Main Menu
User Menu

CZK - Škoda ČKD ŠP-IIb

Škoda ČKD ŠP-IIb

     
Název:
Name:
Škoda ČKD ŠP-IIb
Originální název:
Original Name:
Škoda ČKD ŠP-IIb
Kategorie:
Category:
střední tank
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1937-DD.MM.1937 Akciová společnost dříve Škodovy závody, Plzeň /
DD.MM.1937-DD.MM.1937 Českomoravská-Kolben-Daněk a.s., Praha / [korba/hull]
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
1 prototyp
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.10.1937
Osádka:
Crew:
4
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
16600 kg
Délka s kanónem dopředu:
Length with Gun Forward:
5380 mm
Délka korby:
Hull Length:
5380 mm
Celková šířka:
Overall Width:
2437 mm
Celková výška:
Overall Height:
2285 mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
350 mm
Šířka pásu:
Track Width:
? mm
Měrný tlak:
Ground Pressure:
0,059 MPa
Pancéřování:
Armour:
10 - 30 mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Praga NR
- 8 valec (14 235 cm3)
Výkon:
Power:
148,8 kW při ? ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
?
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
45,8 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
? km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
? km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
45 °
Boční náklon:
Side Slope:
? °
Překročivost:
Trench Crossing:
2,2 m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,8 m
Brodivost:
Fording Depth:
0,9 m
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
kanón Škoda A9 ráže 47 mm
Vedlejší:
Secondary:
2 x guľomet ZB-53 ráže 7,92 mm
Uživatelské státy:
User States:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ivo Pejčoch, Oldřich Pejs - Obrněná technika 6, Střední Evropa 1919-1945 I.část, vydavateľstvo ARES, Praha 2005, ISBN 80-86158-46-2


Vladimír Francev, Charles K. Kliment - Československá obrněná vozidla 1918-1948, vydavateľstvo ARES, II. vydanie, Praha 2004, ISBN 80-86158-40-3
URL : https://www.valka.cz/CZK-Skoda-CKD-SP-IIb-t105302#376788Verze : 0
MOD
Neúspechy firiem Škoda (Š-II-b) a ČKD (P-II-b) pri vývoji nového pechotného tanku, viedli k ich vzájomnéj spolupráci na spoločnom projekte. Dohoda o spoločnom projekte pomenovanom ako ŠP-II-b bola podpísaná oboma firmami 30.7.1936.
Škoda mala zabezpečiť výrobu hlavnej nápravy, pohybového ústrojenstva a riadenia, veže s kanónovou výzbrojou. Firma taktiež mala zabezpečiť kompletáciu prototypu a jeho náter.
ČKD mala zabezpečiť výrobu korby, motora, prevodovky, súšťacieho zariadenia, elektroinštalácie a prístrojovej dosky. Predpokladané dodanie prototypu bolo stanovené na 5/1937. Sériová výroba sa mala rozbehnúť o dva mesiace neskôr. Spolupráca firiem však viazla. Každá z firiem totiž pracovala i na vlastných projektoch. Dodanie prototypu sa tak pretiahlo až na 10/1937. Prototyp počas firemných jázd najazdil 1967 kilometrov a 5.3.1938 bol armádou prevzatý. Prototyp bol prevzatý do stavu Pluku útočnej vozby 1 v Miloviciach, kde sa mali previesť vojskové skúšky. Tank obdržal vojenské evidenčné číslo 14.120. Tu prešiel prototyp od 8.3.1938 vojenskými testami, pri ktorých najazdil celkovo 733 kilometrov. Objavili sa vážne nedostatky konštrukcie a preto bol prototyp odoslaný k úpravám do firmy Škoda. Zúčastnené firmy však o projekt stratili záujem. Škoda ďalej pracovala na svojom projekte Š-IIc. MNO však požadovalo dodanie prototypu a konečné prevzatie prebehlo 23.2.1939. Prototyp bol odoslaný do Učilišťa útočnej vozby vo Vyškove, kde ho zastihla nemecká okupácia. V tom čase bol bez čelnej dosky veže a výzbroje. Osud prototypu je neznámy.


Přehled útočné vozby Škoda ŠP-II-b - 14.120

Ivo Pejčoch, Oldřich Pejs - Obrněná technika 6, Střední Evropa 1919-1945 I.část, vydavateľstvo ARES, Praha 2005, ISBN 80-86158-46-2
Vladimír Francev, Charles K. Kliment - Československá obrněná vozidla 1918-1948, vydavateľstvo ARES, II. vydanie, Praha 2004, ISBN 80-86158-40-3
www.aviarmor.net

CZK - Škoda ČKD ŠP-IIb - Odzbrojený prototyp ako ho zastihla nemecká okupácia.

Odzbrojený prototyp ako ho zastihla nemecká okupácia.
URL : https://www.valka.cz/CZK-Skoda-CKD-SP-IIb-t105302#512364Verze : 1
MOD