, ale i další) si pořídili své vlastní dekorace "Hrdinů". Jen Polsko zůstalo věrné své tradici a faleristice, naštěstí nic podobného v polském řádovém systému nenacházíme.


Zlatá hvězda byla vyrobena ze zlata. Pro běžné nošení byla však tato dekorace ražena jednak ve zlaceném bronzu, případně ve zlaceném stříbře.


Literatura:
Václav Měřička: Zlatá hvězda Hrdiny ČSSR.
URL : https://www.valka.cz/Zlata-hvezda-hrdiny-CSR-t105457#327256Verze : 1
Seznam nositelů vyznamenání Hrdina ČSSR


1. Ludvík Svoboda, armádní generál - 24. listopadu 1965
2. Karol Šmidke, in memoriam - 20. ledna 1967
3. Vladimír Clementis, in memoriam - 29. dubna 1968
4. Josef Frank, in memoriam - 29. dubna 1968
5. armádní generál Karel Klapálek - 24. května 1968
6. Gustáv Husák, 1. tajemník ÚV KSČ - 23. srpna 1969
7. Ladislav Novomeský - 23. srpna 1969
8. Jan Šverma, in memoriam - 23. srpna 1969
9. Andrej Antonovič Grečko, maršál Sovětského svazu a ministr obrany SSSR - 5. října 1969
10. Kiril Semjonovič Moskalenko, maršál SSSR - 5. října 1969
11. kpt. Rudolf Jasiok, in memoriam (velitel tankové čety) - 6. října 1969
12. pplk. Josef Kholl, in memoriam (velitel praporu čs. samostatné brigády) - 6. října 1969
13. kpt. František Vrána, in memoriam - 6. října 1969
14. kpt. Vendelín Opatrný, in memoriam - 6. října 1969
15. armádní generál Ludvík Svoboda - 30. dubna 1970
16. maršál Andrej Ivanovič Jeremenko - 28. dubna 1970
17. maršál Ivan Stěpanovič Koněv - 28. dubna 1970
18. maršál Matvej Vasiljevič Zacharov - 28. dubna 1970
19. generál Dmitrij Danilovič Leljušenko - 28. dubna 1970
20. maršál Ivan Ignaťjevič Jakubovskij - 28. dubna 1970
21. Gustáv Husák, generální tajemník ÚV KSČ - 9. ledna 1973
22. Ludvík Svoboda, prezident ČSSR - 30. května 1975
23. Leonid Iljič Brežněv, generální tajemník ÚV KSSS - 29. října 1976
24. Gustáv Husák, gen. tajemník ÚV KSČ a prezident ČSSR - 7. ledna 1983
25. Leonid Iljič Brežněv, generální tajemník ÚV KSSS - 5. května 1970
26. Vladimír Remek, letec kosmonaut - 27. dubna 1978
27. Jurij Viktorovič Romaněnko, letec kosmonaut SSSR - 27. dubna 1978
28. Georgij Michajlovič Grečko, letec kosmonaut SSSR - 27. dubna 1978
29. Alexej Alexandrovič Gubarev, letec kosmonaut SSSR - 27. dubna 1978
30. Leonid Iljič Brežněv, gen. tajemník ÚV KSSS a předseda prezídia nejvyššího sovětu SSSR - 16.prosince 1981
31. maršál Dmitrij Fjodorovič Ustinov, ministr obrany SSSR - 6. října 1982Zdroj: cs.wikipedia.org, https://www.vyznamenani.net/?page_id=17
URL : https://www.valka.cz/Zlata-hvezda-hrdiny-CSR-t105457#327262Verze : 1

Zlatá hvězda hrdiny ČSSR
AVERS + REVERS
zdroj: http://www.vyznamenani.net/
URL : https://www.valka.cz/Zlata-hvezda-hrdiny-CSR-t105457#516612Verze : 0