Main Menu
User Menu
Reklama

Pamětní odznak čs. dobrovolce 1918-1919

Commemorative Cross of Czechoslovak Volunteers 1918-1919

     
Název:
Name:
Pamětní odznak Čs. dobrovolce 1918-1919
Název v originále:
Original Name:
Pamětní odznak Čs. dobrovolce 1918-1919
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1938
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, V.: Československá vyzmanání, I. část, ČNS Hradec Králové
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznak-cs-dobrovolce-1918-1919-t105385#376977Verze : 1
     
Název:
Name:
Pamětní odznak Čs. dobrovolce z let 1918-1919
Název v originále:
Original Name:
Pamětní odznak Čs. dobrovolce z let 1918-1919
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1938
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:


Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
foto ZP
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznak-cs-dobrovolce-1918-1919-t105385#376978Verze : 1
Pamětní odznak československého dobrovolce je znám i pod názvem:
KŘÍŽ V TĚŽKÝCH DOBÁCH 1918-1919
Je velmi smutné, že na rozdíl od legionářů v meziválečném ČSR se nemohl žádný občan pyšnit klasickým vyznamenáním či řádem demokratického Československa. Je nutno si uvědomit, že jediný řád Bílého lva byl určen pouze a výhradně k ocenění cizinců. Zákonem č. 61/1919 Sb. bylo zakázáno nošení všech dekorací a řádů bývalého Rakousko-Uherska, a to i prostých dekorací, jako byl např. Karlův Vojenský kříž 1916 či medaile Za zranění. Jediná privilegovaná vrstva obyvatelstva (legionáři) mohli na své hrudi nosit zahraniční řády a to i bývalého carského Ruska bez obav a s hrdostí.
Bývalí frontoví vojáci odjížděli z italského bojiště do své vlasti, ale nejprve museli splnit další bojový úkol a to bylo ubránit republiku. Legionáři, domácí vojsko, Sokolové, ale především všichni naši dědové se zbrani v ruce tento čestný úkol splnili se ctí. Na ocenění však museli čekat dlouhých dvacet let a teprve v roce 1938 dochází k založení jednoduché dekorace, která byla určena jako viditelné ocenění všech angažovaných vojáků v bojích za svobodu Československa.
Pan Václav Měřička píše:
Kříž byl založen v roce 1938 a byl určen všem dobrovolníkům, kteří v období od 28. října 1918 do 31. července 1919 konali vojenskou povinnost na Slovensku a všude tam, kde se jednalo o zajištění integrity státních hranic.
A opět zde chybí podstatné, frontoví vojáci, mladších ročníků do bojů rozhodně neodjížděli dobrovolně, ale v tomto případě lze říci, že si plnili svoji vojenskou povinnost k nové vlasti.
Autorem návrhu tohoto kříže je štábní kapitán Oldřich Pilz umučený nacisty v koncentračním táborem. O.Pilz je považován za otce české faleristiky.
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznak-cs-dobrovolce-1918-1919-t105385#387656Verze : 1
Název
Name
Pamětní odznak Čs. dobrovolce z let 1918-1919
Commemorative Cross of Czechoslovak Volunteers from 1918-1919
Pamětní odznak Čs. dobrovolce z let 1918-1919
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1935 Beneš, Edvard
25.05.1939 Janák, Jaroslav
DD.MM.1945 Hasal, Antonín
DD.MM.1945 Ingr, Jan Sergej
DD.MM.1945 Janoušek, Karel
DD.MM.1945 Melichar, František
DD.MM.1945 Mézl, Ondřej
DD.MM.1945 Neumann, Bedřich
DD.MM.1945 Vicherek, Alois
DD.MM.1946 Vicherek, Alois
DD.MM.1947 Malár, Ján
28.08.1948 Gottwald, Klement
DD.MM.RRRR Brož, Jaroslav
DD.MM.RRRR Klapálek, Karel
DD.MM.RRRR Matoušek, Otto
DD.MM.RRRR Píka, Heliodor
DD.MM.RRRR Vosátko, Leopold
DD.MM.RRRR Šeda, Ferdinand
Celkem : 18
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznak-cs-dobrovolce-1918-1919-t105385#415000Verze : 0
MOD
Diskuse
Co by mohlo být vydáno tomto pořadí. Poznámka: datum vydání 16.09.1939
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznak-cs-dobrovolce-1918-1919-t105385#355716Verze : 0