Main Menu
User Menu

4. divise [1919-1920]

4th Division

     
Název:
Name:
4. divise
Originální název:
Original Name:
4. divise
Datum vzniku:
Raised/Formed:
30.03.1919
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1920
Nástupce:
Successor:
11. divise
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
30.03.1919-05.06.1919 Zemské vojenské velitelství na Slovensku
05.06.1919-10.10.1919 Vrchní velitelství branné moci
10.10.1919-01.01.1920 Zemské vojenské velitelství pro Slovensko
Dislokace:
Deployed:
30.03.1919-17.04.1919 Poprad, kasárny /
17.04.1919-17.10.1919 Žilina, kasárny /
17.10.1919-01.01.1920 Košice, budova zemského velitelství /

Velitel:
Commander:
30.03.1919-12.05.1919 Letovský, Vojtěch (polní podmaršál)
12.05.1919-12.06.1919 Horák, Jan (plukovník generálního štábu)
12.06.1919-01.11.1919 Rada, Antonín (generálmajor)
01.11.1919-01.01.1920 Rada, Antonín (generál V. hodnostní třídy)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
30.03.1919-12.05.1919 Materna, František (major generálního štábu)
12.05.1919-15.06.1919 Dlouhý, Václav (major generálního štábu)
15.06.1919-01.01.1920 Votruba, Josef (podplukovník generálního štábu)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.04.1919-01.01.1920 7. pěší brigáda

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond 11. divise
URL CZ: https://www.valka.cz/4-divise-1919-1920-t105331#376867Verze : 2
URL EN: https://www.armedconflicts.com/4th-Division-t105331#376867Version : 0
MOD