Main Menu
User Menu

6. polní nemocnice [1998- ]

6th Field Hospital

     
Název:
Name:
6. polní nemocnice
Originální název:
Original Name:
6. polní nemocnice
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1998
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství vojenské zdravotnické služby
01.01.2004-31.12.2013 Nemocniční základna
30.06.2013-DD.MM.RRRR Agentura vojenského zdravotnictví
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.1998-DD.MM.1999 Český Krumlov, ?
DD.MM.1999-DD.MM.2001 Kralupy nad Vltavou, ?
DD.MM.2001-31.12.2004 Zbiroh, ?
01.01.2005-11.07.2010 Olomouc, ?
12.07.2010-DD.MM.RRRR Hradec Králové, Nová kasárna

Velitel:
Commander:
DD.MM.1998-DD.MM.2002 Sitta, Jindřich (Plukovník)
DD.MM.2002-DD.MM.2003 Pecha, Michal (Major)
DD.MM.2003-DD.MM.2004 Szotkowski, Richard (Podplukovník)
DD.MM.2004-DD.MM.2010 Kocvrlich, Marek (Podplukovník)
DD.MM.2010-DD.MM.RRRR Oberreiter, Martin (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelská četa
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Četa logistické podpory
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Oddělení zdravotnického průzkumu
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Přijímací a třídicí pracoviště
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Chirurgický mobilní tým
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Pracoviště operačních sálů
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Anesteziologicko-resuscitační oddělení
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Oddělení dočasné hospitalizace
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Lůžková část
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Izolátor
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Lékárna
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Zubní ambulatorium
Čestný název:
Honorary Name:
08.05.2011-DD.MM.RRRR 6. polní nemocnice "Plukovníka Emila Zuckerkandela"
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
VÚ 6900
Zdroje:
Sources:
https://www.6pn.army.cz/
www.acr.army.cz
www.army.cz
URL : https://www.valka.cz/6-polni-nemocnice-1998-t105377#376955Verze : 2
MOD
6. polní nemocnice je slouží pro plnění úkolů zdravotnického zabezpečení v rámci brigádního úkolového uskupení na bázi 4. brigády rychlého nasazení.


6. polní nemocnice (PN) je předurčena k realizaci zdravotnického zabezpečení úrovně ROLE 2, ROLE 2/E a po doplnění specializovaným zdravotnickým vybavením, materiálem a specialisty z vojenských nemocnic a ÚVN Praha (neurochirurg, oftalmolog, stomatochirurg a dalšími dle charakteristiky plněného operačního úkolu) úrovně ROLE 3.


Hlavní úkoly (pro úroveň ROLE 2/E - 3:
- třídění a stabilizace vitálních funkcí pacientů,
- život a končetiny zachraňující (urgentní) chirurgie,
- intenzivní péče, pooperační péče,
- krevní transfúze,
- krátkodobá hospitalizace (do doby strategického odsunu),
- stomatologická péče,
- zobrazovací vyšetření (CT, ultrazvuk, RTG),
- laboratorní vyšetření (biochemicko-hematologická a mikrobiologická laboratoř),
- zdravotnický odsun,
- zásobování (nižších zdravotnických etap) zdravotnickým materiálem a technikou.


Základní kapacitní požadavky na polní nemocnici úrovně ROLE 2/E:
- denní kapacita ambulantních ošetření: 40 - 80
- kapacita resuscitativních chirurgických operačních výkonů (24 hodin): 10 jednodušších nebo 5 náročných
- počet chirurgických týmů: 3
- lůžková kapacita:
   - 3 + 1 JIP (jednotka intenzívní péče)
   - 5 IMC (intermediální péče)
   - 17 MC (standardní péče)
- průměrná doba hospitalizace: 1 - 5 dní
- jednorázová kapacita přijímacího a třídícího oddělení: 25 pacientů (3 x P1, 5 x P2, 17 x P3)
- zásoby zdravotnického materiálu: maximálně do 30 dní činnosti


Polní nemocnice je založene na stavebnicovém systému s důrazem na samostatnost jednotlivých jejich součástí. Pro rozvinutí využívají kombinovaný systém stanů a kontejnerů. Všechny tyto prvky jsou řešeny s možností vzájemného propojení do funkčních celků, které mohou pracovat i samostatně.
URL : https://www.valka.cz/6-polni-nemocnice-1998-t105377#533980Verze : 3
MOD
Znak 6. polní nemocnice.


Zdroj

URL : https://www.valka.cz/6-polni-nemocnice-1998-t105377#380099Verze : 1
MOD